Tworzenie rysunków części i zespołów

Z menu Plik wybierz polecenie Nowy, wskaż polecenie Budowa maszyn, a następnie kliknij polecenie Rysunek części i zespołów.

Zostanie otwarta skalowana strona rysunku w orientacji poziomej Orientacja pozioma. Ustawienia strony, siatki i linijek można w dowolnej chwili zmienić.

Przeciągnij na stronę rysunku kształty ze wzornika Narzędzia do rysowania w celu narysowania konturów obiektów. Za pomocą kształtów Styczne do okręgów i Styczne do łuków można na przykład rysować pasowe systemy napędowe, natomiast kształty Prostokąt zaokrąglony doskonale nadają się do przedstawiania zbiorników i pojemników.

PokażUżywanie kształtów Styczne do okręgów i Styczne do łuków

Ze wzornika Narzędzia do rysowania przeciągnij na stronę rysunku kształt Styczne do okręgów lub Styczne do łuków.

 Uwaga   Za pomocą tych kształtów można rysować pasowe systemy napędowe, tak jak to pokazano na rysunku.

Aby zmienić rozmiar okręgu lub długość promienia łuku, przeciągnij uchwyty sterujące Obraz uchwytu sterującego — żółty romb.Aby zmienić długość stycznej, przeciągnij punkt końcowy (Obraz punktu początkowego — zielony kwadrat ze znakiem X lub Obraz punktu końcowego — zielony kwadrat ze znakiem + ).Podczas rysowania pasowych systemów napędowych przyklej punkty końcowe jednego kształtu do punktów końcowych innego kształtu.

Pasowe systemy napędowe narysowane za pomocą kształtów Styczne do łuków i Styczne do okręgów

Pasowe systemy napędowe można tworzyć za pomocą kształtów Styczne do łuków (1) i Styczne do okręgów (2).

PokażUżywanie kształtu Prostokąt zaokrąglony

Ze wzornika Narzędzia do rysowania przeciągnij na stronę rysunku kształt Prostokąt zaokrąglony.

 Uwaga   Za pomocą kształtu Prostokąt zaokrąglony można przedstawić pojemnik lub zbiornik, tak jak to pokazano na rysunku.

Aby zmienić zaokrąglenie punktów końcowych, przeciągnij uchwyt sterujący Obraz uchwytu sterującego — żółty romb.Aby zmienić rozmiar prostokąta, przeciągnij uchwyty zaznaczenia Obraz uchwytu zaznaczenia.

Zbiornik z zaworem utworzony za pomocą kształtu Prostokąt zaokrąglony i innych narzędzi do rysowania

Zbiornik z zaworem utworzony za pomocą kształtu Prostokąt zaokrąglony i innych narzędzi do rysowania.

Przeciągnij na stronę rysunku kształty ze wzornika Elementy złączne 1, Elementy złączne 2 i Sprężyny i łożyska. Możesz wprowadzać wartości właściwości niestandardowych dla tych kształtów.

PokażWprowadzanie wartości właściwości niestandardowych

Zaznacz kształt, a następnie w menu Kształt kliknij polecenie Właściwości niestandardowe.W oknie dialogowym Właściwości niestandardowe kliknij kolejno każde pole właściwości niestandardowych i wpisz lub wybierz odpowiednią wartość.

Dodaj wymiary do rysunku, przeciągając odpowiednie kształty ze wzornika Wymiarowanie — rysunek techniczny.Dodaj symbole podstawy wymiarowej oraz ramki kontrolne.

PokażDodawanie symbolu podstawy wymiarowej

Ze wzornika Wymiarowanie i ustalanie tolerancji przeciągnij na stronę rysunku jeden z kształtów podstawy wymiarowej.Aby zmienić tekst kształtu podstawy wymiarowej, kliknij dwukrotnie kształt, zaznacz tekst, który chcesz zmienić, a następnie wpisz nowy tekst.

 Uwaga   Kliknij polecenie Tekst w menu Format, aby określić format tekstu kształtu.

 Porada   Aby wyświetlić etykietę uchwytu sterującego Obraz uchwytu sterującego — żółty romb zaznaczonego kształtu, przytrzymaj wskaźnik myszy nad tym uchwytem.

PokażTworzenie ramki kontrolnej

Ze wzornika Wymiarowanie i ustalanie tolerancji przeciągnij na stronę rysunku jeden z kształtów ramek podstaw wymiarowych.Kliknij dwukrotnie kształt ramki podstaw wymiarowych, aby otworzyć okno grupy.

 Uwaga   W razie potrzeby ułóż okna sąsiadująco, aby kształty były widoczne.

Ze wzornika Wymiarowanie i ustalanie tolerancji przeciągnij na stronę rysunku symbole cech geometrycznych (na przykład Płaskość) i umieść je lewym polu kształtu ramki podstaw wymiarowych w oknie grupy.Aby zmienić tekst kształtu ramki podstaw wymiarowych, kliknij dwukrotnie kształt, zaznacz tekst, który chcesz zmienić, a następnie wpisz nowy tekst.Zamknij okno grupy, aby powrócić do strony rysunku.

Dodaj do rysunku symbole spawalnicze.

PokażTworzenie symbolu spawalniczego

Ze wzornika Symbole spawalnicze przeciągnij jeden z kształtów strzałek na stronę rysunku.

Umieść kształt strzałki tak, aby linia odniesienia wskazywała punkt łączenia.

Dostosuj kształt strzałki, wykonując jedną lub obie z poniższych czynności:

Dodaj symbol spawania orbitalnego, klikając kształt prawym przyciskiem myszy i wskazując polecenie Pokaż okrąg spawania orbitalnego.Dodaj zakończenie linii odniesienia, klikając kształt prawym przyciskiem myszy i wybierając polecenie Pokaż zakończenie.

Kliknij dwukrotnie kształt strzałki, aby otworzyć okno grupy kształtów strzałek.

 Uwaga   W razie potrzeby ułóż okna sąsiadująco, aby kształty były widoczne.

Ze wzornika Symbole spawalnicze przeciągnij symbole spoin na kształt strzałki w oknie grupy. Ze wzornika Adnotacje przeciągnij odpowiednie kształty do okna grupy.

Przyklej symbole spoin i adnotacji do prowadnic w oknie grupy, dzięki czemu symbole pozostaną właściwie rozmieszczone nawet po zmianie rozmiaru strzałki.

Aby zmienić tekst symbolu spoiny lub adnotacji, kliknij dwukrotnie kształt, zaznacz tekst, który chcesz zmienić, a następnie wpisz nowy tekst.Zamknij okno grupy, aby powrócić do strony rysunku.

 
 
Dotyczy:
Visio 2003