Dodawanie strony tytułowej

W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych. Należy wybrać stronę tytułową, a następnie zastąpić przykładowy tekst własnym.

Strony tytułowe są zawsze wstawiane na początku dokumentu, bez względu na położenie kursora.

  1. Na karcie Wstawianie w grupie Strony kliknij przycisk Strona tytułowa.

Wstążka w pakiecie Office 14

  1. Kliknij układ strony tytułowej w galerii opcji.

Po wstawieniu strony tytułowej tekst przykładowy można zastąpić własnym, klikając w celu zaznaczenia odpowiedniego obszaru strony tytułowej, takiego jak tytuł, i wpisując ten tekst.

 Uwagi 

  • Jeśli w dokumencie zostanie wstawiona inna strona tytułowa, zastąpi ona wcześniej wstawioną stronę tytułową.
  • Aby zastąpić stronę tytułową utworzoną we wcześniejszej wersji programu Word, należy ręcznie usunąć pierwszą stronę tytułową, a następnie dodać stronę tytułową, której projekt pochodzi z galerii programu Word.
  • Aby usunąć stronę tytułową wstawioną przy użyciu programu Word, należy kliknąć kartę Wstawianie, kliknąć przycisk Strony tytułowe w grupie Strony, a następnie kliknąć pozycję Usuń bieżącą stronę tytułową.

Początek strony Początek strony

 
 
Dotyczy:
Word 2010