Drukowanie broszury składanej

Jeśli jako ustawienie strony zostanie wybrana opcja Karta składana jak książka, w programie Microsoft Word dwie strony dokumentu drukowane są na jednej stronie papieru. Po złożeniu papieru jest on otwierany jak książka. Opcja ta jest przeznaczona dla dokumentów zawierających więcej niż dwie strony.

 1. Ustaw dokument jako broszurę.

PokażJak?

Tworzenie broszury najlepiej jest rozpocząć od nowego, pustego dokumentu, aby mieć lepszą kontrolę nad rozmieszczeniem tekstu, elementów graficznych i innych. Można dodać złożenie jak w książce do istniejącego dokumentu, ale po jego dodaniu może zaistnieć konieczność zmiany położenia niektórych elementów.

 1. Utwórz nowy, pusty dokument.
 2. W menu Plik kliknij polecenie Ustawienia strony, a następnie kliknij kartę Marginesy.
 3. Na liście Kilka stron zaznacz pozycję Karta składana jak książka.

Jeśli dokument nie jest ustawiony w orientacji poziomej, program Microsoft Word ustawi go w poziomie.  

 1. W polach Wewnętrzne i Zewnętrzne wpisz lub wybierz wielkość odstępu dla marginesu (margines: Pusty obszar poza obszarem wydruku na stronie.) wewnętrznego i zewnętrznego.

Aby uzyskać jeszcze więcej miejsca wzdłuż krawędzi złożenia w celu uwzględnienia oprawy, wpisz lub wybierz wielkość odstępu w polu Margines na oprawę.

 1. Na liście Arkusze w broszurze wybierz liczbę stron, jaka ma się znaleźć w pojedynczej broszurze.

Jeśli liczba stron dokumentu przekracza liczbę stron określoną dla broszury, dokument zostanie wydrukowany w programie Word jako kilka broszur.

 1. Zaznacz dowolne z pozostałych opcji w oknie dialogowym Ustawienia strony.
 2. Dodaj tekst, elementy graficzne, nagłówki lub stopki (nagłówek i stopka: Nagłówek, który może składać się z tekstu i grafiki, pojawia się u góry każdej strony. Stopka pojawia się u dołu każdej strony. Nagłówki i stopki często zawierają numery stron, tytuły rozdziałów, daty i nazwiska autorów.), a także inne elementy tak, jak je zwykle umieszczasz w dokumencie.
 1. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.
 2. Skonfiguruj opcje umożliwiające drukowanie na obu stronach arkusza papieru. 

PokażJeśli korzystasz z drukarki obsługującej tryb dupleksu (automatycznie drukującej na obu stronach arkusza papieru)

Kliknij przycisk Właściwości, a następnie zaznacz wymagane opcje. Jeśli dostępne są opcje ustawienia orientacji strony i dupleksu, wybierz orientację poziomą i obróć dokument na krótszą krawędź lub stronę. 

PokażJeśli nie korzystasz z drukarki obsługującej tryb dupleksu

W oknie dialogowym Drukowanie zaznacz pole wyboru Ręczny dupleks. W programie Word zostaną wydrukowane wszystkie strony, które znajdują się na jednej stronie arkusza papieru, po czym zostanie wyświetlony monit o odwrócenie stosu i ponowne załadowanie stron.

 1. Określ zakres stron, które chcesz wydrukować.

Jeśli klikniesz opcję Bieżąca strona lub Strony, w programie Word zostanie wydrukowane wskazana strona oraz trzy pozostałe strony z tego arkusza papieru.

Jeśli klikniesz opcję Zaznaczenie, w programie Word zostanie wydrukowane wskazane zaznaczenie przy użyciu domyślnego układu strony, a nie układu broszury.

 
 
Dotyczy:
Word 2003