Dodawanie obramowania

Wykonaj jedną z następujących czynności:

PokażDodawanie obramowania do obrazu, tabeli lub tekstu

 1. Zaznacz tekst, obraz lub tabelę (tabela: Jeden lub wiele wierszy komórek używanych zazwyczaj do wyświetlania liczb i innych elementów w celu szybszego ich znajdowania i ułatwienia ich analizy. Elementy tabeli są zorganizowane w wiersze i kolumny.), do której chcesz zastosować obramowanie.

Aby zastosować obramowanie do określonych komórek (komórka: Pole utworzone przez przecięcie wiersza i kolumny w arkuszu lub tabeli, w którym można wprowadzać informacje.) tabeli, zaznacz wymagane komórki wraz ze znacznikiem końca komórki.

Zaznacz komórki i znacznik końca komórki

 1. W menu Format kliknij polecenie Obramowanie i cieniowanie, a następnie kliknij kartę Obramowanie.
 2. Zaznacz odpowiednie opcje.
 3. Aby sprawić, żeby obramowanie było stosowane tylko do wybranych krawędzi, w obszarze Ustawienie kliknij opcję Niestandardowe. W obszarze Podgląd kliknij krawędzie diagramu lub użyj przycisków, aby dodać i usunąć części obramowania.
 4. Aby określić dokładne położenie obramowania akapitu względem tekstu, na liście Zastosuj do kliknij pozycję Akapit, kliknij przycisk Opcje, a następnie zaznacz wymagane opcje.

PokażPorada

PokażDodawanie obramowania do strony

 1. W menu Format kliknij polecenie Obramowanie i cieniowanie, a następnie kliknij kartę Obramowanie strony.
 2. Aby określić obramowanie artystyczne, na przykład drzewa, wybierz pozycję na liście Wzór.
 3. Kliknij jedną z opcji obramowania dostępnych w obszarze Ustawienia.

Aby sprawić, żeby obramowanie było wyświetlane tylko wzdłuż wybranej krawędzi strony, w obszarze Ustawienie kliknij opcję Niestandardowe. W obszarze Podgląd kliknij miejsce, w którym ma być wyświetlane obramowanie.

 1. Aby wskazać stronę lub sekcję (sekcja: Fragment dokumentu, w którym użytkownik ustawia pewne opcje formatowania strony. Użytkownik tworzy nową sekcję, gdy chce zmienić takie właściwości, jak numerowanie wierszy, liczbę kolumn lub nagłówki i stopki.), w której ma wystąpić obramowanie, kliknij odpowiednią opcję w polu Zastosuj do.
 2. Aby określić dokładne położenie obramowania na stronie, kliknij przycisk Opcje, a następnie zaznacz odpowiednie opcje.

 Uwaga   Obramowanie strony można wyświetlić na ekranie, korzystając z widoku układu wydruku (widok układu wydruku: Widok dokumentu lub innych obiektów, tak jak zostaną wydrukowane. Elementy, na przykład nagłówki, przypisy dolne, kolumny i pola tekstowe, pojawiają się w rzeczywistym położeniu.).

PokażDodawanie obramowania do ramki strony sieci Web

 1. W menu Format wskaż polecenie Ramki, a następnie kliknij polecenie Właściwości ramek.
 2. Na karcie Obramowania kliknij opcję Pokaż wszystkie obramowania ramki, a następnie zaznacz pozostałe wymagane opcje.

PokażDodawanie obramowania do obiektu rysunkowego

 
 
Dotyczy:
Word 2003