Strona 5 z 31POPRZEDNIADALEJ

Hiperłącza I: Podstawy

        http://www.microsoft.com/default.htm

      
Przykład adresu URL.

Adres URL to unikatowy adres pliku w Internecie. URL jest skrótem nazwy Uniform Resource Locator, jednolity lokalizator zasobów. Oznacza to, że adresy URL lokalizują zasoby, takie jak strony sieci Web, obrazy czy pliki dźwiękowe.

Na pewno każdy widział adresy URL na pasku adresu przeglądarki podczas przeglądania sieci Web. Typowy przykład adresu URL pokazano tutaj.

Najczęściej adresy URL, tak jak ten, są używane do łączenia z plikami w sieci World Wide Web. Jednak adresów URL można również używać do łączenia z plikami w witrynie intranetowej lub na serwerze sieciowym organizacji.

Strona 5 z 31POPRZEDNIADALEJ