Automatyczne poprawianie pisowni przy użyciu wyrazów ze słownika głównego

Używany program można skonfigurować tak, aby błędnie napisane wyrazy, które są podobne do słów w słowniku głównym używanym przez moduł sprawdzania pisowni, były poprawiane w sposób automatyczny.

 Uwaga   Tekst zawarty w hiperłączach nie jest poprawiany automatycznie.

Co chcesz zrobić?


Konfigurowanie Autokorekty w celu stosowania głównego słownika używanego przez moduł sprawdzania pisowni

Podczas instalacji pakietu Microsoft Office Autokorekta jest domyślnie konfigurowana tak, aby do błędnie wpisanego wyrazu dopasowywać słowo ze słownika głównego używanego przez moduł sprawdzania pisowni. Jednak mogą zaistnieć sytuacje, w których warto skorzystać z możliwości wymuszenia stosowania tej opcji.

Którego programu z pakietu używasz?


Program Outlook

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.
 2. Kliknij kartę Format poczty, a następnie kliknij przycisk Opcje edytora.
 3. Kliknij przycisk Sprawdzanie, a następnie kliknij polecenie Opcje autokorekty.
 4. Na karcie Autokorekta zaznacz pole wyboru Automatycznie użyj sugestii z modułu sprawdzania pisowni.

Początek strony Początek strony

Publisher

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje autokorekty.

PokażNie można kliknąć polecenia Opcje autokorekty, ponieważ jest ono niedostępne.

Przed kliknięciem polecenia Opcje autokorekty należy otworzyć plik. Aby to polecenie było dostępne, należy utworzyć lub otworzyć plik.

 1. Na karcie Autokorekta zaznacz pole wyboru Automatycznie użyj sugestii z modułu sprawdzania pisowni.

Początek strony Początek strony

Word

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft OfficeObraz przycisku , a następnie kliknij polecenie Opcje programu Word.
 2. Kliknij opcję Sprawdzanie.
 3. Kliknij przycisk Opcje autokorekty.
 4. Na karcie Autokorekta zaznacz pole wyboru Automatycznie użyj sugestii z modułu sprawdzania pisowni.

Początek strony Początek strony

Ręczne określanie wyjątków Autokorekty

Działanie funkcji Autokorekty może wywoływać niepożądane skutki, jeśli użytkownik często używa wyrazu, którego nie ma w słowniku głównym, a który jest podobny do innego znajdującego się w nim wyrazu. Problemowi temu można zaradzić, dodając ten często używany wyraz do listy wyjątków Autokorekty.

 Uwagi 

 • Po dodaniu wyrazu do listy wyjątków zostaje on również dodany do domyślnego słownika niestandardowego w module sprawdzania pisowni.
 • Lista wyjątków obowiązuje globalnie we wszystkich programach pakietu Office, które obsługują tę funkcję. Oznacza to, że zmiany wprowadzone w tej liście za pośrednictwem jednego programu będą obowiązywały w pozostałych programach.
Którego programu z pakietu używasz?


Program Outlook

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje, kliknij kartę Format poczty, a następnie kliknij przycisk Opcje edytora.
 2. Kliknij przycisk Sprawdzanie, a następnie kliknij polecenie Opcje autokorekty.
 3. Na karcie Autokorekta kliknij opcję Wyjątki, a następnie kliknij kartę Inne korekty.
 4. Wpisz błędnie wpisany wyraz w polu Nie poprawiaj.
 5. Kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony Początek strony

Publisher

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje autokorekty.

PokażNie można kliknąć polecenia Opcje autokorekty, ponieważ jest ono niedostępne.

Przed kliknięciem polecenia Opcje autokorekty należy otworzyć plik. Aby to polecenie było dostępne, należy utworzyć lub otworzyć plik.

 1. Na karcie Autokorekta kliknij opcję Wyjątki, a następnie kliknij kartę Inne korekty.
 2. Wpisz wyraz o błędnej pisowni w polu Nie poprawiaj.
 3. Kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony Początek strony

Word

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft OfficeObraz przycisku , a następnie kliknij polecenie Opcje programu Word.
 2. Kliknij opcję Sprawdzanie.
 3. Kliknij przycisk Opcje autokorekty.
 4. Na karcie Autokorekta kliknij pozycję Wyjątki, a następnie kliknij kartę Inne korekty.
 5. Wpisz wyraz o błędnej pisowni w polu Nie poprawiaj.
 6. Kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony Początek strony

Automatyczne określanie wyjątków Autokorekty przy cofaniu zmian Autokorekty

Jeśli funkcja Autokorekty wprowadzi niepożądaną poprawkę, można ją cofnąć, naciskając klawisze CTRL+Z. Można również skonfigurować używany program tak, aby cofnięte niepożądane poprawki Autokorekty były automatycznie dodawane do listy wyjątków. W takim przypadku Autokorekta nie sprawdza ponownie takich wyrazów.

 Uwaga   Lista wyjątków obowiązuje globalnie we wszystkich programach pakietu Office, które obsługują tę funkcję. Oznacza to, że zmiany wprowadzone w tej liście za pośrednictwem jednego programu będą obowiązywały w pozostałych programach.

Którego programu z pakietu używasz?


Program Outlook

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje, kliknij kartę Format poczty, a następnie kliknij przycisk Opcje edytora.
 2. Kliknij przycisk Sprawdzanie, a następnie kliknij polecenie Opcje autokorekty.
 3. Na karcie Autokorekta kliknij pozycję Wyjątki, a następnie kliknij kartę Inne korekty.
 4. Zaznacz pole wyboru Automatycznie dodawaj wyrazy do listy.

Początek strony Początek strony

Publisher

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje autokorekty.

PokażNie można kliknąć polecenia Opcje autokorekty, ponieważ jest ono niedostępne.

Przed kliknięciem polecenia Opcje autokorekty należy otworzyć plik. Aby to polecenie było dostępne, należy utworzyć lub otworzyć plik.

 1. Na karcie Autokorekta kliknij pozycję Wyjątki, a następnie kliknij kartę Inne korekty.
 2. Zaznacz pole wyboru Automatycznie dodawaj wyrazy do listy.

Początek strony Początek strony

Word

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft OfficeObraz przycisku , a następnie kliknij polecenie Opcje programu Word.
 2. Kliknij opcję Sprawdzanie.
 3. Kliknij przycisk Opcje autokorekty.
 4. Na karcie Autokorekta kliknij pozycję Wyjątki, a następnie kliknij kartę Inne korekty.
 5. Zaznacz pole wyboru Automatycznie dodawaj wyrazy do listy.

Początek strony Początek strony

 
 
Dotyczy:
Outlook 2007, Publisher 2007, Word 2007