Logowanie się do aplikacji Outlook Web App

Przy użyciu aplikacji Outlook Web App możesz uzyskać dostęp do poczty e-mail na swoim koncie e-mail opartym na usłudze Office 365 dla firm lub programie Microsoft Exchange za pośrednictwem przeglądarki sieci Web. Adres internetowy służący do logowania się do aplikacji Outlook Web App zależy od typu konta. Jeśli na przykład korzystasz z usługi Office 365 dla firm, przejdź do strony logowania w usłudze Office 365.

 Uwaga    Aplikacja Outlook Web App to wersja programu Outlook obsługiwana w przeglądarce sieci Web i używana przez firmy i organizacje. Za pomocą aplikacji Outlook Web App można tylko uzyskiwać dostęp do kont usługi Office 365 dla firm i innych kont hostowanych na serwerze z programem Microsoft Exchange Server 2013.

Jeśli masz pytania dotyczące aplikacji Outlook Web App lub używasz usługi Outlook.com, zobacz sekcję Często zadawane pytania na końcu tego artykułu.

Jak zalogować się do aplikacji Outlook Web App?

  1. Otwórz przeglądarkę sieci Web, a jeśli jest już otwarta, otwórz nowe okno przeglądarki.
  2. Przejdź do strony logowania odpowiadającej typowi używanego konta.
Konto Typ Informacje dotyczące logowania
Microsoft Office 365 dla firm (Office 365 Small Business, Office 365 Midsize Business, Office 365 Enterprise) Oparte na chmurze Przejdź do strony logowania usługi Office 365.
Microsoft Live@edu Oparte na chmurze Przejdź do witryny http://outlook.com.
Firmowe konto e-mail W infrastrukturze firmy (program Microsoft Exchange Server) Przejdź do adresu internetowego uzyskanego od osoby, która zarządza Twoim kontem e-mail. Na przykład w przypadku firmy o nazwie Contoso adres URL mógłby wyglądać następująco: https://mail.contoso.com.

 Uwaga    Jeśli masz konto usługi Live@edu, prawdopodobnie możesz również uzyskać dostęp do poczty e-mail, korzystając z niestandardowego adresu URL utworzonego przez osobę, która zarządza Twoim kontem e-mail.

  1. Wprowadź pełny adres e-mail swojego konta.
  2. Wprowadź hasło.
  3. Kliknij pozycję Zaloguj.
  4. Jeśli korzystasz z usługi Office 365, po zalogowaniu wybierz pozycję Outlook u góry strony. Jeśli korzystasz z firmowej poczty e-mail, wybierz pozycję Poczta u góry strony.

Często zadawane pytania

Jaka jest różnica między usługą Outlook.com i aplikacją Outlook Web App?

Aplikacja Outlook Web App to wersja programu Outlook obsługiwana w przeglądarce sieci Web i używana przez firmy i organizacje. Za pomocą aplikacji Outlook Web App można tylko uzyskiwać dostęp do kont usługi Office 365 dla firm i innych kont hostowanych na serwerze z programem Microsoft Exchange Server 2013.

Outlook.com (dawniej Hotmail) to nowoczesna usługa poczty e-mail zapewniająca bezpłatną obsługę poczty e-mail do użytku osobistego. Adresy e-mail usługi Outlook.com to @outlook.com, @hotmail.com, @msn.com i @live.com. Aplikacja Outlook Web App nie służy do logowania się do konta usługi Outlook.com. Aby zapoznać się z informacjami o uzyskiwaniu dostępu do istniejącego konta usługi Outlook.com lub tworzeniu nowego konta usługi Outlook.com, przejdź do witryny Outlook.com.

Jakich przeglądarek można używać z aplikacją Outlook Web App?

Dostęp do skrzynki pocztowej możesz uzyskać przy użyciu większości popularnych przeglądarek sieci Web. Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługiwanych przeglądarek, zobacz Obsługiwane przeglądarki dla aplikacji Outlook Web App.

Jak używać aplikacji Outlook Web App?

Jeśli korzystasz z usługi Office 365, w celu uzyskania dodatkowych informacji o korzystaniu z aplikacji Outlook Web App zobacz Wprowadzenie do aplikacji Outlook Web App dla usługi Office 365. Jeśli nie używasz usługi Office 365, zobacz Wprowadzenie do aplikacji Outlook Web App.

Jak inaczej mogę połączyć się z moją pocztą e-mail?

Aplikacja Outlook Web App doskonale nadaje się do uzyskiwania dostępu w przeglądarce sieci Web do konta e-mail opartego na usłudze Office 365 dla firm lub programie Exchange. Aby uzyskać informacje o łączeniu się z kontem za pomocą urządzenia przenośnego, klasycznej wersji programu Outlook (np. Outlook 2013 lub Outlook 2010) bądź innego programu poczty e-mail (np. Mac Mail lub Mozilla Thunderbird), zobacz Informacje dotyczące konfigurowania programu poczty e-mail.

Co zrobić, jeśli używam usługi Office 365 Premium dla Użytkowników Domowych?

Jeśli korzystasz z usługi Office 365 Premium dla Użytkowników Domowych, nie uzyskujesz dostępu do poczty e-mail za pomocą aplikacji Outlook Web App. Usługa Office 365 Premium dla Użytkowników Domowych nie obejmuje usługi poczty e-mail. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Usługa Office 365 Premium dla Użytkowników Domowych.

Gdy administrator może uzyskać informacje o tworzeniu adresu URL klienta na potrzeby logowania się do aplikacji Outlook Web App?

Jeśli jesteś administratorem w organizacji i korzystasz z usługi opartej na chmurze, zobacz Konfigurowanie adresów URL logowania dla aplikacji Outlook Web App.

Początek strony Początek strony

 
 
Dotyczy:
Outlook Web App, Outlook Web App dla Office 365 Enterprise, Outlook Web App dla Office 365 Small Business Premium