Obraz pulpitu komputera nie jest wyświetlany na ekranie projektora

Dotyczy programu:
Microsoft Office PowerPoint® 2003

Objawy

Przy wyświetlaniu prezentacji z komputera przenośnego i projektora obraz z pulpitu komputera nie jest wyświetlany.

Przyczyna

Ten objaw najczęściej jest wynikiem braku transmisji sygnału między komputerem a projektorem.

Rozwiązanie

Aby przywrócić transmisję sygnału, najpierw wyłącz projektor i komputer. Następnie włącz oba urządzenia ponownie — najpierw projektor, a dopiero po nim komputer.

W przypadku komputerów przenośnych może zachodzić konieczność ręcznego uaktywniania lub wyłączania portu wideo komputera, aby sygnał został wysłany do projektora. W niektórych komputerach przenośnych port wideo może mieć trzy tryby aktywności:

  • Tryb 1     Uaktywnienie tylko własnego wyświetlacza komputera
  • Tryb 2     Uaktywnienie tylko zewnętrznego portu wideo komputera
  • Tryb 3     Jednoczesne uaktywnienie własnego wyświetlacza komputera i zewnętrznego portu wideo

Polecenie uaktywnienia portu wideo zazwyczaj powoduje kolejne przełączanie się między tymi trzema stanami. Opis użycia odpowiedniego polecenia powinien się znajdować w dokumentacji dołączonej do komputera.

Jeśli uaktywnienie portu wideo nie powoduje pojawienia się obrazu z projektora, należy odczekać 45 sekund, a następnie użyć tego samego polecenia ponownie.

 
 
Dotyczy:
PowerPoint 2003