Dodawanie numerów do nagłówków

Lista z numerowanymi nagłówkami

Jeśli użytkownik formatuje nagłówki dokumentu przy użyciu wbudowanych stylów nagłówków (styl nagłówka: Formatowanie zastosowane do nagłówka. Program Microsoft Word ma dziewięć różnych, wbudowanych stylów: od Nagłówek 1 do Nagłówek 9.) programu Microsoft Word, można automatycznie numerować nagłówki za pomocą wybranego formatu numerowania.

Jeśli zostały utworzone niestandardowe style nagłówków, również można dodać numery do nagłówków, łącząc każdy nagłówek z formatem numerowania.

PokażTworzenie numerowanych nagłówków przy użyciu wbudowanych stylów nagłówków

 1. W menu Format kliknij polecenie Punktory i numeracja, a następnie kliknij kartę Konspekty numerowane.
 2. Kliknij format numerowania zawierający tekst „Nagłówek 1”, „Nagłówek 2” i tak dalej, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Wpisz tekst, jaki ma znaleźć się w numerowanym nagłówku, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 4. Aby dodać następny numerowany nagłówek, kliknij strzałkę obok pola Styl i wybierz odpowiedni styl.
 5. Aby przesunąć nagłówek do odpowiedniego poziomu numerowania, na pasku narzędzi (pasek narzędzi: Pasek z przyciskami i opcjami umożliwiającymi wykonywanie poleceń. Aby wyświetlić pasek narzędzi, należy nacisnąć klawisz ALT, a następnie klawisze SHIFT+F10.) Formatowanie wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby obniżyć poziom (obniżanie poziomu: W konspekcie jest to zmiana nagłówka na tekst podstawowy lub obniżenie poziomu nagłówka, na przykład zmiana formatu akapitu z Nagłówek 5 na Nagłówek 6.) numerowania nagłówka, zaznacz nagłówek i kliknij przycisk Zwiększ wcięcie obraz przycisku lub naciśnij klawisz TAB.

Aby podwyższyć poziom (podwyższanie poziomu: W konspekcie jest to zmiana tekstu podstawowego na nagłówek lub podwyższanie poziomu nagłówka, na przykład zmiana z Nagłówek 6 na Nagłówek 5.) numerowania nagłówka, zaznacz nagłówek i kliknij przycisk Zmniejsz wcięcie obraz przycisku lub naciśnij kombinację klawiszy SHIFT+TAB.

PokażDodawanie numerów do nagłówków o stylu niestandardowym

Procedura ta jest przydatna w przypadku, gdy nagłówki w dokumencie zostały sformatowane przy użyciu niestandardowych stylów nagłówków utworzonych przez użytkownika lub inną osobę, a nie przy użyciu stylów wbudowanych programu Word.

 1. W menu Format kliknij polecenie Punktory i numeracja, a następnie kliknij kartę Konspekty numerowane.
 2. Kliknij format numerowania.
 3. Kliknij przycisk Dostosuj.
 4. Na liście Poziom lub w polu Podgląd kliknij poziom nagłówka, dla którego chcesz zastosować numerowanie.

Jeśli na przykład numery mają zostać dodane numeracja do stylu nazwanego przez użytkownika „Mój styl 1”, będącego stylem nagłówków najwyższego poziomu, na liście Poziom kliknij pozycję 1.

 1. Jeśli okno dialogowe nie jest całkowicie rozwinięte, kliknij przycisk Więcej.
 2. Na liście Przypisz styl do poziomu kliknij styl odpowiadający poziomowi wybranemu w kroku 4.

Jeśli na przykład na liście Poziom została wybrana opcja 1, kliknij opcję Mój styl 1.

 1. Powtórz kroki od 4 do 7 dla każdego stylu nagłówka w dokumencie.
 2. Aby przesunąć nagłówek do odpowiedniego poziomu numerowania, na pasku narzędzi (pasek narzędzi: Pasek z przyciskami i opcjami umożliwiającymi wykonywanie poleceń. Aby wyświetlić pasek narzędzi, należy nacisnąć klawisz ALT, a następnie klawisze SHIFT+F10.) Formatowanie wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby obniżyć poziom (obniżanie poziomu: W konspekcie jest to zmiana nagłówka na tekst podstawowy lub obniżenie poziomu nagłówka, na przykład zmiana formatu akapitu z Nagłówek 5 na Nagłówek 6.) numerowania nagłówka, zaznacz nagłówek i kliknij przycisk Zwiększ wcięcie obraz przycisku lub naciśnij klawisz TAB.

Aby podwyższyć poziom (podwyższanie poziomu: W konspekcie jest to zmiana tekstu podstawowego na nagłówek lub podwyższanie poziomu nagłówka, na przykład zmiana z Nagłówek 6 na Nagłówek 5.) numerowania nagłówka, zaznacz nagłówek i kliknij przycisk Zmniejsz wcięcie obraz przycisku lub naciśnij kombinację klawiszy SHIFT+TAB.

 Uwaga   Można modyfikować uprzednio zdefiniowane w programie Word formaty list wyświetlane na karcie Konspekty numerowane, w oknie dialogowym Punktory i numeracja klikając przycisk Dostosuj.

 
 
Dotyczy:
Word 2003