Dzielenie wyrazów

Część treści tego tematu może nie mieć zastosowania w przypadku niektórych języków.

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

PokażAutomatyczne dzielenie wyrazów w całym dokumencie

 1. W menu Narzędzia wskaż polecenie Język, a następnie kliknij polecenie Dzielenie wyrazów.
 2. Zaznacz pole wyboru Dziel wyrazy automatycznie.
 3. W polu Strefa dzielenia wyrazów wprowadź wielkość obszaru między końcem ostatniego wyrazu w wierszu a prawym marginesem.

Aby zmniejszyć liczbę łączników, należy poszerzyć strefę przenoszenia. Aby prawy margines był mniej postrzępiony, należy tę strefę zwęzić.

 1. W polu Ograniczaj kolejne przenoszenia do wprowadź maksymalną liczbę kolejnych wierszy, w których może być zastosowane dzielenie wyrazów.

PokażAutomatyczne dzielenie wyrazów w części dokumentu

 1. Zaznacz tekst, w którym wyrazy nie mają być dzielone.
 2. W menu Format kliknij polecenie Akapit, kliknij kartę Podziały wiersza i strony, a następnie zaznacz pole wyboru Nie dziel wyrazów.
 3. Kliknij przycisk OK.
 4. W menu Narzędzia wskaż polecenie Język, a następnie kliknij polecenie Dzielenie wyrazów.
 5. Zaznacz pole wyboru Dziel wyrazy automatycznie.
 6. W polu Strefa dzielenia wyrazów wprowadź wielkość obszaru między końcem ostatniego wyrazu w wierszu a prawym marginesem.

Aby zmniejszyć liczbę łączników, należy poszerzyć strefę przenoszenia. Aby prawy margines był mniej postrzępiony, należy tę strefę zwęzić.

 1. W polu Ograniczaj kolejne przenoszenia do wprowadź maksymalną liczbę kolejnych wierszy, w których może być zastosowane dzielenie wyrazów.

PokażRęczne dzielenie wyrazów w całym dokumencie

 1. Upewnij się, że żaden fragment tekstu nie jest zaznaczony.
 2. W menu Narzędzia wskaż polecenie Język, a następnie kliknij polecenie Dzielenie wyrazów.
 3. Kliknij przycisk Ręcznie.
 4. Jeśli program Microsoft Word zidentyfikował wyraz lub zwrot, który ma być podzielony, wykonaj jedną z następujących czynności:

PokażRęczne dzielenie wyrazów w części dokumentu

 1. Zaznacz tekst, w którym wyrazy mają być dzielone.
 2. W menu Narzędzia wskaż polecenie Język, a następnie kliknij polecenie Dzielenie wyrazów.
 3. Kliknij przycisk Ręcznie.
 4. Jeśli program Microsoft Word zidentyfikował wyraz lub zwrot, który ma być podzielony, wykonaj jedną z następujących czynności:
 
 
Dotyczy:
Word 2003