Przejdź do wyników wyszukiwania
PRODUKT
Wyniki z witryny Office.com
Szybki start: sortowanie danych za pomocą Autofiltru
Artykuł Sortowanie informacji w arkuszu pozwala wyświetlić dane w żądany sposób i szybko odszukać wartości. Zakres lub tabelę danych można sortować według jednej lub ki...
Excel 2010
Wskazówki i przykłady dotyczące sortowania i filtrowania danych według koloru
Artykuł Pokaż wszystko Ukryj wszystko Sortowanie i filtrowanie danych według kolorów znacznie ułatwia analizę danych i pozwala uwidocznić najważniejsze informacje oraz ...
Excel 2010
Tworzenie konspektu danych (grupowanie danych) w arkuszu
Artykuł W programie Excel 2010 można grupować dane, a następnie za pomocą konspektu szybko wyświetlać wiersze lub kolumny podsumowań, a także wyświetlać szczegółowe dan...
Excel 2010
Filtrowanie w celu znalezienia wartości unikatowych lub usuwanie wartości zduplikowanych
Artykuł Korzystanie z kilku sposobów filtrowania w celu znalezienia wartości unikatowych lub usunięcia wartości zduplikowanych.
Excel 2010
Szybki start: filtrowanie danych za pomocą Autofiltru
Artykuł Filtrowanie zakresu danych za pomocą Autofiltru w programach Excel 2007 i Excel 2010, a także poznawanie sposobów usuwania filtrów.
Excel 2010
Filtrowanie danych w zakresie lub tabeli
Artykuł Filtrowanie zakresu danych za pomocą Autofiltru w programach Excel 2007 i Excel 2010, a także poznawanie sposobów usuwania filtrów.
Excel 2010
Wstawianie sum częściowych na liście danych w arkuszu
Artykuł Sumy częściowe i końcowe można automatycznie obliczać na liście dla kolumny za pomocą polecenia Suma częściowa .  Ważne     Polecenie Suma częściowa jest wyszar...
Excel 2010
Sortowanie danych w zakresie lub tabeli
Artykuł Dane można sortować według liczb, tekstu, dat, kolorów, ikon lub listy niestandardowej.
Excel 2010
Szybki start: sortowanie danych w arkuszu
Artykuł Szybkie sortowanie danych w programie Excel za pomocą kilku kliknięć.
Excel 2013
Tworzenie konspektu danych (grupowanie danych) w arkuszu
Artykuł Istnieje możliwość pogrupowania danych, a następnie szybkiego wyświetlania wierszy lub kolumny podsumowań za pomocą konspektu, a także wyświetlania szczegółowyc...
Excel 2013
Wskazówki i przykłady dotyczące sortowania i filtrowania danych według koloru
Artykuł Filtrowanie i sortowanie danych według koloru ułatwia analizę danych i szybkie zapoznawanie się z wyróżnionymi elementami oraz trendami danych.
Excel 2013
Szybki start: sortowanie danych w arkuszu
Artykuł Szybkie sortowanie danych w programie Excel za pomocą kilku kliknięć.
Excel 2013
Znajdowanie i usuwanie duplikatów
Artykuł Filtrowanie wartości unikatowych i usuwanie duplikatów z arkusza.
Excel 2013
Wyniki wyszukiwania nie są zadowalające?Wyszukaj w całej witrynie Office.com