Strona 12 z 21POPRZEDNIADALEJ

Tak się to robi! Opcje drukowania w programie Excel

Plik ćwiczeń programu Excel oraz instrukcje dotyczące ćwiczeń

Instrukcje dotyczące ćwiczeń pojawiają się w oddzielnym oknie, niezależnym od programu Excel.

Ćwiczenia w programie Excel
Masz problem z ćwiczeniem?
PomocSkorzystaj z porad dotyczących rozwiązywania problemów


Nadszedł czas, by otworzyć podgląd wydruku i zabrać się do pracy. Nie trzeba naciskać przycisku Drukuj (chyba, że komuś bardzo na tym zależy). Zademonstrujemy natomiast wszystkie umiejętności, o których była mowa w tej lekcji.

Informacje dotyczące ćwiczeń

Po kliknięciu przycisku Ćwiczenia w programie Excel zostanie pobrany arkusz ćwiczeniowy, który zostanie otwarty w programie Excel, a w oddzielnym oknie pojawią się instrukcje dotyczące ćwiczeń (zob. rysunek). Uwaga     Na komputerze musi być zainstalowany program Excel 2003.

Porady

  • Jeśli instrukcje dotyczące ćwiczeń nie są widoczne lub są ukrywane po kliknięciu w oknie programu Excel, należy kliknąć przycisk Excel — Pomoc na pasku zadań, a następnie kliknąć przycisk Autoukładanie sąsiadująco w lewym górnym rogu okna instrukcji.
  • Jeśli okno instrukcji dotyczących ćwiczeń przesłania okno programu Excel, należy kliknąć przycisk Autoukładanie sąsiadująco w lewym górnym rogu okna instrukcji.

Przed rozpoczęciem

Zamknij program Excel, jeśli jest uruchomiony.

Rozpoczynanie ćwiczeń

Kliknij przycisk Ćwiczenia w programie Excel.

Rozmiar pobieranego pliku: 37 KB (<1 min przy szybkości 56 Kb/s)

Ukończ następujący test, aby upewnić się, że rozumiesz materiał. Odpowiedzi są poufne, a wyniki testu nie są oceniane.


Jeśli w podglądzie wydruku zostaną zmienione szerokości kolumn, zmiany te będą miały wpływ tylko na podgląd, a nie na dane w arkuszu.

Prawda.

Fałsz.

Jaki pierwszy krok należy wykonać, aby zmieścić wszystkie kolumny arkusza na jednej stronie wydruku?

Dopasowanie kolumny.

Użycie opcji Wpasuj w strony.

Zmiana orientacji strony.

Otwarcie arkusza w podglądzie wydruku.

Użycie polecenia Powiększenie spowoduje, że arkusz zostanie wydrukowany większy lub mniejszy.

Prawda.

Fałsz.

Nie można wydrukować całego arkusza, jeśli ustawiono w nim obszar wydruku.

Prawda.

Fałsz.

Strona 12 z 21POPRZEDNIADALEJ