Uzyskiwanie Pomocy, szablonów, szkoleń i dodatkowej zawartości online

Jeśli użytkownik jest podłączony do Internetu, może przejść do trybu online, aby przeglądać lub wyszukiwać najaktualniejszą Pomoc, szablony, szkolenia i inną zawartość online.

Co chcesz zrobić?


Wybieranie zawartości offline lub online w oknie Pomocy

Użytkownik może wybrać, którą wersję tematów Pomocy pakietu Microsoft Office chce wyświetlać — tematy zainstalowane na komputerze jako część pakietu Microsoft Office (offline) czy tematy dostępne w witrynie Microsoft Office Online. Aby wybrać między tematy offline lub online:

 1. W oknie głównym używanego programu pakietu Microsoft Office otwórz Pomoc.

Skrót klawiaturowy  Aby otworzyć Pomoc, naciśnij klawisz F1.

PokażOtwieranie Pomocy (za pomocą myszy)

Wykonaj następujące czynności w jednym z tych programów lub narzędzi pakietu Microsoft Office 2007:

Program Access, Excel, PowerPoint lub Word

 • Kliknij przycisk Microsoft Office Nazwa programu — Pomoc Obraz przycisku, gdzie Nazwa programu jest nazwą używanego programu, na przykład Microsoft Office Word — Pomoc.

InfoPath, Outlook, OneNote, Project, Publisher, SharePoint Designer, Visio lub Clip Organizer

 • W menu Pomoc kliknij polecenie Nazwa programu — Pomoc, gdzie Nazwa programu to nazwa używanego programu, na przykład Microsoft Office InfoPath — Pomoc.
 1. W menu Stan połączenia znajdującym się w prawym dolnym rogu okna Pomocy kliknij polecenie Pokaż zawartość z witryny Office Online lub Pokaż tylko zawartość z tego komputera.

Teraz po każdym otworzeniu okna Pomoc w dowolnym programie pakietu Microsoft Office będzie w nim wyświetlana zawartość z wybranego źródła.

PokażKtórą opcję wybrać?

W większości przypadków najlepiej jest wybrać opcję Pokaż zawartość z witryny Office Online. Jednak są sytuacje, w których można wybrać opcję Pokaż tylko zawartość z tego komputera, na przykład:

 • Użytkownik znajduje się w miejscu, w którym nie może się połączyć z Internetem, na przykład w samolocie.
 • Użytkownik znajduje się w miejscu, w którym nie chce się połączyć z Internetem. Na przykład używa komputera w miejscu, w którym za dostęp do Internetu trzeba płacić.
 • Użytkownik ma wątpliwości co do poufności połączenia z Internetem.

PokażDlaczego okno Pomocy jest w trybie offline mimo, że wybrany został tryb online?

W niektórych sytuacjach w oknie Pomoc może być wyświetlana zawartość offline, nawet jeśli użytkownik wybrał wyświetlanie zawartości online. Takie sytuacje mogą się zdarzyć, gdy:

 • Nie ma połączenia z Internetem.
 • Serwer witryny Microsoft Office Online jest niedostępny.

Jeśli w oknie Pomoc nie można pobrać zawartości online, wyświetlany jest komunikat z ostrzeżeniem. Można wówczas wyświetlać zawartość offline do momentu rozwiązania problemu lub nawiązania połączenia z Internetem.

PokażDlaczego opcja Pokaż zawartość z witryny Office Online nie jest widoczna?

Administrator systemu może wyłączyć możliwość wybrania trybu online w oknie Pomocy. Jeśli tak się stanie, opcja Pokaż zawartość z witryny Office Online nie jest wyświetlana. Więcej informacji można uzyskać u administratora systemu.

Początek strony Początek strony

Tymczasowe przeglądanie lub wyszukiwanie zawartości offline lub online w oknie Pomocy

Do wybrania źródła zawartości wyświetlanej w oknie Pomocy służy menu Stan połączenia znajdujące się w prawym dolnym rogu okna Pomocy. Jeśli na przykład komputer ma zwykle pobierać zawartość z dysku twardego, należy wybrać opcję Pokaż tylko zawartość z tego komputera. Mogą się jednak zdarzyć sytuacje, gdy tymczasowo konieczne jest wyszukiwanie lub przeglądanie zawartości online. W tym celu należy zmienić opcję na liście Wyszukaj Lista Wyszukaj w Pomocy, aby określić zawartość, która ma być wyszukiwana lub przeglądana.

W poniższym scenariuszu wyszukiwane są pewne tematy Pomocy dotyczące programu Microsoft Office PowerPoint:

 1. W głównym oknie programu PowerPoint naciśnij klawisz F1, aby umożliwić wyszukiwanie tematów Pomocy. W menu Stan połączenia jest ustawiona opcja Pokaż tylko zawartość z tego komputera (Offline), ponieważ mają być wyszukiwane tematy Pomocy zainstalowane na dysku twardym, co nie wymaga połączenia z Internetem.
 2. Szukany temat nie został znaleziony, więc na liście Wyszukaj Lista Wyszukaj w Pomocy należy zmienić ustawienie Pomoc programu PowerPoint w obszarze Zawartość z tego komputera na PowerPoint — wszystkie informacje w obszarze Zawartość z witryny Office Online. W menu Stan połączenia jest teraz wyświetlana opcja Połączono z witryną Office Online.
 3. Po przejrzeniu i przeszukaniu Pomocy online poszukiwany temat zostaje znaleziony. Po zakończeniu czytania tematu zamknij okno Pomoc.
 4. Później, aby wyszukać inny temat Pomocy, naciśnij klawisz F1. W menu Stan połączenia zostanie wyświetlona opcja Offline.

Początek strony Początek strony

Uzyskiwanie zawartości online z witryny Office Online

Co prawda korzystanie z okna Pomocy ma wiele zalet, jednak zawartość jest także dostępna w witrynie Microsoft Office Online w sieci Web. Łącza do dalszych informacji dotyczących witryny Office Online znajdują się w sekcji Zobacz też.

Niektóre z tych tematów są tymi samymi tematami, które można wyświetlić w oknie Pomocy. Oto niektóre korzyści wynikające z korzystania z witryny Office Online:

 • W witrynie sieci Web można wybrać wyszukiwanie zawartości dotyczącej wszystkich programów pakietu Microsoft Office, a nie tylko zawartości dla jednego programu. Na przykład, szukając informacji na temat tworzenia wykresu organizacyjnego, można przeszukać witrynę Office Online, aby dowiedzieć się, jakie programy zawierają tę funkcję i jak z niej korzystać.
 • Łącze można dodać do zakładek w celu zastosowania go w przyszłości lub udostępnienia go innej osobie. Na przykład po znalezieniu przydatnego tematu Pomocy można skopiować adres tematu i wkleić go do wiadomości e-mail, a następnie wysłać wiadomość do kolegi.

Więcej informacji na temat znajdowania zawartości online i korzystania z niej można znaleźć w witrynie Office Online.

Początek strony Początek strony

 
 
Dotyczy:
Access 2007, Excel 2007, InfoPath 2007, OneNote 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Publisher 2007, SharePoint Designer 2007, Visio 2007, Word 2007