Szablony projektów — informacje

W programie Microsoft PowerPoint znajdują się szablony projektów (szablon projektu: Plik, który zawiera style prezentacji, w tym typ i rozmiar punktorów i czcionek, rozmiary i położenia symboli zastępczych, projekt i wypełnienie tła, schematy kolorów oraz wzorzec slajdu i opcjonalnie wzorzec tytułu.), które można stosować do prezentacji, aby nadać jej dokładnie zaprojektowany, profesjonalny wygląd.

Szablony projektu programu PowerPoint

Szablony projektów programu PowerPoint

Używając okienka zadań (okienko zadań: Okienko w programie pakietu Office, które zawiera często używane polecenia. Jego lokalizacja i mały rozmiar pozwalają używać tych poleceń bez przerywania pracy z plikami.) Projekt slajdu, można podejrzeć i zastosować do prezentacji szablon projektu. Szablon można zastosować do wszystkich lub tylko do wybranych slajdów, a także można zastosować więcej niż jeden rodzaj szablonu projektu do jednej prezentacji.

Razem z każdym zastosowanym szablonem projektu, do prezentacji dodawany jest odpowiadający temu szablonowi wzorzec slajdu (wzorzec slajdów: Główny slajd, w którym są przechowywane informacje o motywie i układach prezentacji — tło, kolor, czcionki, efekty oraz rozmiary i położenia symboli zastępczych.). Jeśli do wszystkich slajdów zostanie zastosowany inny szablon, stary wzorzec slajdów jest zastępowany wzorcem z nowego szablonu.

Każdą utworzoną prezentację można zapisać jako nowy szablon projektu, który będzie dostępny w okienku zadań Projekt slajdu.

Inne typy szablonów

Szablony zawartości       W skład szablonu zawartości (szablon treści: Szablon projektu, który zawiera również sugestie tekstu dla każdego slajdu. Sugestie tekstu można zastąpić żądanym tekstem. Szablon treści zawiera wzorzec slajdu i opcjonalny wzorzec tytułu.) wchodzą wszystkie elementy szablonu projektu plus sugerowany konspekt prezentacji. Szablon zawartości stosuje się przy pierwszym tworzeniu prezentacji za pomocą Kreatora zawartości.

Szablon zawartości zawiera tekst sugerowany dla danego typu prezentacji, na przykład plan inwestycyjny lub cele projektu.

Slajd w szablonie zawartości z sugestiami dotyczącymi punktorów

Można utworzyć swoje własne szablony zawartości i dodać je do Kreatora zawartości.

Szablony z witryn sieci Web     Członkowie zespołu mogą zawsze korzystać z szablonów przechowywanych w witrynie sieci Web. Pliki są dostępne z programu PowerPoint.

Szablony z witryny Microsoft.com     Dodatkowe szablony programu PowerPoint można pobrać z witryny Microsoft Office Online dostępnej w obszarze Szablony w Galerii szablonów pakietu Microsoft Office. Są one usystematyzowane według typów prezentacji.

 
 
Dotyczy:
PowerPoint 2003