Rysowanie łuku

Gdy potrzebne są kształty bardziej złożone niż linie proste i kąty ostre, można łatwo dodać do rysunków programu Visio łuki.

Co chcesz zrobić?


Rysowanie łuku przy użyciu narzędzia do rysowania (wymagany jest program Microsoft Office Visio Professional 2007)

Użytkownicy programu Office Visio Professional 2007 mogą rysować łuki, korzystając z kształtów we wzorniku Narzędzia do rysowania.

 1. W menu Plik wskaż polecenie Kształty, wskaż polecenie Kształty dodatkowe, a następnie kliknij polecenie Narzędzia do rysowania.
 2. Ze wzornika Narzędzia do rysowania przeciągnij na stronę kształt łuku.
 3. Aby edytować ten łuk, przeciągnij dowolny z jego uchwytów sterujących lub punktów końcowych.

Początek strony Początek strony

Rysowanie łuku przy użyciu narzędzia Łuk lub Ołówek

Użytkownicy programów Microsoft Office Visio Standard 2007 i Office Visio Professional 2007 mogą rysować łuki przy użyciu narzędzia Łuk lub Ołówek.

 1. Kliknij jedno z następujących narzędzi na pasku narzędzi Rysunek:
  • Aby narysować łuk wyglądający jak fragment okręgu, kliknij narzędzie OłówekObraz przycisku.
  • Aby narysować łuk wyglądający jak fragment elipsy, kliknij narzędzie ŁukObraz przycisku.

 Uwaga   Jeśli pasek narzędzi Rysunek jest niewidoczny, kliknij przycisk Narzędzia rysowaniaObraz przycisku na pasku narzędzi Standardowy, aby go wyświetlić.

 1. Wskaż miejsce, od którego chcesz rozpocząć rysowanie łuku.
 2. Przeciągnij, aby narysować łuk.

 Porada   Jeśli używając narzędzia Ołówek, otrzymasz linię prostą, za pomocą narzędzia Ołówek przeciągnij punkt sterujący (punkt sterujący: (1) Kółko, które pojawia się na segmencie linii lub łuku po wybraniu go ołówkiem. Punkt sterujący należy przeciągnąć, aby zmienić krzywiznę łuku lub elipsy. (2) Punkt, który zmienia krzywiznę segmentu krzywej składanej.) na tej linii.

 1. Po zakończeniu kliknij narzędzie WskaźnikObraz przycisku na pasku narzędzi Standardowy, aby powrócić do normalnego trybu edycji.

Początek strony Początek strony

Zmienianie kształtu łuku utworzonego przy użyciu narzędzia Łuk lub Ołówek

Każdy łuk narysowany za pomocą narzędzia Łuk lub Ołówek jest fragmentem obwodu niewidocznej elipsy. Można na nim wykonywać następujące operacje:

 • Można zmienić napięcie łuku, tak aby łuk stał się większą lub mniejszą częścią elipsy albo okręgu. Łuk można nawet całkowicie spłaszczyć, tak aby stał się linią.

Łuk częściowo spłaszczony

 • Można zmienić kształt elipsy, na której oparty jest łuk. Można także zmienić sposób pochylenia łuku (kąt mimośrodowości) i jego płaskość (stopień mimośrodowości).

Łuk po zmianie kształtu

Spłaszczanie lub zwiększanie rozmiaru napięcia łuku

 1. Kliknij narzędzie OłówekObraz przycisku.
 2. Zaznacz łuk lub kształt zawierający łuk.
 3. Wskaż punkt sterujący (punkt sterujący: (1) Kółko, które pojawia się na segmencie linii lub łuku po wybraniu go ołówkiem. Punkt sterujący należy przeciągnąć, aby zmienić krzywiznę łuku lub elipsy. (2) Punkt, który zmienia krzywiznę segmentu krzywej składanej.) łuku.
 4. Przeciągaj punkt sterujący, aż łuk osiągnie wymagany kształt.

Zmienianie kształtu elipsy, na której oparty jest łuk

 1. Kliknij narzędzie OłówekObraz przycisku.
 2. Zaznacz łuk lub kształt zawierający łuk.
 3. Kliknij punkt sterujący (punkt sterujący: (1) Kółko, które pojawia się na segmencie linii lub łuku po wybraniu go ołówkiem. Punkt sterujący należy przeciągnąć, aby zmienić krzywiznę łuku lub elipsy. (2) Punkt, który zmienia krzywiznę segmentu krzywej składanej.) na łuku, aby wyświetlić jego uchwyty mimośrodowe Obraz uchwytu mimośrodowego.
 4. Zmień kształt łuku, wykonując następujące czynności:
  • Aby zmienić stopień mimośrodowości łuku, przeciągnij uchwyt mimośrodowy w kierunku do lub od punktu sterującego.

Obraz łuku po zmianie kształtu

 • Aby zmienić kąt mimośrodowości łuku, przeciągnij uchwyt mimośrodowy wokół punktu sterującego.

Obraz łuku po zmianie kształtu

 Porada   Aby przekonwertować segment linii prostej na łuk, należy kliknąć narzędzie OłówekObraz przycisku, zaznaczyć ten segment linii, kliknąć punkt sterujący Obraz punktu sterującego — zielony znak X w okręgu i przeciągnąć go do nowego położenia.

Początek strony Początek strony

 
 
Dotyczy:
Visio 2007