Kopia zapasowa pakietu Microsoft Office 2010 — często zadawane pytania

PokażJak pobrać kopię zapasową produktu pakietu Microsoft Office 2010?

 1. Znajdź 25-znakowy klucz produktu znajdujący się na opakowaniu produktu lub w wiadomości e-mail z potwierdzeniem. Do zainstalowania i aktywowania pobranego oprogramowania jest potrzebny prawidłowy, aktywny klucz produktu pakietu Office 2010.
 2. Przejdź do strony www.office.com/backup.
 3. Kliknij przycisk Uzyskaj kopię zapasową.
 4. Gdy zostanie wyświetlony odpowiedni monit, wprowadź 25-znakowy klucz produktu i postępuj zgodnie z instrukcjami w trybie online.
 5. Gdy zostanie wyświetlony odpowiedni monit, wprowadź identyfikator Windows Live ID lub utwórz nowe konto usługi Windows Live ID.
 6. Określ, czy chcesz pobrać oprogramowanie, czy zamówić dysk DVD. Zamówienie dysku DVD wiąże się z naliczeniem opłaty.
 7. Po zakończeniu procedury zostanie wyświetlone łącze umożliwiające pobranie oprogramowania. Do użytkownika zostanie również wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem i łączem umożliwiającym pobranie oprogramowania później.
 8. Kiedy zostanie wyświetlony odpowiedni monit, kliknij przycisk Pobierz teraz, aby rozpocząć pobieranie.
 9. Zapisz plik na pulpicie. Nie zmieniaj nazwy pliku.
 10. Kliknij ikonę pobranego pliku na pulpicie, aby zainstalować oprogramowanie.
 11. Otwórz pakiet Microsoft Office.

W tym celu kliknij przycisk Start systemu Windows, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Microsoft Office, a następnie kliknij pozycję Microsoft Word (lub inną aplikację pakietu Office).

Uwaga: Jeśli podczas instalacji nie wybrano aktywacji automatycznej, konieczne będzie aktywowanie oprogramowania. W przeciwnym wypadku należy wprowadzić klucz produktu, gdy zostanie wyświetlony odpowiedni monit, i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu aktywowania pakietu Office.

PokażCzy w tej witrynie można uzyskać kopię zapasową pakietu Office 2007?

Nie. W tej witrynie nie można uzyskać kopii zapasowej pakietu Office 2007. Aby uzyskać kopię zapasową pakietu Office 2007, należy skontaktować się z pomocą techniczną.

PokażDlaczego do pobrania kopii zapasowej jest niezbędne konto usługi Windows Live ID?

Proces wykonywania kopii zapasowej uaktualnienia pakietu Office 2010 wymaga konta usługi Windows Live ID. Dla wygody użytkowników klucz produktu uaktualnienia pakietu Office 2010 jest skojarzony z kontem usługi Windows Live ID. Po dokonaniu zamówienia na adres e-mail użytkownika zostanie wysłany klucz produktu pakietu Office 2010. Ponadto w przypadku zgubienia klucza produktu można uzyskać dostęp do kluczy produktów pakietu Office 2010 za pośrednictwem konta usługi Windows Live ID.

PokażJak zamówić dysk DVD z kopią zapasową produktu pakietu Microsoft Office?

Aby zamówić dysk DVD z kopią zapasową z tej witryny, należy wykonać takie same czynności jak przy pobieraniu oprogramowania. Czas dostawy może wynosić 1–2 tygodnie.

PokażJak długo trwa pobieranie pakietu Microsoft Office 2010?

Czas pobierania zależy od lokalizacji i szybkości połączenia internetowego. Do pobierania plików najlepiej używać szybkich połączeń szerokopasmowych. Poniżej przedstawiono szacunkowy czas pobierania poszczególnych plików w zależności od szybkości połączenia.

Office 2010 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm — Szybka instalacja

(600 MB)

Office

Professional 2010

(800 MB)

Microsoft Project

Professional 2010

(232 MB)

Microsoft

Visio Premium 2010

(290 MB)

1 Mb/s 88 minut 125 minut 39 minut 48 minut
3 Mb/s 30 minut 47 minut 16 minut 19 minut
6 Mb/s 16 minut 27 minut 11 minut 12 minut

PokażCo to jest Szybka instalacja?

Szybka instalacja to nowa metoda pobierania i instalowania pakietu Microsoft Office korzystająca z wirtualizacji, dzięki czemu można używać programów pakietu Office tak, jak gdyby były przesyłane strumieniowo i buforowane na komputerze. Szybka instalacja jest stosowana automatycznie, gdy szybkość połączenia jest co najmniej równa minimalnej wymaganej szybkości.

PokażCo zrobić w przypadku odrzucenia klucza produktu przy próbie uzyskania kopii zapasowej?

Jeśli klucz produktu nie został zaakceptowany, należy sprawdzić, czy wprowadzono go poprawnie. Jeśli system w dalszym ciągu nie może sprawdzić poprawności klucza produktu, należy skontaktować się z pomocą techniczną.

PokażJak mogę ustalić, czy mam uprawnienie do uzyskania kopii zapasowej produktu pakietu Microsoft Office 2010 w tej witrynie?

Do uzyskania kopii zapasowej pakietu Microsoft Office 2010 w tej witrynie są uprawnieni użytkownicy, którzy kupili produkt pakietu Office 2010 w firmie Microsoft lub u autoryzowanego sprzedawcy i mają prawidłowy klucz produktu pakietu Office 2010. Zamówienie każdego dysku DVD wiąże się z naliczeniem opłaty, której wysokość różni się w zależności od kraju. Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do niewyrażenia zgody na pobranie plików lub niezrealizowania zamówienia dysku DVD z kopią zapasową oprogramowania, jeśli uznają taką próbę pobrania lub zamówienia kopii zapasowej za próbę oszustwa.

PokażCzy można pobrać wiele produktów jednocześnie?

Nie. Każdy uprawniający produkt należy pobrać osobno. W witrynie można sprawdzić poprawność jednego klucza produktu jednocześnie.

PokażW przypadku których produktów pakietu Microsoft Office można uzyskać kopię zapasową w tej witrynie?

W tej witrynie można uzyskać kopię zapasową następujących produktów firmy Microsoft:

 • Office Professional 2010
 • Office 2010 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm
 • Office 2010 dla Użytkowników Domowych i Uczniów
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft Access 2010
 • Microsoft PowerPoint 2010
 • Microsoft OneNote 2010
 • Microsoft Publisher 2010
 • Microsoft InfoPath 2010
 • Microsoft Visio Standard 2010
 • Microsoft Visio Professional 2010
 • Microsoft Project Standard 2010
 • Microsoft Project Professional 2010

PokażCo pobrać, jeśli jest potrzebna kopia zapasowa pakietu Office 2010 Professional Academic?

Należy pobrać pakiet Microsoft Office 2010 Professional. Z tej witryny można pobrać odpowiedni produkt pakietu Office 2010 dla dowolnego pakietu Office 2010 w wersji przeznaczonej dla celów edukacyjnych.

PokażCzy po kupieniu karty klucza produktu pakietu Microsoft Office 2010 można uzyskać kopię zapasową w tej witrynie?

Do uzyskania kopii zapasowej pakietu Microsoft Office 2010 w tej witrynie są uprawnieni użytkownicy, którzy kupili kartę klucza produktu pakietu Office 2010 w firmie Microsoft lub u autoryzowanego sprzedawcy. Mogą oni pobrać kopię zapasową w formie pliku lub zamówić dysk DVD.

PokażCzy można pobrać 64-bitową wersję pakietu Office 2010?

Tak. Jest dostępna kopia zapasowa pakietu Office 2010 w wersji 64-bitowej. Jednak zaleca się, aby większość użytkowników zainstalowała 32-bitową wersję pakietu Office 2010. 64-bitowe instalacje produktów pakietu Microsoft Office 2010 są dostępne dla użytkowników, którzy często korzystają z bardzo dużych dokumentów lub zestawów danych i chcą uzyskiwać dostęp do ponad 2 GB pamięci w programach pakietu Office 2010. W przypadku wersji 64-bitowej występują ograniczenia techniczne. Aby można było zainstalować 64-bitową wersję pakietu Office 2010, na komputerze musi być uruchomiony obsługiwany 64-bitowy system operacyjny.

PokażCzy w przypadku kupienia pakietu Microsoft Office 2010 w wersji preinstalowanej na nowym komputerze można uzyskać kopię zapasową w tej witrynie?

Tak. Do uzyskania kopii zapasowej nadal jest niezbędny klucz produktu pakietu Microsoft Office 2010.

PokażIle kopii zapasowych można uzyskać w tej witrynie?

Nie ma określonej maksymalnej liczby kopii zapasowych pakietu Office 2010, które można pobrać lub zamówić z tej witryny. Liczba możliwych instalacji oprogramowania jest jednak zależna od liczby licencji dla pierwotnie zakupionego oprogramowania. Informacje o licencjonowaniu można znaleźć na opakowaniu produktu.

PokażCzy na komputerze, który uległ awarii i na którym wszystkie licencje zostały już aktywowane, można ponownie zainstalować pakiet Office 2010?

Tak. Aby ponownie zainstalować i aktywować pakiet Office na komputerze, na którym ten pakiet był już wcześniej zainstalowany i aktywowany, należy użyć oryginalnego klucza produktu.

PokażJaki jest czas dostawy zamówionego dysku DVD z kopią zapasową?

Czas dostawy może wynosić 1–2 tygodnie.

PokażZ kim należy się skontaktować, aby uzyskać pomoc dotyczącą uaktualnienia pakietu Office 2010?

W przypadku kwestii dotyczących zakupów dysków DVD w sklepie internetowym i pobierania lub pytań dotyczących kluczy produktów należy skontaktować się z działem pomocy technicznej online firmy Microsoft zajmującym się wersjami ESD.

 • Jeśli pakiet Office 2010 zakupiono w sklepie detalicznym, to w celu uzyskania pomocy technicznej (włącznie z pomocą dotyczącą instalowania lub odinstalowywania oprogramowania oraz aktywowania i używania produktów) należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Microsoft.
 • Jeśli pakiet Office 2010 był dołączony do zakupionego komputera w wersji preinstalowanej, to w celu uzyskania pomocy technicznej (włącznie z pomocą dotyczącą instalowania lub odinstalowywania oprogramowania oraz aktywowania i używania produktów) należy skontaktować się z producentem komputera.

PokażDo którego oprogramowania mają zastosowanie postanowienia dotyczące karty klucza produktu firmy Microsoft?

Jeśli licencja ma oznaczenie „PKC”, korzystanie z oprogramowania pobranego z tej witryny podlega warunkom określonym w części „Karta klucza produktu” postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania firmy Microsoft, a pierwsza klauzula tej umowy została zmieniona i brzmi następująco:

Niniejsze postanowienia licencyjne są umową między firmą Microsoft Corporation (lub w zależności od miejsca zamieszkania użytkownika jednym z jej podmiotów stowarzyszonych) a użytkownikiem. Należy je przeczytać. Mają one zastosowanie do oprogramowania (i) pobranego z tej witryny oraz (ii) wymienionego na zakupionej KARCIE KLUCZA PRODUKTU.

Początek strony Początek strony