Dzielenie wyrazów — informacje

Część treści tego tematu może nie mieć zastosowania w przypadku niektórych języków.

Jeśli wyraz jest za długi i nie mieści się na końcu wiersza, program Microsoft Word przeniesie ten wyraz na początek następnego wiersza, zamiast go podzielić. Można jednak użyć funkcji dzielenia wyrazów, aby wstawić łączniki w celu wyeliminowania przerw w wyjustowanym tekście lub dla zachowania równej długości wierszy w wąskich kolumnach. Można wstawić pojedynczy łącznik opcjonalny (łącznik opcjonalny: Łącznik sterujący przenoszeniem wyrazu lub frazy do następnego wiersza. Można na przykład określić, że wyraz „drukowany” ma zostać przeniesiony jako „dru-kowany”, a nie „drukowa-ny”.) lub pojedynczy łącznik nierozdzielający (łącznik nierozdzielający: Łącznik zapobiegający rozdzielaniu wyrazów, numerów i wyrażeń z łącznikami, które wypadają na końcu wiersza. Jeśli zostanie zastosowany łącznik nierozdzielający, do następnego wiersza przenoszony jest cały element. Za jego pomocą można na przykład zapobiec rozdzieleniu numeru 555-0123.), można także pozwolić, aby program Word podzielił wyrazy w całym dokumencie lub w jego części.

PokażKorzystanie z funkcji automatycznego dzielenia wyrazów

Jeśli funkcja automatycznego dzielenia wyrazów zostanie włączona, program Word automatycznie wstawi łączniki w odpowiednie miejsca w dokumencie. Jeśli dokument zostanie później poddany edycji, co spowoduje zmianę podziałów wierszy, program Word ponownie podzieli wyrazy w dokumencie.

PokażRęczne dzielenie wyrazów

Jeśli zostanie wybrana opcja ręcznego dzielenia wyrazów, program Word poszuka wyrazów, które można podzielić, a następnie będzie wyświetlał monit o potwierdzenie wstawienia każdego proponowanego łącznika opcjonalnego, po czym je wstawi. Jeśli dokument zostanie później poddany edycji, co spowoduje zmianę podziałów wierszy, program Word wyświetli i wydrukuje tylko te łączniki opcjonalne, które występują na końcu wierszy. Program Word nie będzie ponownie dzielił wyrazów w dokumencie.

PokażDzielenie wyrazów napisanych w innym języku

Aby dzielić wyrazy w tekście w innym języku, należy się upewnić, że dla danego języka włączono opcję edycji oraz zainstalować program Microsoft Office 2003 Proofing Tools.

 
 
Dotyczy:
Word 2003