Zmienianie tła slajdu

 1. Jeśli chcesz zastosować zmianę tła tylko do wybranych slajdów, zaznacz je w widoku normalnym. W przeciwnym przypadku zmiana będzie dotyczyć wszystkich slajdów utworzonych według szablonu projektu (szablon projektu: Plik, który zawiera style prezentacji, w tym typ i rozmiar punktorów i czcionek, rozmiary i położenia symboli zastępczych, projekt i wypełnienie tła, schematy kolorów oraz wzorzec slajdu i opcjonalnie wzorzec tytułu.) bieżąco zaznaczonego slajdu.
 2. W menu Format kliknij polecenie Tło.
 3. W obszarze Wypełnienie tła kliknij strzałkę znajdującą się poniżej obrazu, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

PokażWybranie koloru ze schematu kolorów

 • Kliknij jeden z ośmiu wyświetlonych kolorów.

PokażWybranie koloru spoza schematu kolorów

 1. Kliknij polecenie Więcej kolorów.
 2. Kliknij żądany kolor na karcie Standardowy lub kliknij kartę Niestandardowy, aby zdefiniować inny kolor, a następnie kliknij przycisk OK.

PokażWybranie efektu wypełnienia lub obrazu

 • Kliknij polecenie Efekty wypełnienia, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby użyć cieniowania, kliknij kartę Gradient, kliknij typ w obszarze Kolory, kliknij styl cieniowania, a następnie kliknij przycisk OK.
  • Aby użyć tekstury, kliknij kartę Tekstura, kliknij żądaną teksturę lub przycisk Inna tekstura, aby wybrać i wstawić plik, a następnie kliknij przycisk OK.
  • Aby użyć deseniu, kliknij kartę Deseń, wybierz żądany deseń, wybierz kolory pierwszego planu i tła, a następnie kliknij przycisk OK.
  • Aby użyć obrazu, kliknij kartę Obraz, kliknij przycisk Wybierz obraz, aby odnaleźć żądany plik obrazu, kliknij przycisk Wstaw, a następnie kliknij przycisk OK.

PokażUżycie wypełnienia tła ze wzorca slajdów

 • Kliknij polecenie Automatyczny.
 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 • Jeśli chcesz zastosować tło do wybranych slajdów, kliknij przycisk Zastosuj.
 • Jeśli chcesz zastosować tło do wszystkich slajdów, kliknij przycisk Zastosuj do wszystkich.

PokażPorada

Jeśli chcesz ukryć grafikę tła (grafika tła: Dowolna grafika na slajdzie, taka jak obiekty rysunkowe, desenie w wypełnieniu tła i obrazy.), która znajduje się we wzorcu slajdów, kliknij pole wyboru Pomijanie grafiki w tle z wzorca.

 
 
Dotyczy:
PowerPoint 2003