Skróty klawiaturowe

W tym temacie opisano skróty klawiaturowe typowych zadań wykonywanych w witrynie programu Microsoft Office SharePoint Server 2007 lub Microsoft Office Forms Server 2007. Skróty klawiaturowe odnoszą się do amerykańskiego układu klawiatury. Klawisze w innych układach nie muszą być dokładnie takie same jak w amerykańskim.

W przypadku skrótów klawiaturowych wymagających jednoczesnego naciśnięcia co najmniej dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono znakiem „plus” (+). W przypadku skrótów klawiaturowych wymagających szybkiego naciśnięcia kolejno dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono przecinkiem (,).

Skróty klawiaturowe działają z obsługiwanymi przeglądarkami.

Aby wydrukować ten temat, naciśnij klawisz TAB w celu zaznaczenia opcji Pokaż wszystko, naciśnij klawisz ENTER, a następnie naciśnij kombinację klawiszy CTRL+P.

 Uwaga   Działanie skrótów klawiaturowych różni się w zależności od stosowanej przeglądarki sieci Web. Na przykład w programie Internet Explorer naciśnięcie kombinacji klawiszy przydzielonej do danego hiperłącza powoduje umieszczenie fokusu na tym hiperłączu. Następnie należy nacisnąć klawisz ENTER, aby otworzyć to hiperłącze. W przeglądarce Firefox samo naciśnięcie danej kombinacji klawiszy automatycznie otwiera określone łącze.

W tym artykule


Wszystkie strony

PokażWszystkie strony

Czynność Skrót klawiaturowy

Włączenie lub wyłączenie trybu ułatwionej dostępności

Tryb ułatwionej dostępności zmienia sposób wyświetlania zawartości w witrynie programu Office SharePoint Server 2007 lub Office Forms Server 2007 przez zoptymalizowanie go pod kątem technik ułatwiających dostęp, takich jak czytniki ekranu.

TAB (wielokrotnie, zaraz po otwarciu strony w przeglądarce)
Uaktywnienie łącza Przeskocz do głównej zawartości lub umieszczenie na nim fokusu ALT+J
Uaktywnienie łącza Wyświetl całą zawartość witryny lub umieszczenie na nim fokusu ALT+3
Uaktywnienie menu Akcje witryny lub umieszczenie na nim fokusu ALT+/
Uaktywnienie łącza Wyszukaj lub umieszczenie na nim fokusu ALT+S
Uaktywnienie łącza Pomoc lub umieszczenie na nim fokusu ALT+6
Uaktywnienie łącza Strona główna lub umieszczenie na nim fokusu ALT+1
Uaktywnienie menu Zapraszamy! lub umieszczenie na nim fokusu ALT+L
Uaktywnienie menu Widok lub umieszczenie na nim fokusu ALT+V
Rozwinięcie menu, np. menu Akcje witryny SHIFT+ENTER
Rozwinięcie listy rozwijanej, na przykład menu Zakres wyszukiwania obok pola Wyszukaj u góry większości stron ALT+STRZAŁKA W DÓŁ
Przeniesienie zaznaczenia między składnikami Web Part na stronie, na której zastosowano wiele składników Web Part, takiej jak strona główna ALT+W

Początek strony Początek strony

Typowe zadania

PokażEdytor tekstu sformatowanego

Uaktywnienie następującego elementu lub umieszczenie na nim fokusu Skrót klawiaturowy
Przycisk Kierunek tekstu od prawej do lewej CTRL+SHIFT+<
Przycisk Kierunek tekstu od lewej do prawej CTRL+SHIFT+>
Przycisk Pogrubienie CTRL+B
Przycisk Kopiuj CTRL+C
Przycisk Kolor tekstu CTRL+SHIFT+C
Przycisk Wyśrodkuj CTRL+E
Przycisk Lista numerowana CTRL+SHIFT+E
Menu Czcionka CTRL+SHIFT+F
Przycisk Kursywa CTRL+I
Przycisk Wyrównaj do lewej CTRL+L
Przycisk Lista punktowana CTRL+SHIFT+L
Przycisk Zwiększ wcięcie CTRL+M
Przycisk Zmniejsz wcięcie CTRL+SHIFT+M
Menu Rozmiar czcionki CTRL+SHIFT+P
Przycisk Wyrównaj do prawej CTRL+R
Przycisk Podkreślenie CTRL+U
Przycisk Wklej CTRL+V
Menu Kolor tła CTRL+SHIFT+W
Przycisk Wytnij CTRL+X

PokażDodawanie albo edytowanie elementu, dokumentu, komentarza do dyskusji lub odpowiedzi ankiety

Czynność Skrót klawiaturowy
Przycisk Anuluj (anulowanie zmian i powrót do listy, biblioteki, tablicy dyskusyjnej lub ankiety) ALT+C
Przycisk OK (zapisanie zmian i zamknięcie strony) ALT+O

PokażLista lub strona biblioteki

Czynność Skrót klawiaturowy
Uaktywnienie menu Nowy na liście lub pasku narzędzi biblioteki bądź umieszczenie na nim fokusu ALT+N (aby uaktywnić to menu, SHIFT+ENTER; aby wybrać polecenie, STRZAŁKA W DÓŁ)

Uaktywnienie menu Przekaż na liście lub pasku narzędzi biblioteki bądź umieszczenie na nim fokusu

W zależności od rodzaju biblioteki menu Przekaż zawiera polecenia Przekaż dokument i Przekaż wiele dokumentów.

ALT+U (aby uaktywnić to menu, SHIFT+ENTER; aby wybrać polecenie, STRZAŁKA W DÓŁ)

Uaktywnienie menu Akcje na liście lub pasku narzędzi biblioteki bądź umieszczenie na nim fokusu

W zależności od rodzaju biblioteki menu Akcje zawiera polecenia Edytuj w arkuszu danych, Otwórz w Eksploratorze Windows, Eksportuj do arkusza kalkulacyjnego, Wyświetl źródło danych RSS oraz Prześlij mi alert.

ALT+C (aby uaktywnić to menu, SHIFT+ENTER; aby wybrać polecenie, STRZAŁKA W DÓŁ)

Uaktywnienie menu Ustawienia na liście lub pasku narzędzi biblioteki bądź umieszczenie na nim fokusu

W zależności od rodzaju biblioteki menu Ustawienia zawiera polecenia Utwórz kolumnę, Utwórz widok oraz Ustawienia biblioteki Typ biblioteki.

ALT+I (aby uaktywnić to menu, SHIFT+ENTER; aby wybrać polecenie, STRZAŁKA W DÓŁ)

Utworzenie dokumentu za pomocą polecenia Nowy dokument

To polecenie znajduje się w menu Nowy.

ALT+N (aby uaktywnić to menu, SHIFT+ENTER; aby wybrać polecenie, STRZAŁKA W DÓŁ)

Utworzenie folderu za pomocą polecenia Nowy folder

To polecenie znajduje się w menu Nowy.

ALT+N (aby uaktywnić to menu, SHIFT+ENTER; aby wybrać polecenie, STRZAŁKA W DÓŁ)

Polecenie Przekaż dokument

To polecenie znajduje się w menu Przekaż.

ALT+U (aby uaktywnić to menu, SHIFT+ENTER; aby wybrać polecenie, STRZAŁKA W DÓŁ)

Polecenie Edytuj w arkuszu danych w widoku standardowym

To polecenie znajduje się w menu Akcje.

ALT+C (aby uaktywnić to menu, SHIFT+ENTER; aby wybrać polecenie, STRZAŁKA W DÓŁ)
Rozwijanie menu opcji dla dokumentu w bibliotece. SHIFT+ENTER
Filtrowanie kolumny na liście. Fokus musi znajdować się w nagłówku kolumny (naciśnij klawisze ALT+J, aby przeskoczyć do głównego obszaru zawartości, a następnie naciskaj klawisz TAB, aż zostanie wybrany nagłówek). SHIFT+ENTER

PokażStrona biblioteki obrazów

Czynność Skrót klawiaturowy

Polecenie Edytuj

To polecenie znajduje się w menu Akcje.

ALT+C (aby uaktywnić to menu, SHIFT+ENTER; aby wybrać polecenie, STRZAŁKA W DÓŁ)

Polecenie Usuń

To polecenie znajduje się w menu Akcje.

ALT+C (aby uaktywnić to menu, SHIFT+ENTER; aby wybrać polecenie, STRZAŁKA W DÓŁ)

Polecenie Pobierz

To polecenie znajduje się w menu Akcje.

ALT+C (aby uaktywnić to menu, SHIFT+ENTER; aby wybrać polecenie, STRZAŁKA W DÓŁ)

Polecenie Wyślij do

To polecenie znajduje się w menu Akcje.

ALT+C (aby uaktywnić to menu, SHIFT+ENTER; aby wybrać polecenie, STRZAŁKA W DÓŁ)

Polecenie Wyświetl pokaz slajdów

To polecenie znajduje się w menu Akcje.

ALT+C (aby uaktywnić to menu, SHIFT+ENTER; aby wybrać polecenie, STRZAŁKA W DÓŁ)

Polecenie Otwórz w Eksploratorze Windows

To polecenie znajduje się w menu Akcje.

ALT+C (aby uaktywnić to menu, SHIFT+ENTER; aby wybrać polecenie, STRZAŁKA W DÓŁ)

PokażStrona Ankieta

Czynność Skrót klawiaturowy
Uaktywnienie menu Akcje lub umieszczenie na nim fokusu ALT+C (aby uaktywnić to menu, SHIFT+ENTER; aby wybrać polecenie, STRZAŁKA W DÓŁ)
Uaktywnienie przycisku Odpowiedz na tę ankietę lub umieszczenie na nim fokusu ALT+N

Polecenie Eksportuj wyniki do arkusza kalkulacyjnego

To polecenie znajduje się w menu Akcje.

ALT+C (aby uaktywnić to menu, SHIFT+ENTER; aby wybrać polecenie, STRZAŁKA W DÓŁ)
Łącze Pokaż podsumowanie graficzne odpowiedzi ALT+R
Wybranie przycisku Zapisz i zamknij w formularzu edycji odpowiedzi ankiety ALT+S
Uaktywnienie łącza Pokaż wszystkie odpowiedzi lub umieszczenie na nim fokusu ALT+U
Uaktywnienie menu Ustawienia lub umieszczenie na nim fokusu ALT+I
Uaktywnienie przycisku Następna strona lub umieszczenie na nim fokusu ALT+N

PokażStrona Uprawnienia

Czynność Skrót klawiaturowy

Polecenie Usuń uprawnienia użytkownika

To polecenie znajduje się w menu Akcje.

ALT+C (aby uaktywnić to menu, SHIFT+ENTER; aby wybrać polecenie, STRZAŁKA W DÓŁ)

Polecenie Edytuj uprawnienia użytkownika

To polecenie znajduje się w menu Akcje.

ALT+C (aby uaktywnić to menu, SHIFT+ENTER; aby wybrać polecenie, STRZAŁKA W DÓŁ)

Polecenie Dziedzicz uprawnienia

To polecenie znajduje się w menu Akcje.

ALT+C (aby uaktywnić to menu, SHIFT+ENTER; aby wybrać polecenie, STRZAŁKA W DÓŁ)

PokażStrona Zawartość całej witryny

Czynność Skrót klawiaturowy
Uaktywnienie przycisku Utwórz lub umieszczenie na nim fokusu ALT+N

PokażTablica dyskusyjna

Czynność Skrót klawiaturowy
Uaktywnienie przycisku Nowa dyskusja lub umieszczenie na nim fokusu ALT+N

Uaktywnienie polecenia widoku Podział na wątki lub umieszczenie na nim fokusu (w przypadku korzystania z domyślnego widoku Płaski)

To polecenie znajduje się w menu Widok.

ALT+W (aby uaktywnić to menu, SHIFT+ENTER; aby wybrać polecenie, STRZAŁKA W DÓŁ)

Uaktywnienie polecenia widoku Płaski lub umieszczenie na nim fokusu (w przypadku korzystania z widoku Podział na wątki)

To polecenie znajduje się w menu Widok.

ALT+W (aby uaktywnić to menu, SHIFT+ENTER; aby wybrać polecenie, STRZAŁKA W DÓŁ)

PokażWidok kalendarza

Czynność Skrót klawiaturowy
Uaktywnienie łącza do widoku Dzień lub umieszczenie na nim fokusu ALT+KROPKA
Uaktywnienie łącza do widoku Tydzień lub umieszczenie na nim fokusu ALT+ZNAK MINUS
Uaktywnienie łącza do widoku Miesiąc lub umieszczenie na nim fokusu ALT + ZNAK RÓWNOŚCI
Przejście do poprzedniego dnia, tygodnia lub miesiąca w danym widoku ALT+[
Przejście do następnego dnia, tygodnia lub miesiąca w danym widoku ALT+]
Przejście do poprzedniego miesiąca w formancie wyboru daty ALT+<
Przejście do następnego miesiąca w formancie wyboru daty ALT+>

PokażLista kontaktów

Czynność Skrót klawiaturowy

Polecenie Połącz z programem Outlook

To polecenie znajduje się w menu Akcje.

ALT+C (aby uaktywnić to menu, SHIFT+ENTER; aby wybrać polecenie, STRZAŁKA W DÓŁ)

PokażStrona składników Web Part

Czynność Skrót klawiaturowy
Przejście do następnego składnika Web Part lub następnej sekcji w okienku narzędzi ALT+W
Otwarcie menu składnika Web Part (aby to było możliwe, składnik Web Part musi mieć aktywny fokus — należy naciskać klawisze ALT+W, aż zostanie zaznaczony tytuł odpowiedniego składnika Web Part, a następnie należy nacisnąć klawisz TAB) ALT+ENTER
Zmodyfikowanie składnika Web Part (aby to było możliwe, menu składnika Web Part musi mieć aktywny fokus — należy naciskać klawisze ALT+W, aż zostanie zaznaczony tytuł odpowiedniego składnika Web Part, a następnie należy nacisnąć klawisz TAB i klawisze ALT+ENTER) STRZAŁKA W DÓŁ (wielokrotnie)
Zapisanie zmian właściwości w okienku narzędzi składnika Web Part, a następnie zamknięcie okienka narzędzi ALT+O
Zapisanie zmian właściwości w okienku narzędzi składnika Web Part i pozostawienie otwartego okienka narzędzi ALT+Y
Anulowanie zmian właściwości w okienku narzędzi składnika Web Part, a następnie zamknięcie okienka narzędzi ALT+C
Dodanie wybranego składnika Web Part w oknie Dodawanie składników Web Part do strony składników Web Part ALT+O
Przejście do poprzedniego elementu na liście rozwijanej, w menu lub w podmenu STRZAŁKA W GÓRĘ
Przejście do następnego elementu na liście rozwijanej, w menu lub w podmenu STRZAŁKA W DÓŁ
Zamknięcie podmenu i powrót do poprzedniego menu lub podmenu STRZAŁKA W LEWO
Otwarcie następnego podmenu STRZAŁKA W PRAWO

PokażEdytor tekstu sformatowanego składnika Web Part edytora zawartości

PokażPasek narzędzi Standardowy

Czynność Skrót klawiaturowy
Wycięcie zaznaczenia w celu przeniesienia do Schowka CTRL+X
Skopiowanie zaznaczenia do Schowka CTRL+C
Wklejenie zawartości Schowka w bieżącej lokalizacji CTRL+V
SHIFT+INSERT
Anulowanie ostatniego polecenia CTRL+Z
Ponowne wykonanie ostatnio anulowanego polecenia CTRL+Y
Wyszukanie tekstu CTRL+F
Ukrycie lub pokazanie linii siatki CTRL+SHIFT+G
Utworzenie hiperłącza dla zaznaczonego elementu lub edycja istniejącego hiperłącza CTRL+L
Wstawienie obrazu ALT+CTRL+I
Wstawienie tabeli ALT+SHIFT+T
Wstawienie wiersza w tabeli ALT+CTRL+R
Wstawienie kolumny w tabeli ALT+CTRL+C
Wstawienie komórki w tabeli ALT+CTRL+L
Scalenie komórek w tabeli ALT+CTRL+M
Podzielenie komórek w tabeli ALT+CTRL+S
Uzyskanie pomocy F1

PokażPasek narzędzi Formatowanie

Czynność Skrót klawiaturowy
Zmienienie stylu tekstu CTRL+SHIFT+S
Zmienienie czcionki tekstu CTRL+SHIFT+F
Przełączenie między tekstem pogrubionym a tekstem zwykłym CTRL+B
Przełączenie między kursywą a tekstem zwykłym CTRL+I
Przełączenie między tekstem podkreślonym a tekstem zwykłym CTRL+U
Zmienienie koloru tła tekstu CTRL+SHIFT+B
Wyrównanie zaznaczonego akapitu do lewej ALT+SHIFT+[
Wyśrodkowanie zaznaczenia ALT+SHIFT+|
Wyrównanie zaznaczonego akapitu do prawej ALT+SHIFT+]
Zmienienie orientacji zaznaczenia na orientację od lewej do prawej CTRL+SHIFT+ >
Zmienienie orientacji zaznaczenia na orientację od prawej do lewej CTRL+SHIFT+ <
Utworzenie listy numerowanej ALT+CTRL+N
Utworzenie lub usunięcie listy punktowanej w zaznaczonym akapicie ALT+CTRL+B
Usunięcie wcięcia akapitu z lewej strony CTRL+SHIFT+T
Utworzenie wcięcia akapitu z lewej strony CTRL+T

PokażEdytowanie zawartości

Czynność Skrót klawiaturowy
Usunięcie zaznaczenia bez umieszczania go w Schowku DELETE
Przełączenie między trybem wstawiania a trybem zastępowania tekstu INSERT
Usunięcie zaznaczenia lub, jeśli nie zaznaczono żadnego fragmentu, znaku przed kursorem BACKSPACE
Usunięcie części wyrazu od kursora do poprzedzającej dany wyraz spacji (ale bez niej) CTRL+BACKSPACE
Wstawienie nowego wiersza (ale nie wewnątrz elementu akapitu HTML: <P>) SHIFT+ENTER

PokażNawigacja

Czynność Skrót klawiaturowy
Przeniesienie kursora o jeden znak w prawo STRZAŁKA W PRAWO
Przeniesienie kursora o jeden znak w lewo STRZAŁKA W LEWO
Przeniesienie kursora o jeden wiersz w górę STRZAŁKA W GÓRĘ
Przeniesienie kursora o jeden wiersz w dół STRZAŁKA W DÓŁ
Przeniesienie kursora o jeden wyraz do przodu CTRL+STRZAŁKA W PRAWO
Przeniesienie kursora o jeden wyraz do tyłu CTRL+STRZAŁKA W LEWO
Przeniesienie kursora na początek wiersza HOME
Przeniesienie kursora na koniec wiersza END
Przeniesienie kursora o jeden akapit w górę CTRL+STRZAŁKA W GÓRĘ
Przeniesienie kursora o jeden akapit w dół CTRL+STRZAŁKA W DÓŁ
Przeniesienie kursora o jedną stronę w górę PAGE UP
Przeniesienie kursora o jedną stronę w dół PAGE DOWN
Przeniesienie kursora na początek zawartości CTRL+HOME
Przeniesienie kursora na koniec zawartości CTRL+END

PokażRozszerzanie zaznaczenia zawartości

Czynność Skrót klawiaturowy
Rozszerzenie zaznaczenia o jeden znak w prawo SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO
Rozszerzenie zaznaczenia o jeden znak w lewo SHIFT+STRZAŁKA W LEWO
Rozszerzenie zaznaczenia o jeden wyraz w prawo CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO
Rozszerzenie zaznaczenia o jeden wyraz w lewo CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W LEWO
Rozszerzenie zaznaczenia o jeden wiersz w górę SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ
Rozszerzenie zaznaczenia o jeden wiersz w dół SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ
Rozszerzenie zaznaczenia do końca wiersza SHIFT+END
Rozszerzenie zaznaczenia do początku wiersza SHIFT+HOME
Rozszerzenie zaznaczenia o jedną stronę w górę SHIFT+PAGE UP
Rozszerzenie zaznaczenia o jedną stronę w dół SHIFT+PAGE DOWN
Rozszerzenie zaznaczenia do początku zawartości CTRL+SHIFT+HOME
Rozszerzenie zaznaczenia do końca zawartości CTRL+SHIFT+END
Zaznaczenie całej zawartości CTRL+A

PokażPrzechodzenie między tabelami, obrazami lub obiektami (elementami bloku HTML)

Czynność Skrót klawiaturowy
Przejście do następnej tabeli, następnego obrazu lub następnego obiektu (elementu bloku HTML) w zawartości TAB
Przejście do poprzedniej tabeli, poprzedniego obrazu lub poprzedniego obiektu (elementu bloku HTML) w zawartości SHIFT+TAB
Przejście z zawartości do następnego elementu bloku na stronie sieci Web CTRL+TAB
Przejście do przycisku Zapisz SHIFT+CTRL+TAB
Przełączenie między pozycjonowaniem bezwzględnym a pozycjonowaniem względnym tabeli, obrazu lub obiektu (elementu bloku HTML) CTRL+K

PokażStrona konserwacji składników Web Part

Czynność Skrót klawiaturowy
Przejście do przycisku Zamknij ALT+C
Przejście do przycisku Usuń ALT+X
Powrót do poprzedniej strony sieci Web ALT+G
Przejście do przycisku Resetuj ALT+R
Przełączenie między widokiem udostępnionym a widokiem osobistym ALT+S

PokażZarządzanie formularzami programu Microsoft Office InfoPath w bibliotece

Czynność Skrót klawiaturowy
Polecenie Scal dokumenty
To polecenie znajduje się w menu Widok.
ALT+W (aby uaktywnić to menu, SHIFT+ENTER)

Polecenie Edytuj w programie Microsoft Office InfoPath

Aby to było możliwe, menu opcji formularza musi mieć aktywny fokus (należy nacisnąć klawisze ALT+J, aby przeskoczyć do obszaru głównej zawartości, a następnie naciskać klawisz TAB, aż zostanie wyświetlone menu opcji).

SHIFT+ENTER

Polecenie Edytuj w przeglądarce.

Aby to było możliwe, menu opcji formularza musi mieć aktywny fokus (należy nacisnąć klawisze ALT+J, aby przeskoczyć do obszaru głównej zawartości, a następnie naciskać klawisz TAB, aż zostanie wyświetlone menu opcji).

SHIFT+F10, STRZAŁKA W DÓŁ (cztery razy)
Utworzenie nowego formularza w bibliotece (Nowy dokument)
To polecenie znajduje się w menu Nowy.
ALT+N (aby uaktywnić to menu, SHIFT+ENTER)

Początek strony Początek strony

Uzyskiwanie pomocy

PokażKorzystanie z okna Pomocy

Okno Pomocy umożliwia uzyskanie dostępu do wszystkich tematów Pomocy dotyczących witryny programu SharePoint. W oknie Pomocy są wyświetlane tematy i inna zawartość Pomocy.

W oknie Pomocy

Czynność Skrót klawiaturowy
Otwarcie okna Pomocy ALT+6
Zamknięcie okna Pomocy ALT+F4
Przełączenie między oknem Pomocy a aktywnym programem ALT+TAB
Wykonanie domyślnej akcji dla zaznaczonego elementu ENTER
Zaznaczenie następnego lub poprzedniego elementu w oknie Pomoc i instrukcje dotyczące wykonywania określonych zadań TAB lub SHIFT+TAB
Rozwinięcie lub zwinięcie wybranego elementu w temacie Pomocy ENTER
Zaznaczenie następnego ukrytego tekstu lub hiperłącza, wraz z pozycjami Pokaż wszystko oraz Ukryj wszystko u góry tematu TAB
Zaznaczenie poprzedniego ukrytego tekstu lub hiperłącza SHIFT+TAB
Wykonanie działania dla zaznaczonej pozycji Pokaż wszystko, Ukryj wszystko, tekstu ukrytego lub hiperłącza ENTER
Przejście do poprzedniego tematu Pomocy (przycisk Wstecz) ALT+STRZAŁKA W LEWO lub BACKSPACE
Przejście do następnego tematu Pomocy (przycisk Dalej) ALT+STRZAŁKA W PRAWO
Nieznaczne przewijanie wyświetlanego tematu Pomocy odpowiednio w górę lub w dół STRZAŁKA W GÓRĘ, STRZAŁKA W DÓŁ
Szybkie przewijanie wyświetlanego tematu Pomocy odpowiednio w górę lub w dół PAGE UP, PAGE DOWN
Zatrzymanie ostatniej akcji (przycisk Zatrzymaj) ESC
Odświeżenie okna (przycisk Odśwież) F5

Wydrukowanie bieżącego tematu Pomocy

 Uwaga   Jeśli bieżący temat Pomocy nie znajduje się w aktywnym oknie, należy nacisnąć klawisz F6, a następnie nacisnąć klawisze CTRL+P.

CTRL+P
Wpisanie tekstu w polu wyszukiwania TAB (wielokrotnie)
Zaznaczenie poprzedniego hiperłącza SHIFT+TAB
Wydrukowanie bieżącego tematu Pomocy CTRL+P

Początek strony Początek strony

Tematy pokrewne

Funkcje ułatwień dostępu

Początek strony Początek strony

 
 
Dotyczy:
Forms Server 2007, SharePoint Server 2007