Zapisywanie plików programu Publisher w formatach umożliwiających wyświetlanie przez inne osoby

Aby umożliwić wyświetlanie utworzonej publikacji osobom, które nie dysponują programem Microsoft Office Publisher 2007, można udostępnić publikację, zapisując ją jako plik w formacie PDF (Portable Document Format) lub XPS (XML Paper Specification).

 Uwaga   Pliki programów pakietu Microsoft Office 2007 można zapisywać w formatach PDF i XPS tylko po zainstalowaniu odpowiedniego dodatku. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Umożliwianie obsługi innych formatów plików, takich jak formaty PDF i XPS.

W tym artykule


Formaty PDF i XPS — informacje

Po zapisaniu publikacji w formacie PDF lub XPS inne osoby będą mogły wyświetlać zawartość publikacji w wiadomości e-mail oraz w sieci Web, nawet jeśli nie dysponują programem Microsoft Office Publisher 2007.

Oba formaty pliku zostały zaprojektowane w celu udostępniania dokumentów przeznaczonych tylko do odczytu, charakteryzujących się optymalną jakością wydruku. Takie pliki mają osadzone wszystkie niezbędne czcionki, przechowują metadane i mogą zawierać hiperłącza.

Odbiorcy muszą mieć przeglądarkę odpowiednią dla formatu pliku i umożliwiającą im wyświetlenie plików.

Przeglądarka plików w formacie PDF jest dostępna w witrynie http://www.Adobe.com.

Przeglądarka plików XPS jest dostępna w witrynie http://www.Microsoft.com.

 Uwaga   Te formaty umożliwiają innym osobom tylko wyświetlanie publikacji. Plików wynikowych nie można zmienić w programie Publisher.

Format pliku Zalety Uwagi
PDF (pdf)
 • Zapisuje kolory CMYK, kolory dodatkowe, kolory rozbarwiane oraz kolory dodatkowe CMYK i PANTONE® — formaty, które są preferowane przez komercyjne punkty usług poligraficznych.
 • Zapewnia wysoką jakość wydruku dokumentów.
 • Zawiera tekst alternatywny dla obrazów i tekst w formie obrazów.
 • Wszystkie niezbędne czcionki są osadzane w pliku przed drukowaniem.
 • Umożliwia przeszukiwanie tekstu i hiperłączy.
 • Zachowuje wszystkie metadane skojarzone z plikiem.
Wymaga odpowiedniej przeglądarki — dostępnej do pobrania w trybie online.
XPS (xps)
 • Zapewnia zarządzanie prawami dostępu do informacji, co umożliwia właścicielowi pliku określenie, kto może otworzyć plik. Odbiorcy, którym prawa nie zostały udzielone, nie mogą wyświetlić pliku XPS.
 • Zapewnia wysoką jakość wydruku dokumentów.
 • Zawiera tekst alternatywny dla obrazów i tekst w formie obrazów.
 • Wszystkie niezbędne czcionki są osadzane w pliku przed drukowaniem.
 • Umożliwia przeszukiwanie tekstu i hiperłączy.
 • Zachowuje wszystkie metadane skojarzone z plikiem.
Wymaga odpowiedniej przeglądarki — dostępnej do pobrania jako dodatek.

Początek strony Początek strony

Zapisywanie publikacji w formacie PDF

Tę opcję należy wybrać, aby zapisać publikację w formacie, który można łatwo udostępniać, używanym przez wiele komercyjnych punktów usług poligraficznych.

 1. W programie Publisher otwórz publikację, która ma być wyświetlana przez inne osoby.
 2. W menu Plik kliknij polecenie Publikuj jako plik PDF lub XPS.
 3. Z listy Zapisz jako typ wybierz pozycję PDF.

Publikacja zostanie zapisana domyślnie jako plik nazwa publikacji.pdf i zostanie zoptymalizowana do wydruku o wysokiej jakości.

Ustawienie można zmienić, klikając przycisk Zmień, co spowoduje otwarcie okna dialogowego Opcje publikowania. Łącza do dodatkowych informacji dotyczących okna dialogowego Opcje publikowania można znaleźć w sekcji Zobacz też.

 1. Kliknij przycisk Opublikuj.

 Uwaga   Plik można także zapisać w formacie pdf, używając okna dialogowego Zapisywanie jako.

Początek strony Początek strony

Zapisywanie publikacji w formacie XPS

Tę opcję należy wybrać, aby zapisać publikację, uzyskując jeszcze większą kompresję niż w przypadku formatu PDF.

 1. W programie Publisher otwórz publikację, która ma być wyświetlana przez inne osoby.
 2. W menu Plik kliknij polecenie Publikuj jako plik PDF lub XPS.
 3. Z listy Zapisz jako typ wybierz pozycję XPS.

Publikacja zostanie zapisana domyślnie jako plik nazwa publikacji.xps i zostanie zoptymalizowana do wydruku o wysokiej jakości.

Ustawienie można zmienić, klikając przycisk Zmień, co spowoduje otwarcie okna dialogowego Opcje publikowania. Łącza do dodatkowych informacji dotyczących okna dialogowego Opcje publikowania można znaleźć w sekcji Zobacz też.

 1. Kliknij przycisk Opublikuj.

 Uwaga   Plik można także zapisać w formacie xps, używając okna dialogowego Zapisywanie jako.

Początek strony Początek strony

Wysyłanie plików w formacie PDF lub XPS w celu wyświetlania przez inne osoby

Po utworzeniu pliku w formacie PDF lub XPS można dołączyć go do wiadomości e-mail lub skopiować do udostępnionej lokalizacji, aby umożliwić innym osobom otwieranie i wyświetlanie publikacji, nawet jeśli nie mają programu Publisher.

Należy pamiętać, że pliku wynikowego w formacie pdf lub xps nie można zmienić w programie Publisher. Te pliki są tylko obrazem publikacji.

Początek strony Początek strony

 
 
Dotyczy:
Publisher 2007