Strona 11 z 16POPRZEDNIADALEJ

Poprawianie dokumentów przy użyciu śledzenia zmian i komentarzy w programie Word 2007

Opcje pola Wyświetl do recenzji

Pole Wyświetl do recenzji pozwala sprawdzić wygląd dokumentu przed wprowadzeniem i po wprowadzeniu poprawek.

Po wprowadzeniu w dokumencie wielu poprawek i komentarzy można zapomnieć, jak ten dokument wyglądał przed dodaniem adiustacji, lub można zastanawiać się, jak dokument wyglądałby po zaakceptowaniu wszystkich zmian i usunięciu wszystkich komentarzy.

Aby łatwiej było zapobiec przypadkowemu rozpowszechnianiu dokumentów z prześledzonymi zmianami i komentarzami, w programie Word dokumenty są automatycznie wyświetlane z adiustacją. Na karcie Recenzja w grupie Śledzenie domyślnym ustawieniem w polu Wyświetl do recenzji jest opcja Znaczniki pokazane w wersji końcowej.

Aby sprawdzić, jak dokument wyglądał przed wstawieniem prześledzonych zmian i komentarzy, należy kliknąć strzałkę w polu Wyświetl do recenzji, a następnie kliknąć pozycję Oryginał.

Aby sprawdzić, jak dokument wyglądałby po zaakceptowaniu wszystkich poprawek i usunięciu wszystkich komentarzy, należy kliknąć strzałkę w polu Wyświetl do recenzji, a następnie kliknąć pozycję Wersja końcowa. Należy pamiętać, że ukrycie poprawek i komentarzy nie powoduje ich usunięcia. Po przejrzeniu dokumentu należy kliknąć pozycję Znaczniki pokazane w wersji końcowej, aby ponownie wyświetlić prześledzone zmiany i komentarze.

Strona 11 z 16POPRZEDNIADALEJ