Strona 10 z 15POPRZEDNIADALEJ

Punktory, numery i listy

Lista wielopoziomowa


Co zrobić, jeśli niektóre elementy listy muszą zawierać podzbiory informacji? Użyć listy wielopoziomowej. Lista wielopoziomowa zawiera listy w listach, które mogą mieć wiele poziomów lub warstw. Lista wielopoziomowa, podobnie jak jednopoziomowa, może być punktowana lub numerowana, ale oferuje możliwość łączenia numerów, liter i punktorów. Więc na przykład w warstwie punktowanej może znajdować się lista numerowana.

Strona 10 z 15POPRZEDNIADALEJ