Alfabetyczne porządkowanie listy

Tekst punktowanej lub numerowanej listy jednopoziomowej można szybko i łatwo uporządkować alfabetycznie.

  1. Zaznacz tekst na liście punktowanej lub numerowanej.
  2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Akapit kliknij przycisk Sortuj.

Obraz Wstążki programu Word

  1. W oknie dialogowym Sortowanie tekstu w obszarze Sortuj według kliknij opcje Akapity i Tekstowy, a następnie kliknij opcję Rosnąco lub Malejąco.
 
 
Dotyczy:
Word 2007