Skróty klawiaturowe w aplikacji OneNote Online

Skróty klawiaturowe opisane w tej sekcji Pomocy odnoszą się do amerykańskiego układu klawiatury. Klawisze w innych układach klawiatury mogą nie być dokładnie takie same jak w układzie amerykańskim.

W przypadku skrótów klawiaturowych wymagających jednoczesnego naciśnięcia co najmniej dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono znakiem plus (+). W przypadku skrótów klawiaturowych wymagających szybkiego naciśnięcia kolejno dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono przecinkiem (,).

Aby wydrukować ten temat, naciśnij klawisze Ctrl+P.

Aby przeszukać ten temat, naciśnij klawisze Ctrl+F, wpisz w polu wyszukiwany tekst, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Skróty klawiaturowe w aplikacji Microsoft Aplikacja OneNote Online

Skróty klawiaturowe stosowane w aplikacji Aplikacja OneNote Online są bardzo podobne do skrótów klawiaturowych programu Microsoft OneNote. Skróty klawiaturowe podane w niniejszym artykule umożliwiają wykonywanie typowych zadań w aplikacji Aplikacja OneNote Online. Listę skrótów klawiaturowych stosowanych w programie Microsoft OneNote 2013 można znaleźć w artykule Skróty klawiaturowe w programie OneNote 2013.

Widok do czytania

Nawigowanie w obrębie wstążki i okienek

Czynność Skrót klawiaturowy
Przechodzenie z nawigacji po notesie do pól przeglądarki F6
Uaktywnianie innej karty wstążki Tab, Enter
Przechodzenie między poleceniami wstążki Tab
Wykonywanie obecnie wybranego polecenia wstążki Enter
Przewijanie strony w górę lub w dół PgUp lub PgDn

Okienko nawigacji

Czynność Skrót klawiaturowy
Przechodzenie do kolejnej strony w notesie Ctrl+PgDn
Przechodzenie do poprzedniej strony w notesie Ctrl+PgUp
Przechodzenie do pierwszej strony w sekcji Alt+PgUp
Przechodzenie do ostatniej strony w sekcji Alt+PgDn
Zwijanie lub rozwijanie sekcji Enter w wybranej sekcji

Widok do edycji

Nawigowanie w obrębie wstążki i okienek

Czynność Skrót klawiaturowy
Uaktywnianie innej karty wstążki Tab, Enter
Przechodzenie między poleceniami wstążki Tab
Wykonywanie obecnie wybranego polecenia wstążki Enter
Przechodzenie z zawartości notesu do wstążki, a następnie przechodzenie między poleceniami Ctrl+F6, Enter, Tab

Okienko nawigacji

Czynność Skrót klawiaturowy
Przechodzenie do kolejnej strony w notesie Ctrl+PgDn
Przechodzenie do poprzedniej strony w notesie Ctrl+PgUp
Przechodzenie do pierwszej strony w sekcji Alt+PgUp
Przechodzenie do ostatniej strony w sekcji Alt+PgDn
Nowa sekcja Przejście klawiszem Tab do sekcji, Shift+F10, strzałka w dół (trzykrotnie w celu przejścia do polecenia Nowa sekcja), Enter
Przenoszenie bieżącej strony w górę lub w dół Alt+Shift+strzałka w górę, Alt+Shift+strzałka w dół
Usuwanie strony Przejście klawiszem Tab do strony, Shift+F10, Enter
Usuwanie sekcji Przejście klawiszem Tab do sekcji, Shift+F10, strzałka w dół (do polecenia Usuń), Enter

Przenoszenie punktu wstawiania

Czynność Skrót klawiaturowy
Z obszaru tytułu na stronę Tab lub Enter
Jeden znak w prawo Strzałka w prawo
Jeden znak w lewo Strzałka w lewo
Jeden wyraz w prawo Ctrl+strzałka w prawo
Jeden wyraz w lewo Ctrl+strzałka w lewo
Jeden wiersz w górę Strzałka w górę
Jeden wiersz w dół Strzałka w dół
Jeden akapit w górę Ctrl+strzałka w górę
Jeden akapit w dół Ctrl+strzałka w dół
Początek wiersza Home
Koniec wiersza End
Początek strony (bez obszaru tytułu) Ctrl+Home
Koniec strony Ctrl+End
Obszar tytułu PgUp lub Ctrl+A, Ctrl+A, Tab do momentu zaznaczenia tytułu

Zaznaczanie zawartości: rozszerzanie zaznaczenia

Czynność Skrót klawiaturowy
Jeden znak w prawo Shift+strzałka w prawo
Jeden znak w lewo Shift+strzałka w lewo
Jeden wyraz w prawo Shift+Ctrl+strzałka w prawo
Jeden wyraz w lewo Shift+Ctrl+strzałka w lewo
Jeden wiersz w górę Shift+strzałka w górę
Jeden wiersz w dół Shift+strzałka w dół
Jeden akapit w górę Shift+Ctrl+strzałka w górę
Jeden akapit w dół Shift+Ctrl+strzałka w dół
Do początku akapitu Shift+Home
Do końca akapitu Shift+End
Do początku konspektu Shift+Ctrl+Home
Do końca konspektu Shift+Ctrl+End
Cały akapit, potem konspekt, potem strona Ctrl+A dla każdego poziomu rozszerzenia

Edytowanie zawartości

Czynność Skrót klawiaturowy
Wycinanie Ctrl+X
Kopiowanie Ctrl+C
Wklejanie Ctrl+V
Wstawianie hiperłącza Ctrl+K
Cofanie Ctrl+Z
Wykonywanie ponownie Alt+F7
Przechodzenie od jednego wyrazu zawierającego błąd pisowni do drugiego Alt+F7
Nowy konspekt Ctrl+Shift+Q
Przechodzenie od jednego konspektu do drugiego Ctrl+A, Ctrl+A, Tab

Zapisywanie zmian

 Uwaga    Kiedy aplikacja Aplikacja OneNote Online jest uruchomiona, notatki są zapisywane automatycznie po każdej wprowadzonej w nich zmianie. Nie trzeba ręcznie zapisywać notatek

.

Ctrl+S

Tabele

Czynność Skrót klawiaturowy
Tworzenie nowej komórki (z poziomu ostatniej komórki tabeli) Tab
Wstawianie wiersza poniżej Ctrl+Enter

 Uwaga    Kiedy jest zaznaczona komórka, kolumna lub wiersz, wyrównywanie dotyczy zawartości zaznaczonych komórek. Kiedy jest zaznaczona tabela, wyrównywanie dotyczy tabeli, ale nie wpływa na wyrównanie wewnątrz komórek.

Formatowanie tekstu

Czynność Skrót klawiaturowy
Pogrubienie Ctrl+B
Kursywa Ctrl+I
Podkreślenie Ctrl+U
Lista punktowana Ctrl+kropka
Lista numerowana Ctrl+ukośnik lub Ctrl+Shift+O
Wyrównywanie do lewej Ctrl+L
Wyrównywanie do prawej Ctrl+R
Wyrównywanie do środka Ctrl+E
Zwiększanie wcięcia Alt+Shift+strzałka w prawo
Zmniejszanie wcięcia Alt+Shift+strzałka w lewo

Dodawanie znaczników do notatek

Czynność Skrót klawiaturowy
Zadanie do wykonania Ctrl+1
Ważne Ctrl+2
Pytanie Ctrl+3
Zapamiętać na przyszłość Ctrl+4
Definicja Ctrl+5
Wyróżnienie Ctrl+6
Kontakt Ctrl+7
Adres Ctrl+8
Numer telefonu Ctrl+9

Odpowiedniki na klawiaturach systemu Windows i komputerów Mac

Klawisz Modyfikator System Windows Komputer Mac
Backspace Alt Cofanie z usuwaniem po jednym wyrazie naraz
End Alt Przenoszenie punktu wstawiania na sam dół dokumentu lub konspektu
Enter Alt W programie Internet Explorer wyświetlanie właściwości strony
Tab Ctrl+Alt Przełączanie zadań
Home Alt Przechodzenie na stronę główną Przenoszenie punktu wstawiania na samą górę dokumentu lub konspektu
W lewo Alt W programie Internet Explorer przechodzenie do tyłu Przechodzenie w lewo, po jednym wyrazie naraz
PageDn Alt Przechodzenie do następnej strony Przechodzenie do następnej strony
PageUp Alt Przechodzenie do poprzedniej strony Przechodzenie do poprzedniej strony
W prawo Alt W programie Internet Explorer przechodzenie do przodu Przechodzenie w prawo, po jednym wyrazie naraz
Tab Alt Przełączanie między aplikacjami Przenoszenie fokusu między przeglądarką i elementami strony (pętlą ułatwień dostępu)
W dół Alt+Shift Przenoszenie bieżącej strony o jedną pozycję w dół w okienku nawigacji Zaznaczanie od punktu wstawiania do końca akapitu
End Alt+Shift Przechodzenie do ostatniej strony sekcji Przechodzenie do ostatniej strony sekcji
Enter Alt+Shift W programie Internet Explorer przełączanie na pełny ekran
Tab Ctrl+Alt+Shift Przełączanie zadań
Home Alt+Shift Przechodzenie do pierwszej strony sekcji Przechodzenie do pierwszej strony sekcji
W lewo Alt+Shift Usuwanie jednego poziomu wcięcia Zaznaczanie w lewo, po jednym wyrazie naraz
W prawo Alt+Shift Dodawanie wcięcia Zaznaczanie w lewo, po jednym wyrazie naraz
Tab Alt+Shift Przełączanie między aplikacjami Przenoszenie fokusu między przeglądarką i elementami strony (pętlą ułatwień dostępu)
W górę Alt+Shift Przenoszenie bieżącej strony o jedną pozycję w dół w okienku nawigacji Zaznaczanie od punktu wstawiania do końca akapitu
Backspace Cofanie z usuwaniem po jednym wyrazie naraz
Delete Usuwanie po jednym wyrazie naraz
W dół Przenoszenie punktu wstawiania w dół, po jednym akapicie naraz
End Przenoszenie punktu wstawiania na sam dół dokumentu lub konspektu
Home Przechodzenie na samą górę dokumentu lub konspektu (w programie Safari przechodzenie do strony głównej przeglądarki)
W lewo Przenoszenie punktu wstawiania na początek wiersza (w programie Firefox przechodzenie do poprzedniej strony)
W prawo Przenoszenie punktu wstawiania na koniec wiersza (w programie Firefox przechodzenie do przodu)
Tab Przełączanie zadań (jak za pomocą klawiszy Alt+Tab w systemie Windows)
W górę Przenoszenie punktu wstawiania w górę, po jednym akapicie naraz
Esc ⌘+Alt Otwieranie menedżera zadań (wymuszanie zamykania aplikacji)
Home ⌘+Alt W programie Safari przechodzenie do strony głównej przeglądarki
W lewo ⌘+Alt W programie Chrome przełączanie między kartami przeglądarki
Usuwanie ⌘+Shift W programie Firefox czyszczenie pamięci podręcznej przeglądarki
W dół ⌘+Shift Zaznaczanie w dół, po jednym akapicie naraz
End ⌘+Shift Zaznaczanie do samego dołu dokumentu lub strony
Home ⌘+Shift Zaznaczanie do samej góry dokumentu lub strony (w programie Safari przechodzenie do strony głównej przeglądarki)
W lewo ⌘+Shift Zaznaczanie do początku wiersza
W prawo ⌘+Shift Zaznaczanie do końca wiersza
Tab ⌘+Shift Przełączanie zadań (jak za pomocą klawiszy Alt+Tab w systemie Windows)
W górę ⌘+Shift Zaznaczanie w górę, po jednym akapicie naraz
Esc Ctrl+Shift Otwieranie menedżera zadań
W prawo Ctrl+Shift Zaznaczanie w prawo, po jednym wyrazie naraz
W dół Ctrl Przenoszenie punktu wstawiania w dół, po jednym akapicie naraz Przenoszenie punktu wstawiania na koniec wiersza
W lewo Ctrl+Shift Zaznaczanie w lewo, po jednym wyrazie naraz
Esc Ctrl Otwieranie menu Start lub ekranu startowego
Delete Ctrl+Alt Otwieranie menu ekranu blokowania
W lewo Ctrl Przenoszenie punktu wstawiania w lewo, po jednym wyrazie naraz Wyświetlanie pulpitu nawigacyjnego widżetów
PageDn Ctrl W programach Firefox i Chrome przełączanie między otwartymi kartami
PageUp Ctrl W programach Firefox i Chrome przełączanie między otwartymi kartami
End Ctrl Przenoszenie punktu wstawiania na koniec dokumentu lub konspektu
Tab Ctrl Przełączenie między otwartymi kartami Przełączenie między otwartymi kartami
W górę Ctrl Przenoszenie punktu wstawiania w górę, po jednym akapicie naraz Przenoszenie punktu wstawiania na początek wiersza
Backspace Ctrl+Alt Cofanie z usuwaniem po jednej literze naraz Cofanie z usuwaniem po jednej literze naraz
Home Ctrl Przenoszenie punktu wstawiania na początek dokumentu lub konspektu
W dół Ctrl+Alt W programie Internet Explorer przewijanie strony w dół
End Ctrl+Alt W programie Internet Explorer przewijanie strony do samego dołu
Home Ctrl+Alt W programie Internet Explorer przewijanie strony do samej góry
PageDn Ctrl+Alt W programie Internet Explorer przewijanie w dół
PageUp Ctrl+Alt W programie Internet Explorer przewijanie w górę
W prawo Ctrl Przenoszenie punktu wstawiania w lewo, po jednym wyrazie naraz
W górę Ctrl+Alt W programie Internet Explorer przewijanie strony w dół
Backspace Ctrl+Alt+Shift Cofanie z usuwaniem po jednym wyrazie naraz Cofanie z usuwaniem po jednym wyrazie naraz
End Ctrl+Alt+Shift W programie Internet Explorer przewijanie strony do samego dołu
Home Ctrl+Alt+Shift W programie Internet Explorer przewijanie strony do samej góry
PageDn Ctrl+Alt+Shift W programie Internet Explorer przewijanie w dół
PageUp Ctrl+Alt+Shift W programie Internet Explorer przewijanie w górę
Esc Alt Minimalizowanie okna
W dół Ctrl+Shift Zaznaczanie w dół, po jednym akapicie naraz Zaznaczanie do końca wiersza
Esc Alt+Shift Minimalizowanie okna
Home Ctrl+Shift Zaznaczanie w górę, po jednym akapicie naraz Zaznaczanie do początku wiersza
Insert Brak Włączanie trybu zastępowania
PageDn Ctrl+Shift Przechodzenie do następnej strony
PageUp Ctrl+Shift Przechodzenie do poprzedniej strony
Tab Ctrl+Shift Przełączenie między otwartymi kartami Przełączenie między otwartymi kartami
W górę Ctrl+Shift Zaznaczanie w górę, po jednym akapicie naraz Zaznaczanie do początku wiersza
Backspace Brak Cofanie z usuwaniem po jednej literze naraz Cofanie z usuwaniem po jednej literze naraz
Delete Brak Cofanie z usuwaniem po jednej literze naraz Cofanie z usuwaniem po jednej literze naraz
W dół Brak Przenoszenie punktu wstawiania w dół, po jednym wierszu naraz Przenoszenie punktu wstawiania w dół, po jednym wierszu naraz
End Brak Przenoszenie punktu wstawiania na koniec wiersza Przenoszenie punktu wstawiania na koniec wiersza
Enter Brak Wstawianie nowego wiersza Wstawianie nowego wiersza
Backspace Ctrl Cofanie z usuwaniem po jednym wyrazie naraz
Home Brak Przenoszenie punktu wstawiania na początek wiersza W programach Safari i Chrome przenoszenie punktu wstawiania na początek akapitu
W lewo Brak Przenoszenie punktu wstawiania w lewo, po jednej literze naraz Przenoszenie punktu wstawiania w lewo, po jednej literze naraz
PageDn Brak Przenoszenie punktu wstawiania w dół, po jednym ekranie naraz Przenoszenie punktu wstawiania w dół, po jednym ekranie naraz
PageUp Brak Przenoszenie punktu wstawiania w górę, po jednym ekranie naraz Przenoszenie punktu wstawiania w górę, po jednym ekranie naraz
W prawo Brak Przenoszenie punktu wstawiania w prawo, po jednej literze naraz Przenoszenie punktu wstawiania w prawo, po jednej literze naraz
Tab Brak Wstawianie wcięcia lub przechodzenie do następnej komórki w tabeli Wstawianie wcięcia, przechodzenie do następnej komórki w tabeli lub wstawianie tabeli
W górę Brak Przenoszenie punktu wstawiania w górę, po jednym akapicie naraz Przenoszenie punktu wstawiania w górę, po jednym akapicie naraz
Backspace Shift Cofanie z usuwaniem po jednej literze naraz Cofanie z usuwaniem po jednej literze naraz
W dół Shift Zaznaczanie w dół, po jednym wierszu naraz Zaznaczanie w dół, po jednym wierszu naraz
End Shift Zaznaczanie do końca wiersza Zaznaczanie do końca wiersza
Enter Shift Wstawianie łagodnego podziału wiersza Wstawianie łagodnego podziału wiersza
Home Shift Zaznaczanie do początku wiersza Zaznaczanie do początku wiersza
W lewo Shift Zaznaczanie w lewo, po jednej literze naraz Zaznaczanie w lewo, po jednej literze naraz
W prawo Shift Zaznaczanie w prawo, po jednej literze naraz Zaznaczanie w prawo, po jednej literze naraz
Tab Shift Usuwanie jednego poziomu wcięcia, przechodzenie do poprzedniej komórki tabeli Usuwanie jednego poziomu wcięcia, przechodzenie do poprzedniej komórki tabeli
W górę Shift Zaznaczanie w górę, po jednym wierszu naraz Zaznaczanie w górę, po jednym wierszu naraz
 
 
Dotyczy:
OneNote Online, OneNote Web App