Strona 3 z 19POPRZEDNIADALEJ

Funkcje statystyczne programu Excel

Program Excel używany w różnych sytuacjach: w biurze, w szkole i w fabryce

Używanie funkcji statystycznych programu Excel w biurze, w szkole i w fabryce.

Obliczenia statystyczne dostępne w programie Excel mają liczne zastosowania, a każdy użytkownik może znaleźć własne. Poniżej podajemy tylko kilka przykładów ilustrujących możliwości programu.

  • Kierownik działu sprzedaży może prognozować wartość sprzedaży w przyszłym kwartale (funkcja REGLINW).
  • Nauczyciel może wystawiać stopnie według krzywej na podstawie średnich wyników (funkcja ŚREDNIA, MEDIANA lub nawet WYST.NAJCZĘŚCIEJ).
  • Producent sprawdzający jakość wyrobów może być zainteresowany ilością sztuk, które wykraczają poza akceptowalne limity jakości (funkcja ODCH.STANDARDOWE lub WARIANCJA).
  • Specjalista zajmujący się badaniem rynku może chcieć dowiedzieć się, ile odpowiedzi na ankiety mieści się w określonym zakresie (funkcja CZĘSTOŚĆ).
Strona 3 z 19POPRZEDNIADALEJ