Wstawianie równania

Aby wstawić równanie do prezentacji, należy użyć znaków i poleceń dostępnych w programie Microsoft Equation Editor.

 1. Kliknij slajd, na którym chcesz wstawić równanie.
 2. W menu Wstaw kliknij polecenie Obiekt.
 3. Na liście Typ obiektu kliknij pozycję Microsoft Equation 3.0. Jeśli program Microsoft Equation 3.0 nie jest dostępny, należy go zainstalować.

PokażJak?

 1. W menu Widok wskaż polecenie Paski narzędzi, a następnie kliknij polecenie Dostosuj.
 2. Kliknij kartę Polecenia i na liście Kategorie kliknij pozycję Wstaw.
 3. W polu Polecenia kliknij pozycję Edytor równań i przeciągnij ją z pola Polecenia na szary obszar dowolnego paska narzędzi. Następnie kliknij przycisk Zamknij.
 4. Kliknij nowy przycisk na pasku narzędzi, aby zainstalować i udostępnić Edytor równań.
 1. Użyj przycisków i menu Edytora równań w celu napisania równania. 
 2. Aby powrócić do programu Microsoft PowerPoint, w menu Plik Edytora równań kliknij polecenie Zakończ i powróć do Prezentacja.

Równanie pojawi się na slajdzie.

Uwagi

 • Tekst w równaniach jest koloru czarnego, nie należy więc wstawiać równań na slajdy z czarnym tłem.
 • Informacje na temat tworzenia równań można uzyskać, wybierając w Edytorze równań menu Pomoc i klikając polecenie Edytor równań — tematy Pomocy.
 
 
Dotyczy:
PowerPoint 2003