Przejdź do wyników wyszukiwania
PRODUKT
Wyniki z witryny Office.com
Szybkie rozumienie danych dzięki formatowaniu warunkowemu
Szkolenie Czy znasz formatowanie warunkowe? Weź udział w sesji ćwiczeń praktycznych dotyczącej wyróżniania danych przy użyciu formatowania warunkowego.
Excel 2010
Zarządzanie informacjami przy użyciu tabel programu Excel
Szkolenie Dowiedz się, jak za pomocą tabel programu Excel można sortować i filtrować dane, uzyskać specjalne formatowanie tabeli i zobaczyć automatyczne wypełnianie formu...
Excel 2010
Rozpoczynanie pracy z wersją 2010 programu Excel
Szkolenie Znasz już starszą wersję programu Excel, a teraz chcesz korzystać z programu Excel 2010? To idealny kurs dla Ciebie.
Excel 2010
Wykresy przebiegu w czasie: Przedstawianie trendów w danych za pomocą małych wykresów
Szkolenie Sparklines: Use tiny charts to show data trends Omówienie W przypadku przeglądania wielu wierszy danych zrozumienie ich znaczenia często może zajmować dużo cza...
Excel 2010
Poznaj program Excel 2010: Tworzenie pierwszego arkusza kalkulacyjnego
Szkolenie Jesteś nowym użytkownikiem programu Excel? Dowiedz się, jak utworzyć arkusz kalkulacyjny, wykonać podstawowe obliczenia, utworzyć i sformatować tytuły kolumn, z...
Excel 2010
Zabezpieczenia pakietu Office 2010: Ochrona plików
Szkolenie Podczas otwierania plików w pakiecie Microsoft Office 2010 na paskach komunikatów będą wyświetlane ostrzeżenia i przydatne informacje dotyczące potencjalnych pr...
Excel 2010, PowerPoint 2010...
WYSZUKAJ.PIONOWO: opis i używanie tej funkcji
Szkolenie Wiele już powiedziano na temat funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO, podano też wiele powodów, dla których powinno się jej używać. Ale jak dokładnie działa ta funkcja? Ten ...
Excel 2010
Tworzenie podstawowego wykresu w programie Excel 2010
Szkolenie Dowiedz się, jak utworzyć wykres i wprowadzić zmiany w utworzonym wykresie.
Excel 2010
Poznaj program Excel 2010: Tworzenie formuł
Szkolenie Warto się dowiedzieć, jak za pomocą formuł wykonywać obliczenia matematyczne i automatycznie aktualizować wyniki formuł oraz jak przy użyciu wstępnie zdefiniowa...
Excel 2010
JEŻELI: opis i używanie tej funkcji
Szkolenie The IF function: what it is , and how to use it Omówienie Funkcja JEŻELI umożliwia sprawdzenie, czy określony warunek jest spełniony, czy nie. W zależności od ...
Excel 2010
Oszczędzanie czasu przez tworzenie i uruchamianie makr w programie Excel 2010
Szkolenie Save time by creating and running macros in Excel 2010 Przegląd Niektóre czynności w arkuszach kalkulacyjnych są bardzo często powtarzane. Makra programu Exce...
Excel 2010
Wyniki wyszukiwania nie są zadowalające?Wyszukaj w całej witrynie Office.com