Formatowanie spisu treści

Wygląd spisu treści dodawanego w programie Word można dostosować do własnych potrzeb. Można na przykład wybrać liczbę poziomów nagłówków, które mają być wyświetlane, i zdecydować, czy między wpisami a numerami stron mają być widoczne linie kropkowane.

Oprócz tego można też zmienić formatowanie tekstu w spisie treści — nowe formatowanie zostanie zachowane nawet w przypadku wielokrotnego aktualizowania spisu treści.

Co chcesz zrobić?


Wstawianie niestandardowego spisu treści

Jeśli w dokumencie znajduje się już spis treści, w wyniku tej procedury zostanie on zamieniony na niestandardowy spis treści.

  1. Na karcie Odwołania w grupie Spis treści kliknij przycisk Spis treści, a następnie kliknij polecenie Wstaw spis treści.

Wstaw spis treści

Zostanie otwarte okno dialogowe Spis treści.

Okno dialogowe Spis treści

  1. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Aby dodać kropkowane znaki wiodące (linię kropkowaną) między poszczególnymi wpisami a ich numerami stron, kliknij listę Znaki wiodące tabulacji, a następnie kliknij linię kropkowaną.

Do wyboru jest także kreskowany znak wiodący.

  • Aby całkowicie zmienić wygląd spisu treści, kliknij listę Formaty, a następnie kliknij odpowiedni format.

W polu Podgląd wydruku można sprawdzić, jak będzie wyglądał spis treści po zastosowaniu różnych formatów.

  • Aby zmienić liczbę poziomów wyświetlanych w spisie treści, kliknij pozycję Pokaż poziomy, a następnie kliknij liczbę poziomów, które chcesz pokazać.

Początek strony Początek strony

Formatowanie tekstu w spisie treści

Aby zmienić formatowanie spisu treści generowanego przez program Word, należy zmienić styl dla każdego z jego poziomów. Jest to niezależne od stylów zastosowanych do nagłówków w dokumencie.

Zmiany wprowadzone w stylach będą każdorazowo odzwierciedlane w spisie treści, gdy zostanie on zaktualizowany przez program Word.

  1. Na karcie Odwołania w grupie Spis treści kliknij przycisk Spis treści, a następnie kliknij polecenie Wstaw spis treści.
  2. W oknie dialogowym Spis treści kliknij przycisk Modyfikuj.

Okno dialogowe Spis treści

  1. Na liście Style kliknij poziom, który chcesz zmienić, a następnie kliknij przycisk Modyfikuj.

Przycisk Modyfikuj

  1. W oknie dialogowym Modyfikowanie stylu wprowadź odpowiednie zmiany formatowania, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. Powtórz kroki 3 i 4 dla wszystkich poziomów, które mają być wyświetlane w spisie treści.

Początek strony Początek strony

 
 
Dotyczy:
Word 2010, Word 2007