Dostosowywanie listy ostatnio odwiedzanych miejsc

Oprócz przechowywania listy ostatnio używanych dokumentów w programach Microsoft Word 2010, Microsoft PowerPoint 2010 i Microsoft Excel 2010 jest zapamiętywanych kilka ostatnich lokalizacji lokalnych i online odwiedzanych przy użyciu tych programów, aby można było użyć łączy w celu szybkiego przejścia do tych miejsc. Na liście można też przechowywać najczęściej odwiedzane miejsca, aby przechodzić do nich z pominięciem funkcji przeglądania.

PokażGdzie to jest?

Sfera Ostatnio używane miejsca w widoku Backstage

Co chcesz zrobić?


Początek strony Początek strony

Zachowywanie lokalizacji na liście Ostatnio używane miejsca

 1. Kliknij kartę Plik.
 1. Kliknij pozycję Ostatnio używane, aby wyświetlić listę ostatnio odwiedzanych miejsc.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy lokalizację, którą chcesz zachować, a następnie wybierz polecenie Przypnij do listy lub kliknij pozycję Przypnij to miejsce do listy Ostatnio używane miejscaObraz przycisku.

Gdy lokalizacja jest przypięta do listy Ostatnio używane miejsca, przycisk przypinania ma wygląd pinezki oglądanej z góry: Obraz przycisku.

 1. Kliknij ponownie przycisk przypinania, aby odpiąć lokalizację.

Początek strony Początek strony

Usuwanie lokalizacji z listy Ostatnio używane miejsca

 1. Kliknij kartę Plik.
 1. Kliknij pozycję Ostatnio używane, aby wyświetlić listę ostatnio odwiedzanych miejsc.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy lokalizację, którą chcesz usunąć, a następnie wybierz pozycję Usuń z listy.

Początek strony Początek strony

Czyszczenie listy ostatnio odwiedzanych miejsc

 1. Kliknij kartę Plik.
 1. Kliknij pozycję Ostatnio używane.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną lokalizację na liście Ostatnio używane miejsca i wybierz pozycję Wyczyść nieprzypięte miejsca.
 3. Kliknij przycisk Tak, aby wyczyścić wszystkie nieprzypięte miejsca z listy. Wszystkie przypięte miejsca będą wciąż wyświetlane.

Początek strony Początek strony