Odtwarzanie dźwięku lub filmu w pętli

Jeśli dźwięk lub film jest odtwarzany w pętli, plik będzie odtwarzany do momentu przejścia do następnego slajdu.

  1. Na slajdzie kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę dźwięku Obraz ikony lub film.
  2. W menu skrótów (menu skrótów: Menu, w którym jest wyświetlana lista poleceń związanych z określonym elementem. Aby wyświetlić menu skrótów, należy kliknąć dany element prawym przyciskiem myszy lub nacisnąć klawisze SHIFT+F10.) kliknij polecenie Edytuj obiekt dźwiękowy lub Edytuj obiekt filmowy.
  3. Zaznacz pole wyboru W pętli do zatrzymania.

 Uwaga   Niektóre formaty multimedialne, takie jak pliki .GIF, są traktowane przez funkcję Clip Art w pakiecie Microsoft Office jako klipy filmowe, ale w rzeczywistości nie są cyfrową zawartością wideo. Polecenie Edytuj obiekt filmowy jest dostępne tylko dla plików cyfrowej zawartości wideo.

 
 
Dotyczy:
PowerPoint 2003