PowerPoint 2010: skoroszyt lokalizacji poleceń menu na wstążce

 PowerPoint 2010: skoroszyt lokalizacji poleceń menu na wstążce 

Opis

Tu znajdziesz nowe lokalizacje poleceń programu PowerPoint 2003 w programie PowerPoint 2010. Ten skoroszyt programu Excel zawiera tabele ze starymi poleceniami menu i ich lokalizacjami w programie PowerPoint 2010.