Wprowadzenie do pakietu Microsoft Office Starter 2010

Pakiet Microsoft Office Starter 2010 jest uproszczoną wersją pakietu Microsoft Office 2010, wstępnie załadowaną na komputer i gotową do użytku. Pakiet Office Starter zawiera program arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel Starter 2010 oraz edytor tekstów Microsoft Word Starter 2010. Pakiet Office Starter umożliwia też tworzenie urządzenia, którego można używać do uruchamiania pakietu Office Starter na innym komputerze, gdy użytkownik jest z dala od komputera, którego na ogół używa.

W tym artykule zamieszczono krótki pakietu Office Starter i podano łącza do bardziej szczegółowych artykułów na temat poszczególnych programów.

Wprowadzenie — logo CO ZROBIĆ MIEJSCE DOCELOWE
Potrzebujesz informacji na temat programu Word Starter?     Rozpocznij korzystanie z programu Word Starter Wprowadzenie do programu Word Starter
Potrzebujesz informacji na temat programu Excel Starter?     Rozpocznij korzystanie z programu Excel Starter Wprowadzenie do programu Excel Starter
W tym artykule


Omówienie pakietu Office Starter

Pakiet Office Starter 2010 jest wstępnie ładowany na komputer, ale pozostaje niedostępny do czasu kliknięcia pozycji Microsoft Office 2010 w menu Start systemu Windows, a następnie opcji użycia pakietu Office Starter.

Pierwsze użycie pakietu Office Starter

Pakiet Office Starter 2010 z wyglądu bardzo przypomina pakiet Office 2010. Użytkownikom, którzy dotychczas nie korzystali ze Wstążki ani z widoku Backstage, pakiet Office Starter daje okazję do zapoznania się z nowym interfejsem przed uaktualnieniem do pakietu Office 2010.

Programy Word Starter i Excel Starter

Początek strony Początek strony

Omówienie urządzenia Office Starter Wersja przenośna

Urządzenie Office Starter Wersja przenośna umożliwia używanie programów pakietu Office Starter na innym komputerze. Urządzenie to jest dyskiem flash USB, który konfiguruje się przez uruchomienie programu Menedżer urządzeń Office Starter Wersja przenośna firmy Microsoft, gdy urządzenie jest podłączone do komputera.

Skonfigurowane urządzenie można podłączyć do innego komputera, co pozwoli uruchamiać programy pakietu Office Starter na tym komputerze bez względu na to, czy pakiet Microsoft Office jest już zainstalowany. Po odłączeniu urządzenia pakiet Office Starter jest usuwany z komputera.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia i używania urządzenia Office Starter Wersja przenośna, zobacz Tworzenie urządzenia Microsoft Office Starter Wersja przenośna.

Początek strony Początek strony

Różnice między pakietami Office Starter 2010 i Office 2010

Pakiet Office Starter różni się od pełnej wersji pakietu Office tym, że zawiera tylko dwa programy zwiększające produktywność (Word Starter i Excel Starter) oraz tym, że w interfejsie są wyświetlane reklamy. Nie występują w nim funkcje, które są standardowo używane w konfiguracjach biznesowych lub akademickich.

Jeśli jest potrzebna większa liczba funkcji, można bezpośrednio uaktualnić pakiet Office Starter 2010 do pakietu Office 2010. Wystarczy kliknąć przycisk Kup na karcie Narzędzia główne na wstążce.

Obraz przycisku

Aby uzyskać więcej informacji na temat różnic funkcjonalności programów pakietu Office Starter 2010 i pakietu Office 2010, zobacz Obsługa funkcji w programie Word Starter oraz Obsługa funkcji w programie Excel Starter.

Początek strony Początek strony