Drukowanie na obu stronach arkusza papieru (drukowanie dwustronne)

Niektóre drukarki obsługują funkcję automatycznego drukowania na obu stronach arkusza papieru (automatyczne drukowanie dwustronne), inne umożliwiają ręczne przekładanie arkuszy w celu zadrukowania drugiej strony (ręczne drukowanie dwustronne); istnieją również drukarki, które nie obsługują drukowania dwustronnego. Aby dowiedzieć się, czy drukarka obsługuje drukowanie dwustronne, można przejrzeć instrukcję obsługi, skontaktować się z producentem lub sprawdzić właściwości drukarki, klikając przycisk Właściwości w oknie dialogowym Drukowanie.

Aby sprawdzić, czy drukarka obsługuje drukowanie dwustronne

Opcje okna dialogowego Drukowanie mogą się różnić w zależności od opcji i konfiguracji drukarki.

Poniższe wskazówki mogą pomóc w sprawdzeniu, czy określona drukarka obsługuje drukowanie dwustronne:

  • Przejrzyj instrukcję obsługi drukarki lub skonsultuj się z producentem.
  • Kliknij karty znajdujące się w oknie dialogowym Drukowanie i przejrzyj opcje. Jeśli na dowolnej z kart znajduje się opcja „Drukuj na obu stronach arkusza papieru”, „Drukowanie dupleksowe”, „Drukowanie dwustronne” lub podobna, najprawdopodobniej oznacza to, że drukarka obsługuje automatyczne drukowanie dwustronne.

 Uwagi 

  • Jeśli do drukowania jest używane urządzenie wielofunkcyjne, które obsługuje kopiowanie dwustronne, najprawdopodobniej obsługuje również drukowanie dwustronne.
  • Gdy zainstalowano więcej niż jedną drukarkę, możliwe, że jedna drukarka obsługuje drukowanie dwustronne, a inna — nie.

Aby ręcznie skonfigurować w drukarce drukowanie na obu stronach arkusza papieru

W przypadku niektórych drukarek można zaznaczyć pole wyboru Ręczny dupleks w obszarze Drukarka okna dialogowego Drukowanie. W programie Word zostaną wydrukowane wszystkie strony, które znajdują się na jednej stronie arkusza papieru, po czym zostanie wyświetlony monit o odwrócenie stosu i ponowne załadowanie stron do drukarki.

Poniższa procedura umożliwi skonfigurowanie w drukarce ręcznego drukowania dwustronnego:

  1. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.
  2. W lewym dolnym rogu okna dialogowego Drukowanie w polu Drukuj kliknij pozycję Strony nieparzyste.
  3. Kliknij przycisk OK.
  4. Po wydrukowaniu stron nieparzystych obróć stos stron, a następnie w oknie dialogowym Drukowanie kliknij pozycję Strony parzyste.
  5. Kliknij przycisk OK.

 Uwaga   W zależności od modelu drukarki może być konieczne obrócenie i zmiana kolejności stron w celu drukowania na drugiej stronie stosu.

 
 
Dotyczy:
Word 2003