Automatyczna korekta — informacje

Funkcja Autokorekty umożliwia automatyczne wykrywanie i poprawianie literówek, błędnie napisanych wyrazów i nieprawidłowo użytych wielkich liter.

Na przykład, jeśli zostanie napisany tekst sie, po naciśnięciu spacji Autokorekta zamieni ten wyraz na „się”. A jeśli zostanie napisany tekst To jestd om po wstawieniu spacji Autokorekta zamieni wpisany tekst na „To jest dom”.

Autokorekta umożliwia również szybkie wstawianie symboli znajdujących się na liście wbudowanych pozycji Autokorekty. Na przykład należy wpisać ciąg znaków (c), aby wstawić symbol ©.

Jeśli na liście wbudowanych pozycji nie ma odpowiednich poprawek, można dodać wymagane pozycje.

 Uwaga   Tekst zawarty w hiperłączach (hiperłącze: Kolorowy i podkreślony tekst lub grafika, którą należy kliknąć, aby przejść do pliku, lokalizacji w pliku, strony w sieci World Wide Web lub strony w sieci intranet. Hiperłącza mogą również prowadzić do grup dyskusyjnych oraz witryn Gopher, Telnet i FTP.) nie jest poprawiany automatycznie.

PokażKorzystanie z Autokorekty w celu poprawiania błędów podczas pisania

Opisane poniżej opcje Autokorekty można włączyć lub wyłączyć:

  • Przycisk Opcje Autokorekty obraz przycisku   Po zatrzymaniu wskaźnika myszy obok tekstu, który został automatycznie poprawiony, przycisk Opcje Autokorekty jest początkowo wyświetlany w postaci małego niebieskiego pola, które po wskazaniu go zmienia się w ikonę przycisku. Jeśli zdarzy się sytuacja, że użytkownik nie będzie chciał poprawić tekstu, można cofnąć wprowadzenie poprawki lub wyłączyć bądź włączyć opcje Autokorekty przez kliknięcie przycisku i dokonanie wyboru.
  • Opcje wielkich liter    Autokorekta może wstawiać wielkie litery na początku pierwszego wyrazu w przypadku zdań, nazw własnych, tekstu w komórce tabeli itd.
  • Pozycje Autokorekty  Autokorekta może wykrywać i poprawiać literówki, błędnie napisane wyrazy oraz wstawiać znane symbole za pomocą listy wbudowanych poprawek zwanych pozycjami Autokorekty. Z łatwością można usunąć niepotrzebne pozycje lub dodać własne.
  • Poprawki modułu sprawdzania pisowni  W celu wykonania zaawansowanej korekty pisowni Autokorekta może korzystać z poprawek generowanych przez główny słownik modułu sprawdzania pisowni (oprócz wbudowanej listy poprawek pisowni).

PokażKorzystanie z Autokorekty w celu poprawiania błędów w innym języku

Aby korzystać z Autokorekty w innym języku, należy się upewnić, że dla danego języka włączono opcję edycji oraz zainstalować odpowiedni program Microsoft Office 2003 Proofing Tools.

 
 
Dotyczy:
Word 2003