Formatowanie tekstu w postaci indeksu górnego lub dolnego

Indeks górny i indeks dolny odnoszą się do liczb, które są umieszczane nieznacznie powyżej lub poniżej tekstu znajdującego się w wierszu. Odwołanie liczbowe przypisu dolnego lub końcowego jest przykładem indeksu górnego, z kolei formuła naukowa może być przykładem indeksu dolnego.


Indeks górny i indeks dolny

Objaśnienie 1 Indeks górny
Objaśnienie 2 Indeks dolny

Formatowanie tekstu w postaci indeksu górnego lub dolnego

  1. Zaznacz tekst, który chcesz sformatować jako indeks górny lub dolny.
  2. Wykonaj jedną z następujących czynności: 

Obraz Wstążki programu Word

  • Na karcie Narzędzia główne w grupie Czcionka kliknij przycisk Indeks górny lub naciśnij kombinację klawiszy CTRL+SHIFT+=.
  • Na karcie Narzędzia główne w grupie Czcionka kliknij przycisk Indeks dolny lub naciśnij kombinację klawiszy CTRL+=.
 
 
Dotyczy:
Word 2007