Odtwarzanie dźwięku w sposób ciągły na jednym slajdzie lub na wielu slajdach

Dźwięk można odtwarzać do momentu zatrzymania go przez użytkownika lub przez cały czas trwania prezentacji. W tym celu należy określić opcje zatrzymania dźwięku lub ustawić odtwarzanie dźwięku w sposób ciągły. Jeśli długość pliku dźwiękowego jest krótsza niż czas trwania prezentacji, można ustawić odtwarzanie dźwięku w pętli lub raz za razem. Jeśli nie zostanie określone, kiedy dźwięk powinien zostać zatrzymany, zostanie on zatrzymany przy następnym kliknięciu.

 1. Dodaj dźwięk, jeżeli jeszcze nie został dodany:
  1. W widoku normalnym kliknij slajd, do którego chcesz dodać dźwięk.
  2. Na karcie Wstawianie w grupie Klipy multimedialne kliknij strzałkę pod przyciskiem Dźwięk, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

Obraz karty Wstawianie

 1. Gdy zostanie wyświetlone okno komunikatu, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby dźwięk był odtwarzany automatycznie po przejściu do slajdu, kliknij przycisk Automatycznie.
  • Aby dźwięk był odtwarzany tylko po kliknięciu ikony dźwięku, kliknij przycisk Po kliknięciu.
 1. Aby dźwięk był odtwarzany ciągle do momentu, gdy zostanie zatrzymany kliknięciem, kliknij dźwięk, a następnie w obszarze Narzędzia dźwięków kliknij kartę Opcje i w grupie Opcje dźwięku zaznacz pole wyboru W pętli do zatrzymania.

Obraz karty Opcje narzędzi dźwięku

 1. Aby dopasować ustawienia zatrzymywania pliku dźwiękowego, na karcie Animacje w grupie Animacje kliknij przycisk Animacja niestandardowa.

Obraz karty Animacje

 1. W okienku zadań (okienko zadań: Okienko w programie pakietu Office, które zawiera często używane polecenia. Jego lokalizacja i mały rozmiar pozwalają używać tych poleceń bez przerywania pracy z plikami.)Animacja niestandardowa kliknij strzałkę z prawej strony dźwięku zaznaczonego na liście Animacja niestandardowa, a następnie kliknij polecenie Opcje efektu.
 2. Na karcie Efekt w obszarze Zatrzymaj odtwarzanie wykonaj jedną z następujących czynności:
 • Aby zatrzymać odtwarzanie pliku dźwiękowego jednym kliknięciem na slajdzie, kliknij opcję Przy kliknięciu.
 • Aby zatrzymać odtwarzanie pliku dźwiękowego po tym slajdzie, kliknij opcję Po bieżącym slajdzie.
 • Aby plik dźwiękowy był odtwarzany dla kilku slajdów, kliknij opcję Po, a następnie ustaw łączną liczbę slajdów, dla których plik powinien być odtwarzany.

 Uwaga   W przypadku dwóch ostatnich z wymienionych opcji dźwięk powinien być tak długi, jak określony czas wyświetlania slajdów. Długość pliku dźwiękowego można sprawdzić na karcie Ustawienia dźwięku w obszarze Informacje.

 Uwagi 

 • Aby wstępnie odtworzyć dźwięk, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W widoku normalnym kliknij dwukrotnie ikonę dźwięku.
  • Kliknij ikonę dźwięku, a następnie w obszarze Narzędzia dźwięków kliknij kartę Opcje. W grupie Odtwarzanie kliknij przycisk Podgląd.

Obraz karty Opcje narzędzi dźwięku

 • Aby ikona dźwięku była niewidoczna podczas pokazu slajdów, kliknij ikonę dźwięku, a następnie w obszarze Narzędzia dźwięków kliknij kartę Opcje. W grupie Opcje dźwięku zaznacz pole wyboru Ukryj podczas pokazu. Można też po prostu przeciągnąć ikonę dźwięku poza slajd. Tej opcji należy używać tylko w przypadku ustawienia automatycznego odtwarzania dźwięku bądź w przypadku utworzenia formantu innego rodzaju, takiego jak przycisk akcji (przycisk akcji: Gotowy przycisk, który można wstawić do prezentacji i dla którego można określić hiperłącza.), którego kliknięcie powoduje odtworzenie dźwięku. Należy pamiętać, że ikona dźwięku jest zawsze widoczna w widoku normalnym.
 • Można także dodać muzykę do prezentacji, odtwarzając płytę kompaktową. Muzyka odtwarzana z płyty kompaktowej nie jest dodawana do slajdu. Aby utworzyć ustawienia dla płyty kompaktowej, na karcie Wstawianie w grupie Klipy multimedialne kliknij strzałkę w obszarze Dźwięk, kliknij polecenie Odtwórz ścieżkę audio CD, a następnie wybierz odpowiednie opcje.
 
 
Dotyczy:
PowerPoint 2007