Dodawanie lub usuwanie nagłówków, stopek i numerów stron

Numery stron, nagłówki i stopki można dodawać przy użyciu galerii lub tworzyć samodzielnie jako elementy niestandardowe.

Aby osiągnąć najlepszy rezultat, najpierw należy zdecydować, czy jest potrzebny tylko numer strony czy numer strony oraz dodatkowe informacje w nagłówku lub stopce. Jeśli jest potrzebny tylko numer strony, należy dodać numer strony. Jeśli są potrzebne numer strony oraz inne informacje lub tylko te inne informacje, należy dodać nagłówek lub stopkę.

Co chcesz zrobić?


Dodawanie numeru strony bez żadnych innych informacji

Aby umieścić numer strony na każdej stronie dokumentu bez żadnych innych informacji, takich jak tytuł dokumentu czy lokalizacja pliku, można szybko dodać numer strony z galerii albo utworzyć niestandardowy numer strony lub niestandardowy numer strony obejmujący całkowitą liczbę stron (strona X z Y stron).

Dodawanie numeru strony z galerii

 1. Na karcie Wstawianie w grupie Nagłówek i stopka kliknij przycisk Numer strony.

Grupa Nagłówek i stopka

 1. Kliknij odpowiednią lokalizację numeru strony.
 2. W galerii przejrzyj opcje, a następnie kliknij odpowiedni format numeru strony.
 3. Aby powrócić do treści dokumentu, kliknij pozycję Zamknij nagłówek i stopkę na karcie Projektowanie (w obszarze Narzędzia nagłówków i stopek).

Przycisk zamykania nagłówka i stopki

 Uwaga   Galeria numerów stron zawiera formaty typu „strona X z Y stron”, w których Y oznacza całkowitą liczbę stron dokumentu.

Dodawanie niestandardowego numeru strony

 1. Kliknij dwukrotnie obszar nagłówka lub stopki (blisko górnej lub dolnej krawędzi strony).

Zostanie wyświetlona karta Projektowanie w obszarze Narzędzia nagłówków i stopek.

 1. Aby umieścić numer strony na środku lub w prawej części strony, wykonaj następujące czynności:
  • Aby umieścić numer strony na środku, kliknij pozycję Wstaw tabulator wyrównania w grupie Położenie na karcie Projektowanie, a następnie kliknij pozycję Do środka i kliknij przycisk OK.
  • Aby umieścić numer strony w prawej części strony, kliknij pozycję Wstaw tabulator wyrównania w grupie Położenie na karcie Projektowanie, a następnie kliknij pozycję Do prawej i kliknij przycisk OK.
 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk Szybkie części, a następnie kliknij polecenie Pole.

Szybkie części w grupie Tekst

 1. Na liście Nazwy pól kliknij pozycję Page, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Aby zmienić format numerowania, kliknij pozycję Numer strony w grupie Nagłówek i stopka, a następnie kliknij polecenie Formatuj numery stron.
 3. Aby powrócić do treści dokumentu, kliknij pozycję Zamknij nagłówek i stopkę na karcie Projektowanie (w obszarze Narzędzia nagłówków i stopek).

Przycisk zamykania nagłówka i stopki

Dodawanie niestandardowego numeru strony, który obejmuje całkowitą liczbę stron

W galerii znajdują się także numery stron obejmujące całkowitą liczbę stron dokumentu (strona X z Y stron). Aby utworzyć niestandardowy numer strony, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij dwukrotnie obszar nagłówka lub stopki (blisko górnej lub dolnej krawędzi strony).

Zostanie wyświetlona karta Projektowanie w obszarze Narzędzia nagłówków i stopek.

 1. Aby umieścić numer strony na środku lub w prawej części strony, wykonaj następujące czynności:
  • Aby umieścić numer strony na środku, kliknij pozycję Wstaw tabulator wyrównania w grupie Położenie na karcie Projektowanie, a następnie kliknij pozycję Do środka i kliknij przycisk OK.
  • Aby umieścić numer strony w prawej części strony, kliknij pozycję Wstaw tabulator wyrównania w grupie Położenie na karcie Projektowanie, a następnie kliknij pozycję Do prawej i kliknij przycisk OK.
 2. Wpisz strona i naciśnij spację.
 3. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk Szybkie części, a następnie kliknij polecenie Pole.

Wstążka w pakiecie Office 14

 1. Na liście Nazwy pól kliknij pozycję Page, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Po numerze strony wpisz spację, a po niej wpisz z i kolejną spację.
 3. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk Szybkie części, a następnie kliknij polecenie Pole.

Szybkie części w grupie Tekst

 1. Na liście Nazwy pól kliknij pozycję NumPages, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Po całkowitej liczbie stron dokumentu wpisz spację, a następnie wpisz stron.
 3. Aby zmienić format numerowania, kliknij pozycję Numer strony w grupie Nagłówek i stopka, a następnie kliknij polecenie Formatuj numery stron.
 4. Aby powrócić do treści dokumentu, kliknij pozycję Zamknij nagłówek i stopkę na karcie Projektowanie (w obszarze Narzędzia nagłówków i stopek).

Przycisk zamykania nagłówka i stopki

Początek strony Początek strony

Dodawanie nagłówka lub stopki z numerem strony

Aby dodać grafikę lub tekst w górnej lub w dolnej części dokumentu, należy dodać nagłówek lub stopkę. Nagłówek lub stopkę można szybko dodać za pomocą galerii lub utworzyć jako element niestandardowy.

Te same kroki należy wykonać, aby dodać nagłówek lub stopkę bez numerów stron.

Dodawanie nagłówka lub stopki z galerii

 1. Na karcie Wstawianie w grupie Nagłówek i stopka kliknij przycisk Nagłówek lub Stopka.

Grupa Nagłówek i stopka

 1. Kliknij nagłówek lub stopkę, które chcesz dodać do dokumentu.
 2. Aby powrócić do treści dokumentu, kliknij pozycję Zamknij nagłówek i stopkę na karcie Projektowanie (w obszarze Narzędzia nagłówków i stopek).

Przycisk zamykania nagłówka i stopki

Dodawanie nagłówka lub stopki jako elementu niestandardowego

 1. Kliknij dwukrotnie obszar nagłówka lub stopki (blisko górnej lub dolnej krawędzi strony).

Zostanie wyświetlona karta Projektowanie w obszarze Narzędzia nagłówków i stopek.

 1. Aby umieścić informacje na środku lub w prawej części strony, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby umieścić informacje na środku, kliknij pozycję Wstaw tabulator wyrównania w grupie Położenie na karcie Projektowanie, a następnie kliknij pozycję Do środka i kliknij przycisk OK.
  • Aby umieścić informacje w prawej części strony, kliknij pozycję Wstaw tabulator wyrównania w grupie Położenie na karcie Projektowanie, a następnie kliknij pozycję Do prawej i kliknij przycisk OK.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wpisz w nagłówku odpowiednie informacje.
  • Dodaj kod pola, klikając kartę Wstawianie, klikając pozycję Szybkie części, klikając pozycję Pole i klikając odpowiednie pole na liście Nazwy pól.

Przykłady informacji, które można dodać za pomocą pól to Page (numer strony), NumPages (całkowita liczba stron w dokumencie) i FileName (można wpisać ścieżkę pliku).

 1. W przypadku dodania pola Page możesz zmienić format numerowania, klikając pozycję Numer strony w grupie Nagłówek i stopka, a następnie klikając polecenie Formatuj numery stron.
 2. Aby powrócić do treści dokumentu, kliknij pozycję Zamknij nagłówek i stopkę na karcie Projektowanie (w obszarze Narzędzia nagłówków i stopek).

Przycisk zamykania nagłówka i stopki

Początek strony Początek strony

Rozpoczynanie numerowania od 1 na innej stronie

Numerowanie można rozpocząć od drugiej lub dowolnej innej strony dokumentu.

Rozpoczynanie numerowania od drugiej strony

 1. Kliknij dwukrotnie numer strony.

Zostanie wyświetlona karta Projektowanie w obszarze Narzędzia nagłówków i stopek.

 1. Na karcie Projektowanie w grupie Opcje zaznacz pole wyboru Inne na pierwszej stronie.

Grupa Opcje nagłówka i stopki

 1. Aby rozpocząć numerowanie od 1, kliknij pozycję Numer strony w grupie Nagłówek i stopka, a następnie kliknij polecenie Formatuj numery stron, kliknij pozycję Rozpocznij od i wprowadź 1.
 2. Aby powrócić do treści dokumentu, kliknij pozycję Zamknij nagłówek i stopkę na karcie Projektowanie (w obszarze Narzędzia nagłówków i stopek).

Przycisk zamykania nagłówka i stopki

Rozpoczynanie numerowania na innej stronie

Aby rozpocząć numerowanie na innej stronie niż pierwsza strona dokumentu, należy dodać znak podziału sekcji przed stroną, od której ma się rozpocząć numerowanie.

 1. Kliknij początek strony, od której chcesz rozpocząć numerowanie.

Można nacisnąć klawisz HOME, aby się upewnić, że kursor znajduje się na początku strony.

 1. Na karcie Układ strony w grupie Ustawienia strony kliknij przycisk Znaki podziału.

Grupa Układ strony

 1. W obszarze Podziały sekcji kliknij pozycję Następna strona.
 2. Kliknij dwukrotnie obszar nagłówka lub stopki (blisko górnej lub dolnej krawędzi strony).

Otworzy się karta Narzędzia nagłówków i stopek.

 1. Na karcie Narzędzia nagłówków i stopek w grupie Nawigacja kliknij przycisk Łącze do poprzedniego, aby wyłączyć to ustawienie.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami dodawania numeru strony lub dodawania nagłówka i stopki z numerem strony.
 3. Aby rozpocząć numerowanie od 1, kliknij pozycję Numer strony w grupie Nagłówek i stopka, a następnie kliknij polecenie Formatuj numery stron, kliknij pozycję Rozpocznij od i wprowadź 1.
 4. Aby powrócić do treści dokumentu, kliknij pozycję Zamknij nagłówek i stopkę na karcie Projektowanie (w obszarze Narzędzia nagłówków i stopek).

Przycisk zamykania nagłówka i stopki

Początek strony Początek strony

Dodawanie różnych nagłówków i stopek lub numerów stron w różnych częściach dokumentu

Można dodać numery stron tylko do części dokumentu. Można też zastosować różne formaty numerowania w różnych częściach dokumentu.

Na przykład można użyć numerowania typu i, ii, iii w spisie treści i numerowania typu 1, 2, 3 w reszcie dokumentu, a wyłączyć numerowanie w indeksie.

Można też zastosować różne nagłówki i stopki na stronach parzystych i nieparzystych.

Dodawanie różnych nagłówków i stopek lub numerów stron w różnych częściach

 1. Kliknij początek strony, na której chcesz rozpocząć, zakończyć albo zmienić nagłówek, stopkę bądź numerowanie stron.

Można nacisnąć klawisz HOME, aby się upewnić, że kursor znajduje się na początku strony.

 1. Na karcie Układ strony w grupie Ustawienia strony kliknij przycisk Znaki podziału.

Grupa Układ strony

 1. W obszarze Podziały sekcji kliknij pozycję Następna strona.
 2. Kliknij dwukrotnie obszar nagłówka lub stopki (blisko górnej lub dolnej krawędzi strony).

Zostanie wyświetlona karta Projektowanie w obszarze Narzędzia nagłówków i stopek.

 1. Na karcie Projektowanie w grupie Nawigacja kliknij pozycję Łącze do poprzedniego, aby wyłączyć to ustawienie.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 3. Aby wybrać format numerowania lub numer początkowy, kliknij pozycję Numer strony w grupie Nagłówek i stopka, a następnie kliknij polecenie Formatuj numery stron, wybierz format i numer Rozpocznij od i kliknij przycisk OK.
 4. Aby powrócić do treści dokumentu, kliknij pozycję Zamknij nagłówek i stopkę na karcie Projektowanie (w obszarze Narzędzia nagłówków i stopek).

Przycisk zamykania nagłówka i stopki

Dodawanie różnych nagłówków i stopek lub numerów stron na stronach parzystych i nieparzystych

 1. Kliknij dwukrotnie obszar nagłówka lub stopki (blisko górnej lub dolnej krawędzi strony).

Otworzy się karta Narzędzia nagłówków i stopek.

 1. Na karcie Narzędzia nagłówków i stopek w grupie Opcje zaznacz pole wyboru Inne na stronach parzystych i nieparzystych.

Grupa Opcje nagłówka i stopki

 1. Na jednej ze stron nieparzystych dodaj nagłówek, stopkę lub numerowanie, które chcesz zastosować w przypadku stron nieparzystych.
 2. Na jednej ze stron parzystych dodaj nagłówek, stopkę lub numerowanie, które chcesz zastosować w przypadku stron parzystych.

Początek strony Początek strony

Usuwanie numerów stron, nagłówków i stopek

 1. Kliknij dwukrotnie nagłówek, stopkę lub numer strony.
 2. Zaznacz nagłówek, stopkę lub numer strony.
 3. Naciśnij klawisz DELETE.
 4. Powtórz kroki 1–3 we wszystkich sekcjach, w których zastosowano inne nagłówki, stopki lub numery stron.

Początek strony Początek strony

 
 
Dotyczy:
Word 2010