Informacje o Wstążce pakietu Microsoft Office

Zapoznaj się ze wstążką pakietu Office i szybko rozpocznij pracę z nowym paskiem narzędzi i funkcjami dzięki opcjom szkoleniowym dostosowanym do potrzeb zarówno nowych użytkowników, jak i znawców pakietu Office.

Omówienie

Wstążka została wprowadzona w pakiecie Office 2007 jako część interfejsu użytkownika pakietu Office. Jest dostępna w wybranych aplikacjach pakietu Office 2007 (Access, Excel, PowerPoint i Word) i we wszystkich aplikacjach stacjonarnych pakietu Office 2010.

Wstążka została zaprojektowana w celu ułatwienia pracy z aplikacjami pakietu Office i jako pomoc w odkrywaniu bogatych funkcji i możliwości tego pakietu. Rozbudowywane w miarę upływu lat menu i paski narzędzi utrudniały użytkownikom szybkie i łatwe znajdowanie potrzebnych poleceń.

Rzut okna na Wstążkę

Funkcja Opis
Przycisk pakietu Office (Office 2007) i karta Plik (Office 2010) Centralna lokalizacja wszystkich operacji dotyczących pliku: udostępniania, drukowania lub wysyłania.
Pasek narzędzi Szybki dostęp Dostosowywany pasek narzędzi z najczęściej używanymi poleceniami.
Karty kontekstowe Te karty są wyświetlane na Wstążce tylko wtedy, gdy dotyczą bieżącego zadania, takiego jak formatowanie tabeli lub obrazu.
Galerie Dostępne do wyboru wstępnie sformatowane motywy, style, efekty, kształty i szablony.
Podgląd na żywo Umożliwia wyświetlanie zmian formatowania przed ich zastosowaniem w dokumencie.

Początek strony Początek strony

Najważniejsze funkcje i zalety wstążki

Szybkie znajdowanie poleceń

Tradycyjne menu i paski narzędzi zostały zastąpione kartami z pogrupowanymi poleceniami pokrewnymi, które ułatwiają znajdowanie i używanie funkcji podczas tworzenia lub edytowania dokumentu. Karty kontekstowe pojawiają się tylko wtedy, gdy użytkownik pracuje nad konkretnym zadaniem, takim jak dodawanie grafiki lub formatowanie tabeli. Dzięki tym kartom za pomocą kilku kliknięć można uzyskać szybki dostęp do bogatych możliwości formatowania.

Menu programu Word w produktach w wersji 2003, strzałka, karta Plik i wstążka w programie Word 2010

Przycisk pakietu Office (Office 2007) oraz karta Plik (Office 2010) oferują dostęp do miejsca, w którym za pomocą kilku kliknięć można wykonywać wszystkie operacje dotyczące pliku: zapisywanie, udostępnianie, drukowanie i publikowanie. Dzięki ulepszonej Wstążce w pakiecie Office 2010 można jeszcze szybciej uzyskiwać dostęp do ulubionych poleceń, dostosowując istniejące karty lub tworząc własne w celu spersonalizowania działania programu zgodnie ze swoim stylem pracy.

Tworzenie dokumentów o wysokiej jakości

Nie trzeba być ekspertem od projektowania, aby tworzyć grafiki i dokumenty o profesjonalnym wyglądzie. Wstążka udostępnia szeroki wybór gotowych motywów, stylów, obiektów SmartArt i efektów, z których każdy jest przedstawiony w widoku galerii.

Można tworzyć wiele typów grafik, takich jak schematy organizacyjne, listy i diagramy obrazkowe. Wyrazy można przekształcić w imponujące obrazy, które lepiej ilustrują pomysły. Tworzenie diagramów jest tak proste, jak pisanie listy punktowanej, a do przekonwertowania tekstu i obrazów na diagram wystarczy kilka kliknięć.   

Edytowanie fotografii w programie PowerPoint 2010

Dodawanie efektów wizualnych do tekstu

Efekty formatowania, takie jak cień, skosy, poświata i odbicie, można stosować w tekście dokumentu równie łatwo, jak pogrubienie czy podkreślenie. Sprawdzanie pisowni obejmuje również tekst, w którym zastosowano efekty wizualne, a efekty tekstowe można dodawać do stylów akapitów. Wiele efektów stosowanych do obrazów jest teraz dostępnych dla tekstu i kształtów, dzięki czemu można bezproblemowo skoordynować całą zawartość.

Efekty tekstowe w programie Word 2010

Tworzenie atrakcyjnych diagramów

Program Word 2010 udostępnia więcej opcji umożliwiających wzbogacanie dokumentów o efekty wizualne. Dzięki dziesiątkom dodatkowych grafik SmartArt® można tworzyć imponujące diagramy — wystarczy wpisać listę punktowaną. Grafiki SmartArt pozwalają też na przekształcanie podstawowego tekstu z punktorami w atrakcyjne elementy wizualne, które lepiej ilustrują pomysły.

DO OPRACOWANIA PÓŹNIEJ

Początek strony Początek strony

Rozpoczęcie pracy ze wstążką pakietu Office

Zapoznaj się z różnymi opcjami pomocy i szkoleń, które ułatwiają nowym i zaawansowanym użytkownikom pakietu Office rozpoczęcie pracy ze Wstążką, a także dowiedz się szybko, z jakich nowych funkcji i możliwości możesz skorzystać. Znajdź zasoby ułatwiające rozpoczęcie pracy >

Początek strony Początek strony