Tworzenie diagramu przyczynowo-skutkowego.

Diagramy przyczynowo-skutkowe zawierają informacje o wszystkich czynnikach przyczyniających się do wystąpienia określonej sytuacji lub wpływające na nią, a więc o wszystkich przyczynach prowadzących do pewnych skutków. Nazywa się je także diagramami Ishikawy, diagramami typu „rybi szkielet” czy diagramami cech.

Szablon Diagram przyczynowo-skutkowy powoduje otwarcie strony rysunku, która zawiera już kształt szkieletu (skutek) i cztery pola kategorii (przyczyny). Mogą one być pomocne przy tworzeniu rysunku. W szablonie znajduje się również wybór kształtów oznaczających przyczyny główne i podprzyczyny, za pomocą których można wprowadzać dodatkowe szczegóły.

  1. Kliknij kartę Plik kliknij polecenie Nowe, kliknij pozycję Biznesowe, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję Diagram przyczynowo-skutkowy.
  2. Na stronie rysunku zaznacz szkielet (strzałka pozioma), a następnie wpisz tekst opisujący skutek, problem lub cel.
  3. Określ liczbę kategorii przyczyn, które prowadzą do danego skutku, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby dodać kategorię, przeciągnij na stronę rysunku kształt Kategoria 1 lub Kategoria 2 i ustaw go w takim położeniu, aby grot strzałki dotykał szkieletu.
  • Aby usunąć kategorię, zaznacz kształt, a następnie naciśnij klawisz DELETE.
  1. Dla każdego kształtu kategorii na stronie rysunku zaznacz kształt, a następnie wpisz nazwę kategorii przyczyny.
  2. Aby wskazać główne przyczyny związane z kategoriami, przeciągnij na stronę rysunku kształty Przyczyna główna i przyciągnij groty strzałek do linii kategorii.
  3. Aby wskazać podprzyczyny związane z przyczynami głównymi, przeciągnij na stronę rysunku kształty Podprzyczyna i przyciągnij groty strzałek do linii przyczyn głównych.

Aby oznaczyć etykietą kształt przyczyny głównej lub podprzyczyny, zaznacz kształt, a następnie wpisz tekst etykiety.

Początek strony Początek strony

 
 
Dotyczy:
Visio Premium