Gdzie są opcje Autokorekty?

Użytkownik może wybrać preferencje określające, w jaki sposób powinno działać automatyczne poprawianie wpisywanego tekstu w programach pakietu Microsoft Office 2007.

Którego programu z pakietu używasz?


Program Access

 1. Kliknij przycisk Microsoft OfficeObraz przycisku, a następnie kliknij przycisk Opcje programu Access.
 2. W oknie dialogowym Opcje programu Access kliknij pozycję Sprawdzanie, a następnie kliknij przycisk Opcje Autokorekty.

 Uwaga   Jeśli przycisk Opcje Autokorekty jest niedostępny, otwórz lub utwórz bazę danych, a następnie spróbuj ponownie.

Początek strony Początek strony

Program Excel

 1. Kliknij przycisk Microsoft OfficeObraz przycisku, a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.
 2. W oknie dialogowym Opcje programu Excel kliknij pozycję Sprawdzanie, a następnie kliknij przycisk Opcje Autokorekty.

Początek strony Początek strony

Program OneNote

 • W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje Autokorekty.

Początek strony Początek strony

Program Outlook

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.
 2. W oknie dialogowym Opcje na karcie Format poczty kliknij przycisk Opcje edytora.
 3. Kliknij pozycję Sprawdzanie, a następnie kliknij przycisk Opcje Autokorekty.

Początek strony Początek strony

Program PowerPoint

 1. Kliknij przycisk Microsoft OfficeObraz przycisku, a następnie kliknij przycisk Opcje programu PowerPoint.
 2. W oknie dialogowym Opcje programu PowerPoint kliknij pozycję Sprawdzanie, a następnie kliknij przycisk Opcje Autokorekty.

Początek strony Początek strony

Program Project

 • W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje Autokorekty.

Początek strony Początek strony

Program Publisher

 • W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje Autokorekty.

 Uwaga   Jeśli polecenie Opcje Autokorekty jest niedostępne, otwórz lub utwórz publikację, a następnie spróbuj ponownie.

Początek strony Początek strony

Program Visio

 • W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje Autokorekty.

 Uwaga   Jeśli polecenie Opcje Autokorekty jest niedostępne, otwórz lub utwórz rysunek, a następnie spróbuj ponownie.

Początek strony Początek strony

Program Word

 1. Kliknij przycisk Microsoft OfficeObraz przycisku, a następnie kliknij przycisk Opcje programu Word.
 2. W oknie dialogowym Opcje programu Word kliknij pozycję Sprawdzanie, a następnie kliknij przycisk Opcje Autokorekty.

Początek strony Początek strony

 
 
Dotyczy:
Access 2007, Excel 2007, OneNote 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Publisher 2007, Visio 2007, Word 2007