Używanie przykładowych animacji w prezentacji

W tym artykule


Wprowadzenie do przykładowych efektów animacji

Najpopularniejsze efekty animacji (animowanie: Dodawanie do tekstu lub obiektu specjalnego efektu wizualnego lub dźwiękowego. Można na przykład dodać efekt polegający na przesuwaniu się punktorów od lewej strony albo emitowaniu dźwięku braw podczas odsłaniania obrazu.), których można użyć w prezentacjach programu Microsoft Office PowerPoint 2007, obejmują wejścia, wyjścia, efekty dźwiękowe stosowane do pojedynczych punktorów w tekście oraz ścieżki ruchu (ścieżka ruchu: Ścieżka, którą określony obiekt lub tekst będzie podążał w sekwencji animacji slajdu.) stosowane do obiektów (obiekt: Tabela, wykres, grafika, równanie lub inna forma informacji. Obiekty utworzone w jednej aplikacji, na przykład arkusze kalkulacyjne, a także połączone z inną aplikacją lub w niej osadzone nazywane są obiektami OLE.).

 Uwagi 

 • Aby uzyskać więcej informacji o efektach animacji lub o procedurach dotyczących sposobów stosowania wbudowanych efektów animacji do jednego lub do większej liczby slajdów, zobacz Animowanie tekstu i obiektów.
 • Aby uzyskać więcej informacji o dodawaniu przejść między slajdami, w tym także o różnych dostępnych typach oraz o sposobach dodawania dźwięków do przejść między slajdami, zobacz Dodawanie przejść między slajdami.

Początek strony Początek strony

Stosowanie efektów animacji wejścia i wyjścia do punktorów w tekście

Aby do punktorów w tekście dodać efekty animacji wejścia i wyjścia, wybrać zdarzenie wyzwalające efekty oraz ustawić szybkość i kierunek ruchu efektów, należy wykonać poniższe czynności.

 Porada   Kroki w tych procedurach można również zastosować do obiektów. Zamiast zaznaczać tekst, należy wybrać obiekt, który ma być animowany.

Stosowanie efektu animacji wejścia

 1. Zaznacz w tekście pierwszy punktor, do którego chcesz dodać efekt animacji wejścia.
 2. Na karcie Animacje w grupie Animacje kliknij przycisk Animacja niestandardowa.
 3. W okienku zadań Animacja niestandardowa kliknij przycisk Dodaj efekt, wskaż polecenie Wejście, a następnie kliknij polecenie Przylot.

Przylot punktora w tekście na slajd

 1. Aby określić ustawienia dla efektu przylotu, w obszarze Modyfikuj: Przylot wykonaj następujące czynności:
  • Aby określić czas i sposób uruchomienia efektu przylotu, z listy Rozpocznij wybierz pozycję Przy kliknięciu.
  • Aby określić kierunek przylotu punktora, z listy Kierunek wybierz pozycję Od lewej.
  • Aby określić szybkość przylotu punktora, z listy Szybkość wybierz pozycję Bardzo szybka.
 2. Powtórz kroki od 1 do 4 dla każdego punktora w tekście, do którego chcesz dodać ten efekt animacji.
 3. Przetestuj efekt animacji.

 Uwaga   Efekty będą wyświetlane na liście Animacja niestandardowa w kolejności, w której były dodawane.

Stosowanie efektu animacji wyjścia

Po dodaniu efektu wejścia do dwóch punktorów w tekście slajd i okienko zadań Animacja niestandardowa będą wyglądać tak.

Możesz dodawać efekty animacji wyjścia

 1. Zaznacz w tekście pierwszy punktor, do którego chcesz dodać efekt animacji wyjścia.
 2. W okienku zadań Animacja niestandardowa kliknij przycisk Dodaj efekt, wskaż polecenie Wyjście, a następnie kliknij polecenie Więcej efektów.

 Uwaga   Jeśli okienko zadań Animacja niestandardowa nie jest widoczne, na karcie Animacje w grupie Animacje kliknij przycisk Animacja niestandardowa.

 1. W oknie dialogowym Dodawanie efektu wyjścia w obszarze Subtelny kliknij przycisk Obracanie z rozmyciem, a następnie kliknij przycisk OK.

Stosowanie efektu wyjścia Obracanie z rozmyciem

 1. Aby określić ustawienia dla efektu wyjścia, w obszarze Modyfikuj: Obracanie z rozmyciem wykonaj następujące czynności:
  • Aby określić czas i sposób zniknięcia efektu wyjścia przy użyciu wzorca obracania z rozmyciem, z listy Rozpocznij wybierz pozycję Przy kliknięciu.
  • Aby określić szybkość znikania punktora, z listy Szybkość wybierz pozycję Średnia.
 2. Zaznacz w tekście drugi punktor, do którego chcesz dodać efekt animacji wyjścia.
 3. W okienku zadań Animacja niestandardowa kliknij przycisk Dodaj efekt, wskaż polecenie Wyjście, a następnie kliknij polecenie Szachownica.
 4. Aby określić ustawienia dla efektu wyjścia, w obszarze Modyfikuj: Szachownica wykonaj następujące czynności:
  • Aby określić czas zniknięcia efektu wyjścia przy użyciu wzorca szachownicy, z listy Rozpocznij wybierz pozycję Po poprzedniej.

 Uwaga   Jeśli zostanie wybrana pozycja Po poprzedniej, drugi punktor zniknie natychmiast po zniknięciu pierwszego punktora.

 • Aby określić kierunek zniknięcia efektu wyjścia przy użyciu wzorca szachownicy, z listy Kierunek wybierz pozycję Od lewej.
 • Aby określić szybkość znikania punktora, z listy Szybkość wybierz pozycję Bardzo szybka.
 1. Powtórz kroki od 1 do 7 dla każdego punktora, do którego chcesz dodać ten efekt animacji.
 2. Przetestuj efekt animacji.

 Uwaga   Efekty będą wyświetlane na liście Animacja niestandardowa w kolejności, w której były dodawane.

Początek strony Początek strony

Stosowanie efektów dźwiękowych do punktorów w tekście

Należy skorzystać z poniższych kroków, aby zastosować efekty dźwiękowe do punktorów, do których dodano efekty animacji. Na początku slajd będzie wyglądał tak.

Slajd zawierający efekty animacji wejścia i wyjścia

Natomiast okienko zadań Animacja niestandardowa będzie wyglądać tak.

Okienko Animacja niestandardowa zawierające efekty animacji wejścia i wyjścia

Wykonaj następujące czynności:

 1. W okienku zadań Animacja niestandardowa na liście Animacja niestandardowa kliknij strzałkę znajdującą się na prawo od efektu animacji zastosowanego do pierwszego punktora w tekście, a następnie kliknij pozycję Opcje efektu.

Opcje efektu

 1. Na karcie Efekt, w obszarze Rozszerzenia, na liście Dźwięk wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz dźwięk.
  • Aby dodać dźwięk znajdujący się w pliku, wybierz pozycję Inny dźwięk, a następnie zlokalizuj plik dźwiękowy, którego chcesz użyć.
 2. Powtórz kroki od 1 do 2 dla każdego punktora, do którego chcesz dodać efekt dźwiękowy.
 3. Przetestuj efekt animacji.

Początek strony Początek strony

Stosowanie ścieżki ruchu do obiektu

 Ważne   Przed zastosowaniem do obiektu ścieżki ruchu (ścieżka ruchu: Ścieżka, którą określony obiekt lub tekst będzie podążał w sekwencji animacji slajdu.) będzie konieczne dodanie do slajdu obiektu, takiego jak obraz lub obiekt clipart. Można to zrobić, używając obiektów clipart (obiekt clipart: Gotowy element graficzny, często pojawiający się jako mapa bitowa lub kombinacja narysowanych kształtów.) pochodzących z programu Microsoft Clip Organizer. Należy wybrać obiekt clipart lub obraz, który ma przezroczyste (przezroczystość: Cecha, która określa, ile światła przechodzi przez obiekt. Jeśli obiekt jest w 100 procentach przezroczysty, światło całkowicie przechodzi przez obiekt i jest on niewidoczny, innymi słowy można patrzeć przez obiekt.) tło, ponieważ po zastosowaniu ścieżki ruchu obiekt clipart (bez tła) wygląda na poruszający się po slajdzie jako pojedynczy obiekt.

Aby zastosować efekt animacji do grafiki SmartArt, zobacz Animowanie grafiki SmartArt.

 1. Po dodaniu obiektu do slajdu przeciągnij go do lokalizacji na slajdzie, od której ten obiekt ma rozpocząć ruch.
 2. Kliknij obiekt.
 3. Na karcie Animacje w grupie Animacje kliknij przycisk Animacja niestandardowa.
 4. W okienku zadań Animacja niestandardowa kliknij przycisk Dodaj efekt, wskaż polecenie Ścieżki ruchu, wskaż polecenie Rysuj ścieżkę niestandardową, a następnie kliknij polecenie Bazgroły.

 Uwaga   Wskaźnik zamienia się w pióro.

 1. Rozpoczynając od obiektu clipart lub od innego obiektu, narysuj na slajdzie ścieżkę, po której obiekt ma się poruszać, a następnie kliknij w miejscu, w którym ma zakończyć ruch.
 2. Przetestuj efekt animacji.

Rysowanie ścieżki ruchu

Objaśnienie 1 
Obiekt clipart z zastosowanym czwartym efektem animacji
Objaśnienie 2 
Ścieżka ruchu
Objaśnienie 3 
Efekt animacji wejścia zastosowany do pierwszego punktora w tekście
Objaśnienie 4 
Efekt animacji wyjścia zastosowany do pierwszego punktora w tekście
Objaśnienie 5 
Efekt animacji wejścia zastosowany do drugiego punktora w tekście
Objaśnienie 6 
Efekt animacji wyjścia zastosowany do drugiego punktora w tekście

Początek strony Początek strony

Testowanie efektów animacji

Po dodaniu jednego lub większej liczby efektów animacji, aby upewnić się, że działają, kliknij przycisk Odtwórz znajdujący się u dołu okienka zadań Animacja niestandardowa.

Testowanie efektów animacji

Początek strony Początek strony

 
 
Dotyczy:
PowerPoint 2007