Tworzenie prezentacji i zapisywanie jej jako szablonu

Po utworzeniu i zapisaniu prezentacji jako pliku szablonu programu PowerPoint (potx) można udostępnić ją współpracownikom i wielokrotnie jej używać.

 Uwagi 

W tym artykuleCo to jest szablon programu PowerPoint 2007?

Tekst w symbolach zastępczych (symbole zastępcze: Pola z kropkowanymi obramowaniami stanowiące część większości układów slajdów. W polach tych znajduje się tytuł i tekst podstawowy lub obiekty, takie jak wykresy, tabele czy obrazy.) monitujący użytkowników o wprowadzenie określonych informacji, takich jak imię i nazwisko zawodnika, imię i nazwisko trenera czy data wręczenia, oraz dowolnej zmiennej, na przykład roku (2007).

Początek strony Początek strony

Różnica między szablonami a szablonami projektów

Nie należy mylić szablonów programu PowerPoint 2007 z szablonami projektów używanymi tylko we wcześniejszych wersjach programu PowerPoint.

W programie PowerPoint 2007 szablony projektów zastąpiono motywami (motyw: Zestaw ujednoliconych elementów projektu, takich jak kolor, czcionki i grafika, które nadają dokumentowi określony wygląd.). Aby dowiedzieć się, jaka jest różnica między motywami programu PowerPoint 2007 a szablonami projektów programu PowerPoint 2003 i wcześniejszych wersji oraz jak dodawać elementy projektu do prezentacji programu PowerPoint 2007 przy użyciu kolorów, czcionek, efektów i efektów tła, obejrzyj pokaz Dodawanie kolorów, czcionek i efektów za pomocą motywów programu PowerPoint 2007.

Początek strony Początek strony

Zalecana metoda tworzenia szablonu

Podczas tworzenia szablonu należy umieścić we wzorcu slajdów w widoku Wzorzec slajdów tę zawartość, która nie powinna być zmieniana przez użytkowników szablonu, na przykład instruktażowy tekst informacyjny, logo, informacje nagłówka i stopki, zawartość związaną z tematem, tło, formatowanie, kolory, czcionki i efekty.

Użytkownicy takiego szablonu będą pracować w widoku normalnym, korzystając z instrukcji zawartych w szablonie. Będą oni zamieniać instruktażowy tekst informacyjny i zawartość innych symboli zastępczych danymi dotyczącymi konkretnego projektu lub prezentacji.

Początek strony Początek strony

Tworzenie szablonu programu PowerPoint

 1. Otwórz pustą prezentację, a następnie na karcie Widok w grupie Widoki prezentacji kliknij przycisk Wzorzec slajdów.
 2. Na karcie Wzorzec slajdów w grupie Edycja wzorca kliknij przycisk Wstaw wzorzec slajdów.

 Uwagi 

 • W okienku miniatur (miniatura: Miniaturowa reprezentacja obrazu.) slajdów wzorzec slajdów jest reprezentowany przez duży obraz slajdu oraz znajdujące się poniżej skojarzone z nim układy.
 • Wiele prezentacji zawiera więcej niż jeden wzorzec slajdów, więc może być konieczne przewijanie w celu odnalezienia właściwego.
 1. Aby rozpocząć dostosowywanie wzorca slajdów, wykonaj jedną lub więcej z następujących czynności:
  • Aby usunąć dowolny wbudowany układ slajdu towarzyszący domyślnemu wzorcowi slajdów, w okienku miniatur slajdów kliknij prawym przyciskiem myszy każdy układ slajdu, którego nie chcesz używać, a następnie kliknij polecenie Usuń układ.
  • Aby usunąć niechciany domyślny symbol zastępczy, w okienku miniatur slajdów kliknij układ slajdu zawierający ten symbol zastępczy, w oknie prezentacji kliknij obramowanie symbolu zastępczego, a następnie naciśnij klawisz DELETE.
  • Aby dodać tekst zastępczy, w okienku miniatur slajdów kliknij układ slajdu, w którym chcesz umieścić symbol zastępczy, a następnie wykonaj poniższe czynności:
 1. Na karcie Wzorzec slajdów w grupie Układ wzorca kliknij przycisk Wstaw symbol zastępczy, a następnie kliknij pozycję Tekst.
 2. Kliknij lokalizację we wzorcu slajdów, a następnie przeciągnij kursor, aby narysować symbol zastępczy.

 Porada   Aby zmienić rozmiar symbolu zastępczego, przeciągnij jeden z rogów obramowania.

 1. Wpisz tekst opisowy, który będzie monitował użytkowników szablonu o wprowadzenie określonych informacji.
 • Aby dodać inne typy symboli zastępczych z zawartością taką jak obrazy, obiekty clipart, grafiki SmartArt, wykresy, filmy, dźwięki i tabele, na karcie Wzorzec slajdów w grupie Układ wzorca kliknij typ symbolu zastępczego, który chcesz wstawić.
 • Aby w prezentacji zastosować motyw (motyw: Zestaw ujednoliconych elementów projektu, takich jak kolor, czcionki i grafika, które nadają dokumentowi określony wygląd.) (w celu uwzględnienia koloru, formatowania i efektów w układzie) na karcie Wzorzec slajdów w grupie Edytowanie motywu kliknij przycisk Motywy, a następnie kliknij motyw.
 • Aby zmienić tło, na karcie Wzorzec slajdów w grupie Tło kliknij przycisk Style tła, a następnie kliknij tło.
 • Aby ustawić orientację strony dla wszystkich slajdów w prezentacji, na karcie Wzorzec slajdów w grupie Ustawienia strony kliknij przycisk Orientacja slajdu, a następnie kliknij opcję Pionowa lub Pozioma.
 • Aby dodać tekst, który ma być wyświetlany w stopce u dołu wszystkich slajdów w prezentacji, wykonaj następujące czynności:
 1. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk Nagłówek i stopka.
 2. W oknie dialogowym Nagłówek i stopka na karcie Slajd zaznacz pole wyboru Stopka, a następnie wpisz tekst, który ma być wyświetlany u dołu slajdów.
 3. Aby zawartość stopki była wyświetlana na wszystkich slajdach, kliknij przycisk Zastosuj do wszystkich.

 Uwaga   Aby uzyskać więcej informacji dotyczących używania nagłówków i stopek, zobacz Dodawanie nagłówka lub stopki i Zmienianie lub usuwanie informacji nagłówka i stopki w prezentacji.

Zapisywanie prezentacji jako szablonu programu PowerPoint (potx)

 1. Kliknij przycisk Microsoft OfficeObraz przycisku, a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.
 2. W polu Nazwa pliku zaakceptuj sugerowaną nazwę pliku albo wpisz własną.
 3. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Szablon programu PowerPoint, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

 Porada   Zapisanie szablonów w lokalizacji C:\Program Files\Microsoft Office\Templates\ ułatwi ich znalezienie.

 1. Aby uzyskać pomoc dotyczącą stosowania nowego szablonu w prezentacji, zobacz Stosowanie szablonu programu PowerPoint 2007.

Początek strony Początek strony

 
 
Dotyczy:
PowerPoint 2007