Automatyczne dopasowywanie odstępów między znakami w tekście i znakami interpunkcyjnymi w językach wschodnioazjatyckich

Funkcja lub niektóre opcje opisane w tym temacie Pomocy są dostępne tylko wówczas, gdy w ustawieniach języka pakietu Microsoft Office włączono obsługę języka japońskiego, chińskiego uproszczonego, chińskiego tradycyjnego lub koreańskiego.

  1. Zaznacz tekst, który chcesz zmienić.
  2. W menu Format kliknij polecenie Akapit, a następnie kliknij kartę Typografia azjatycka.
  3. W obszarze Odstępy między znakami wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Aby przywrócić normalne odstępy między znakami tekstu i znakami interpunkcyjnymi, kliknij opcję Nie kompresuj.
    • Aby kompresować tylko znaki interpunkcyjne w tekście, kliknij opcję Kompresuj tylko interpunkcję.
    • Aby kompresować i znaki tekstu, i znaki interpunkcyjne w tekście japońskim, kliknij opcję Kompresuj interpunkcję i japońskie kana (dostępne tylko dla języka japońskiego).
  4. Kliknij przycisk OK.
 
 
Dotyczy:
Publisher 2003