Tworzenie zaproszenia

  1. W menu Plik kliknij polecenie Nowy.
  2. W okienku zadań (okienko zadań: Okienko w programie pakietu Office, które zawiera często używane polecenia. Jego lokalizacja i mały rozmiar pozwalają używać tych poleceń bez przerywania pracy z plikami.) Nowy plik publikacji w obszarze Nowy z projektu kliknij opcję Publikacje do drukowania.
  3. W obszarze Publikacje do drukowania kliknij opcję Karty z zaproszeniem.
  4. W obszarze Karty z zaproszeniem kliknij typ zaproszenia, które chcesz utworzyć.
  5. W Galerii podglądu kliknij odpowiedni projekt.
  6. Użyj poleceń dostępnych w okienku zadań Zaproszenia — opcje, aby odpowiednio dostosować zaproszenie.
 
 
Dotyczy:
Publisher 2003