Wzorzec slajdów — informacje

Wzorzec slajdów jest elementem szablonu projektu (szablon projektu: Plik, który zawiera style prezentacji, w tym typ i rozmiar punktorów i czcionek, rozmiary i położenia symboli zastępczych, projekt i wypełnienie tła, schematy kolorów oraz wzorzec slajdu i opcjonalnie wzorzec tytułu.), w którym przechowywane są informacje o szablonie, łącznie ze stylami czcionek, rozmiarami i położeniem symboli zastępczych (symbole zastępcze: Pola z kropkowanymi obramowaniami stanowiące część większości układów slajdów. W polach tych znajduje się tytuł i tekst podstawowy lub obiekty, takie jak wykresy, tabele czy obrazy.), wzorem tła i schematami kolorów (schemat kolorów: Zestaw ośmiu zrównoważonych kolorów, które można zastosować do slajdów, stron notatek i materiałów informacyjnych dla publiczności. Schemat kolorów składa się z koloru tła, koloru dla linii i tekstu oraz sześciu innych kolorów zaprojektowanych z myślą o zwiększeniu czytelności slajdów.).

Elementy stylów znajdujące się we wzorcu slajdów

Objaśnienie 1   Style czcionek dla tekstu tytułu, treści i stopki

Objaśnienie 2   Położenie symboli zastępczych dla tekstu i obiektów

Objaśnienie 3   Style punktorów

Objaśnienie 4   Wzór tła i schemat kolorów

Zadaniem wzorca slajdów jest umożliwienie dokonywania zmian globalnych — na przykład zastąpienia stylu czcionki — i odzwierciedlenia tych zmian na wszystkich slajdach prezentacji.

Ze wzorca slajdów zwykle korzysta się, aby wykonać następujące czynności:

  • Zmienić czcionkę lub punktory
  • Wstawić grafikę — na przykład znak graficzny — która ma się pojawiać na wielu slajdach
  • Zmienić położenie symboli zastępczych, ich rozmiar i formatowanie

Aby obejrzeć wzorzec slajdów, wyświetla się widok wzorca. Zmiany we wzorcu slajdów można wprowadzać tak samo, jak zmienia się dowolny slajd, pamiętając że tekst we wzorcu służy tylko do określania stylu; rzeczywisty tekst slajdu, na przykład tytuły i listy, powinien być wpisywany na slajdzie w widoku normalnym lub, w przypadku nagłówków i stopek, w oknie dialogowym Nagłówek i stopka.

Gdy wzorzec slajdów zostanie zmieniony, zmiany wprowadzone do indywidualnych slajdów są zachowywane.

Wzorzec slajdów jest dodawany do prezentacji, gdy zostanie zastosowany szablon projektu. Zwykle szablon ten zawiera także wzorzec tytułów, w którym można wprowadzać zmiany dotyczące slajdów w układzie (układ: Rozmieszczenie elementów, takich jak tekst tytułu i podtytułu, listy, obrazy, tabele, wykresy, autokształty i filmy, na slajdzie.) Slajd tytułowy.

PokażPary wzorzec slajdów - wzorzec tytułów

Wzorzec slajdów i wzorzec tytułów szablonu projektu są nazywane parami wzorzec slajdów - wzorzec tytułów (para wzorzec slajdów–wzorzec tytułów: Wzorzec slajdów i wzorzec tytułów dla danego szablonu projektu, który został zastosowany do prezentacji.). Występują one razem w widoku wzorca. Aby wprowadzić do nich zmiany, należy zaznaczyć miniaturę jednego lub drugiego wzorca.

Para wzorzec slajdów - wzorzec tytułów w widoku wzorca

Objaśnienie 1   Para wzorzec slajdów — wzorzec tytułów z zaznaczonym wzorcem tytułów

Objaśnienie 2   Można zmieniać style czcionek tekstu tytułu, podtytułu i stopki

Objaśnienie 3   Można zmieniać właściwości symboli zastępczych dla tytułu, podtytułu i stopek

PokażWprowadzanie zmian do wielu wzorców slajdów

Jeśli do prezentacji zastosowano więcej niż jeden szablon projektu, jest w niej wiele wzorców slajdów: po jednym dla każdego zastosowanego szablonu projektu. Tak że jeśli trzeba wprowadzić zmiany w całej prezentacji, należy zmienić każdy wzorzec slajdów lub parę wzorców (w zależności od tego, czy używany jest też wzorzec tytułów).

Wiele wzorców pokazanych w widoku wzorca

Objaśnienie 1   Pierwsza para wzorzec slajdów — wzorzec tytułów z grafiką zastosowaną do wzorca tytułów. Aby dodać tę grafikę do wszystkich pozostałych slajdów prezentacji, należy dodać ją do wzorca slajdów z tej pary oraz do drugiej pary wzorzec slajdów — wzorzec tytułów.

Objaśnienie 2   Druga para wzorzec slajdów — wzorzec tytułów.

Aby ułatwić pracę z wieloma wzorcami, w programie Microsoft PowerPoint znajdują się polecenia wstawiania, usuwania, zmiany nazwy, duplikowania i zachowywania wzorców. Gdy zachowuje się wzorzec, jest on zabezpieczany przed automatycznym usunięciem przez program PowerPoint w niektórych przypadkach.

 
 
Dotyczy:
PowerPoint 2003