Używanie wykresów i schematów w prezentacji

 Ważne   Jeśli na komputerze nie został zainstalowany program Microsoft Office Excel 2007, w pakiecie Microsoft Office 2007 nie będzie można używać zaawansowanych funkcji wykresów. Jeśli program Office Excel 2007 nie został zainstalowany, podczas tworzenia nowego wykresu w programie Microsoft Office PowerPoint 2007 zostanie uruchomiony program Microsoft Graph. Następnie zostanie wyświetlony wykres skojarzony z danymi umieszczonymi w tabeli określanej jako arkusz danych. Do arkusza danych można wprowadzić własne dane, zaimportować dane z pliku tekstowego lub wkleić dane z innego programu.

Program Office PowerPoint 2007 zawiera wiele różnych typów wykresów i schematów, za pomocą których można przekazywać odbiorcom informacje na temat poziomów zapasów, zmian organizacyjnych, wyników sprzedaży i wielu innych zagadnień. Wykres lub schemat można dodać do prezentacji na dwa sposoby:

Wykres utworzony z przykładowych danych

Wykres w programie PowerPoint, który został utworzony z przykładowych danych pochodzących z arkusza programu Excel

 Uwagi 

 • Jeśli zostanie otwarta prezentacja utworzona we wcześniejszej wersji pakietu Microsoft Office i zawierająca wykres lub schemat utworzony przy użyciu programu Microsoft Graph, pakiet Office 2007 zachowa wygląd tego wykresu lub schematu i umożliwi jego aktualizowanie.
 • Aby uzyskać więcej informacji o wykresach, zobacz Omówienie wykresów.
 • Aby uzyskać dodatkowe informacje o różnych typach wykresów, które można dodać do prezentacji, zobacz Dostępne typy wykresów.

Osadzanie wykresu w prezentacji i wstawianie wykresu do prezentacji

Wykonaj poniższe czynności, aby zachować dane, które zostały skojarzone z wykresem w programie PowerPoint:

 1. W programie PowerPoint kliknij symbol zastępczy (symbole zastępcze: Pola z kropkowanymi obramowaniami stanowiące część większości układów slajdów. W polach tych znajduje się tytuł i tekst podstawowy lub obiekty, takie jak wykresy, tabele czy obrazy.), w którym chcesz umieścić wykres.
 2. Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij przycisk Wykres.
 3. W oknie dialogowym Wstawianie wykresu kliknij wykres, a następnie kliknij przycisk OK.

Program Office Excel 2007 zostanie uruchomiony w podzielonym oknie, w którym zostanie wyświetlony przykładowy arkusz danych.

Przykładowe dane dla wykresu

Przykładowe dane w arkuszu programu Excel
 1. Aby w programie Excel zmienić przykładowe dane, kliknij komórkę w arkuszu, a następnie wpisz odpowiednie dane.

Można również zamienić przykładowe etykiety osi (oś: Linia ograniczająca obszar kreślenia wykresu, na której zaznaczone są jednostki miary. Oś y jest zazwyczaj osią pionową i zawiera dane. Oś x jest zazwyczaj osią poziomą i zawiera kategorie.) w kolumnie A oraz wpisy nazw w legendzie (legenda: Pole, w którym objaśnione są desenie i kolory przypisane do poszczególnych serii danych lub kategorii na wykresie.) w wierszu 1.

 Uwaga   Gdy w arkuszu zostaną wprowadzone zmiany, wykres w programie PowerPoint zostanie automatycznie zaktualizowany.

 1. W programie Excel kliknij przycisk Microsoft OfficeObraz przycisku, a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.
 2. W oknie dialogowym Zapisywanie jako z listy Zapisz w wybierz folder lub dysk, do którego chcesz zapisać arkusz.

 Porada   Aby zapisać arkusz w innym folderze, wybierz inny dysk z listy Zapisz w lub inny folder z listy folderów. Aby zapisać arkusz w nowym folderze, kliknij przycisk Utwórz nowy folderObraz przycisku .

 1. W polu Nazwa pliku wpisz nową nazwę.
 2. Kliknij przycisk Zapisz.
 3. W programie Excel w menu Plik kliknij polecenie Zamknij.

Wklejanie do prezentacji wykresu programu Excel i łączenie z danymi programu Excel

Postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami, można utworzyć łącze do danych zewnętrznego arkusza programu Office Excel 2007. Należy utworzyć i skopiować wykres w programie Office Excel 2007, a następnie wkleić go do prezentacji programu PowerPoint. Zmiana danych w programie Office Excel 2007 spowoduje aktualizację wykresu w programie PowerPoint.

 1. W programie Excel zaznacz wykres, klikając jego obramowanie, a następnie na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij przycisk Wytnij.
 2. W programie PowerPoint w slajdzie lub na stronie notatek kliknij symbol zastępczy (symbole zastępcze: Pola z kropkowanymi obramowaniami stanowiące część większości układów slajdów. W polach tych znajduje się tytuł i tekst podstawowy lub obiekty, takie jak wykresy, tabele czy obrazy.), w którym chcesz umieścić wykres.
 3. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij strzałkę poniżej przycisku Wklej, a następnie kliknij polecenie Wklej.

 Uwaga   Graficzne reprezentacje informacji można również tworzyć przy użyciu grafik SmartArt. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie grafiki SmartArt.

Początek strony Początek strony

 
 
Dotyczy:
PowerPoint 2007