Strona 11 z 12POPRZEDNIADALEJ

Biblioteki slajdów programu SharePoint I. Konfigurowanie biblioteki dla zespołu

Wysyłanie adresu URL biblioteki slajdów do zespołu w wiadomości e-mail i używanie łącza do biblioteki slajdów na pasku Szybkie uruchamianie w witrynie zespołu


Zaoferuj zespołowi dwie główne metody uzyskiwania dostępu do biblioteki:

Objaśnienie 1 Podanie adresu URL biblioteki, który umożliwi członkom zespołu otwarcie witryny i dodanie jej do Ulubionych. Łącze można wysłać w wiadomości e-mail.
Objaśnienie 2 Poinformowanie członków zespołu, że zawsze mogą uzyskać dostęp do biblioteki z witryny zespołu, klikając łącze do niej na pasku Szybkie uruchamianie po lewej stronie okna.

Niezłym pomysłem jest zachęcenie członków zespołu do zapisania lub zapamiętania adresu URL, jeśli nie samej biblioteki, to chociaż witryny zespołu, aby mogli uzyskać dostęp do biblioteki z komputera, którego menu Ulubione nie zawiera adresu URL tej witryny. Adres URL witryny zespołu pokazanej w tym przykładzie będzie miał postać: http://sharepoint/sites/ZespolMargies.

Warto przejrzeć następny kurs z tej serii (Biblioteki slajdów programu SharePoint II) w celu zapoznania się ze szczegółowymi opisami czynności kopiowania i edytowania slajdów.

Ukończ następujący test, aby upewnić się, że rozumiesz materiał. Odpowiedzi są poufne, a wyniki testu nie są oceniane.


Jakie są główne zalety biblioteki slajdów?

Umożliwia użytkownikom lepszą współpracę z użyciem udostępnionych prezentacji.

Umożliwia użytkownikom dostęp do slajdów, których chcą wielokrotnie używać, i ułatwia znajdowanie oraz kopiowanie takich slajdów.

Chcesz utworzyć bibliotekę slajdów. Jakie są wymagania dotyczące oprogramowania?

Potrzebna jest intranetowa witryna zespołu.

Witryna zespołu musi znajdować się na serwerze programu Microsoft Office SharePoint Server 2007, a biblioteki slajdów muszą należeć do włączonych typów bibliotek, które można tworzyć.

Na komputerze użytkownika musi być zainstalowany pakiet Microsoft Office Professional 2007.

Wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne.

Jaki poziom uprawnień jest potrzebny, aby można było utworzyć bibliotekę slajdów?

Trzeba być członkiem witryny.

Trzeba być właścicielem witryny.

Trzeba być gościem witryny.

W jaki sposób można opublikować slajdy w bibliotece?

Skopiować je z prezentacji, a potem wkleić.

W bibliotece należy kliknąć pozycję Przekaż, a następnie pozycję Publikuj slajdy.

Po opublikowaniu slajdów w bibliotece przeglądasz teksty w kolumnie Opis w bibliotece i chcesz zmienić opis jednego ze slajdów, tak aby był bardziej konkretny. W jaki sposób rozpoczniesz?

Zmienię informacje w oryginalnym slajdzie w prezentacji, a następnie ponownie go opublikuję.

W bibliotece wskażę nazwę pliku obok miniatury slajdu, kliknę strzałkę, a następnie kliknę polecenie Edytuj właściwości w menu.

Kliknę strzałkę obok nagłówka kolumny Opis, a następnie kliknę odpowiedni opis.

Jakie najważniejsze zadanie należy wykonać po utworzeniu biblioteki slajdów?

Poklepać się po plecach w ramach podziękowania za utworzenie ważnego zasobu dla zespołu.

Podać członkom zespołu adres URL biblioteki.

Strona 11 z 12POPRZEDNIADALEJ