Zmienianie koloru tekstu hiperłącza

  1. Zaznacz tekst hiperłącza, który chcesz zmienić.
  2. Na karcie Projekt w grupie Motywy kliknij przycisk Kolory, a następnie kliknij przycisk Utwórz nowe kolory motywu.
  3. W oknie dialogowym Tworzenie nowych kolorów motywu w obszarze Kolory motywu wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Aby zmienić kolor hiperłącza, kliknij pozycję Hiperłącze, a następnie kliknij kolor.
    • Aby zmienić kolor użytego hiperłącza, kliknij pozycję Użyte hiperłącze i kliknij kolor.

Aby zmienić kolor, używając koloru niedostępnego na liście Kolory motywu (kolory motywu: Zestaw kolorów używanych w pliku. Kolory motywu, czcionki motywu i efekty motywu tworzą motyw.) w oknie dialogowym Tworzenie nowych kolorów motywu, po kliknięciu pozycji Hiperłącze lub Użyte hiperłącze kliknij pozycję Więcej kolorów, a następnie kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub zmieszaj własny kolor na karcie Niestandardowy. Kolory niestandardowe na karcie Standardowy nie zostaną zaktualizowane, jeśli w późniejszym czasie zostanie zmieniony motyw (motyw: Zestaw ujednoliconych elementów projektu, takich jak kolor, czcionki i grafika, które nadają dokumentowi określony wygląd.) dokumentu.

  1. Kliknij przycisk Zapisz.
 
 
Dotyczy:
PowerPoint 2007