Strona 3 z 17POPRZEDNIADALEJ

Tworzenie harmonogramów — szczegóły

Obraz struktury harmonogramu

W zależności od doświadczenia w zakresie planowania w programie Project użytkownik może nie znać wszystkich opisanych tu opcji tworzenia harmonogramu.

Tworzenie planu projektu w programie Project jest oparte na podstawowych funkcjach i formułach. W tej lekcji opisano, w jaki sposób dostosować te narzędzia wspomagające tworzenie harmonogramu, aby uzyskać wyniki dokładnie odpowiadające potrzebom projektu.

Omówiono następujące tematy:

  • Formuła planowania

W programie Project formuła planowania Czas trwania = Praca ÷ Liczba jednostek zasobów służy do obliczania wartości różnych elementów harmonogramu projektu.

  • Typy zadań

Typy zadań to ustawienia, które można zastosować do zadań. Wpływają one na sposób obliczania wartości tych zadań według formuły. Na przykład w przypadku "ustalenia" czasu trwania zadania wartość czasu trwania określona przez użytkownika pozostanie niezmieniona, a na podstawie formuły zostaną obliczone praca i liczba jednostek zasobów.

  • Tworzenie harmonogramu według nakładu pracy

Funkcja tworzenia harmonogramu według nakładu pracy jest stosowana tylko w przypadku dodawania zasobów do zadania lub usuwania ich. To ustawienie tworzenia harmonogramu powoduje zachowanie stałej wartości pracy przy zmienianiu przydzielonej liczby jednostek zasobu, ułatwiając oszacowanie czasu trwania zadania.

Wszystkie te techniki tworzenia harmonogramu mogą funkcjonować niezależnie lub współdziałać ze sobą. Celem tej lekcji jest zrozumienie, w jaki sposób działają one oddzielnie i w połączeniu. Umożliwi to lepsze dostosowanie harmonogramu projektu i skuteczniejsze kontrolowanie go.

Strona 3 z 17POPRZEDNIADALEJ