Przejdź do wyników wyszukiwania
PRODUKT
Wyniki z witryny Office.com
Cofanie lub wyłączanie formatowania automatycznego
Artykuł Czasami automatyczne zmiany wprowadzane w trakcie pisania w programie Word lub Excel mogą bardziej przeszkadzać, niż pomagać. Czasem trzeba cofnąć tylko ostatni...
Excel 2010, Outlook 2010...
Dostosowywanie wstążki
Artykuł Wstążkę pakietu Office 2010 można dostosować do własnych potrzeb.
Access 2010, Excel 2010...
Dodawanie i usuwanie dodatków
Artykuł Dodatki umożliwiają korzystanie z opcjonalnych poleceń i funkcji programu Microsoft Excel. Dodatki domyślnie nie są od razu dostępne w programie Excel,j więc ab...
Excel 2010
Ładowanie dodatku Analysis ToolPak
Artykuł Dodatek Analysis ToolPak do programu Microsoft Excel jest dostępny po zainstalowaniu pakietu Microsoft Office lub programu Excel. Aby używać tego dodatku w prog...
Excel 2010
Cofanie, ponowne wykonywanie lub powtarzanie akcji
Artykuł Polecenie cofania działa w odniesieniu do wielu typowych akcji, takich jak pisanie lub wklejanie. Po cofnięciu akcji można ją wykonać ponownie, a niektóre akcje...
Excel 2010, PowerPoint 2010...
Ładowanie dodatku Solver
Artykuł Dodatek Solver do programu Microsoft Excel jest dostępny po zainstalowaniu pakietu Microsoft Office lub programu Excel. Aby używać tego dodatku w programie Exce...
Excel 2010
Szybki start: aktywowanie i używanie dodatku
Artykuł Dodatki są funkcją programu Excel, która zapewnia dodatkowe funkcje i polecenia. Dwa najpopularniejsze dodatki to Analysis ToolPak i Solver, oba udostępniające ...
Excel 2010
Dlaczego na wstążce pojawia się zielona kula?
Artykuł Zielona kula może być widoczna na wstążce, jeśli okno programu pakietu Microsoft Office przeskalowano w sposób zmniejszający wstążkę i nie dodano ikony do nowej...
Access 2010, Excel 2010...
Do czego służy karta Dodatki na wstążce?
Artykuł Karta Dodatki zawiera polecenia, które były dostępne jako dodatki w pakiecie Microsoft Office 2007 i we wcześniejszych wersjach. Nie można dodawać, usuwać ani z...
Access 2010, Excel 2010...
Dostosowywanie paska narzędzi Szybki dostęp
Artykuł Pasek narzędzi Szybki dostęp można dostosować. Zawiera on zestaw poleceń niezależnych od aktualnie wyświetlanej karty na Wstążce. Pasek narzędzi Szybki dostęp m...
Access 2010, Excel 2010...
Minimalizowanie Wstążki
Artykuł Wstążka (interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent) umożliwia szybkie znajdowanie poleceń potrzebnych do wykonania danego zadania. Polecenia są uporządkowan...
Access 2010, Excel 2010...
Przenoszenie paska narzędzi Szybki dostęp
Artykuł Pasek narzędzi Szybki dostęp można dostosować. Zawiera on zestaw poleceń niezależnych od aktualnie wyświetlanej karty. Pasek narzędzi Szybki dostęp znajduje się...
Access 2010, Excel 2010...
Ładowanie dodatku Analysis ToolPak
Artykuł Analysis ToolPak jest dodatkiem programu Excel umożliwiającym szczegółową analizę danych i dostępnym po zainstalowaniu pakietu Office lub programu Excel. Aby je...
Excel 2013
Ładowanie dodatku Solver
Artykuł Aby korzystać z dodatku Solver do programu Excel, należy go najpierw załadować. Dodatek Solver znajduje optymalną wartość komórki w oparciu o wartości w innych ...
Excel 2013
Dodawanie i usuwanie dodatków
Artykuł Dodatki umożliwiają korzystanie z opcjonalnych poleceń i funkcji programu Excel. Aby można było korzystać z tych dodatków, najpierw należy je zainstalować, a w ...
Excel 2013
Szybki start: aktywowanie i używanie dodatku
Artykuł Aktywowanie i używanie dodatków, małych programów automatyzujących zadania i pomagających w przyspieszeniu pracy w programie Excel.
Excel 2013
Wyniki wyszukiwania nie są zadowalające?Wyszukaj w całej witrynie Office.com